Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Periodizácia literatúry

Vývin slovenskej literatúry, v ktorej jednotlivé obdobia na seba nadväzujú. Je to rozdelenie literatúry na určité obdobia. Vznikla preto, aby sme sa mohli v literatúre lepšie orientovať.

Slovenský literárny vývoj rozdeľujeme na tri hlavné obdobia:

 • I.Staršia slovenská literatúra (800 – 1780)
 • II.Novodobá slovenská literatúra (1780 – 1905)
 • III.Slovenská literatúra 20. storočia (od. r. 1900, 1905)

I.Staršia slovenská literatúra (800 – 1780)

 • A.Stredoveká literatúra (800 – 1500)
 • .Humanistická a renesančná literatúra (1500 – 1650)
 • .Baroková literatúra (1650 – 1780)

II.Novodobá slovenská literatúra (1780 – 1905)

 • A. Klasicizmus (1780 – 1830)
 • B. Preromantizmus a romantizmus (1830 – 1850)
 • C. Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850 – 1875)
 • D. Realizmus (1875 – 1905)

III.Slovenská literatúra 20. storočia (od. r. 1900, 1905)

 • A. Slovenská literárna moderna (1905 – 1918)
 • B. Medzivojnová literatúra (1918 – 1945)
 • C. Literatúra po 2. svetovej vojne (1945 – 1989)
 • D. Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989)

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk