referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Ústne maturity - Gramatika
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Scanny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 003
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
7.slovná zásoba a slovníky- SZ je súhrn všetkých slov, ktoré existujú v jazyku, SZ je
zachytená v slovníku- náuka o spracovaní slovníkov sa nazýva lexikografia.
Druhy slovníkov:
terminologický (odborný)
etymologický (skúma pôvod slov)
frekvenčný (percentuálny výskyt slov)
retrográdny (rozdeľuje slová podľa gramatických prípon
synonymický (skúma synonymá)
frazeologický
Bernolák: Slowár slovensko-česko-latinsko-nemecko-uherský =30 000 slov
V súčasnosti sa používajú Anglicko-Slovenské
Slová podľa expresivity delíme na:
a)neutrálne
b)citovo zafarbené, ktoré môžu mať:
-zjemňujúci charakter (synček, biednučka)
-zhoršujúci charakter (babrák, chlapisko)


8.administratívny štýl je písomný štýl, ktorý má ustálenú formu (mení sa), jeho hlavné znaky sú vecnosť, stručnosť, prehľadnosť. Základné útvary administratívneho štýlu sú životopis, žiadosť a osobný posudok. Z formálnej stránky musia byť prehľadné, úhľadné a čitateľné (napísané na PC).


9.Frazeologizmy sú ustálené slovné spojenia dvoch alebo viacerých slov, ktoré majú obrazný prenesený význam.
Frazeológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom frazeologizmov. Podľa pôvodu sa frazeologizmy delia:
a)ľudové- príslovia a porekadlá
b)intelektuálne, prevzaté prostredníctvom vzdelania z latinčiny (Sokrates- „Hovor, aby som ťa videl“)
c)europeizmy- spoločné s inými jazykmi (rozťať gordický uzol- vyriešiť záhadu, prísť veci na koreň, vziať nohy na plecia)


10. typy komunikácie, komunikácia- je výmena informácií medzi podávateľom a prijímateľom v istej komunikatívnej situácii.
Proces utvorenia jednej výpovede sa delí na 3 fázy:
a)pozorovanie objektívnej skutočnosti = podnet
b)formovanie alebo tvorenie obsahu textu
c)výber jazykových prostriedkov na sformovanie
V spoločenskom styku okrem vecného a presného štylizovania je nutné uplatňovať i zásady zdvorilého, spoločenského správania = rečová etiketa


11. lexikológia je náuka o slovnej zásade, kde SZ v rámci jazykového systému predstavuje lexikálnu rovinu (gramatická rovina- skloňovanie, stupňovanie, časovanie), z hľadiska myslenia a dorozumievania, je SZ najpodstatnejšou súčasťou jazyka. SZ sa mení, vypadávajú archaizmy (kočár, gate, pandúr), priberajú sa neologizmy (množina, software). Nemennou časťou SZ je základný slovný fond (zem, voda, matka)- poznáme jednovýznamové a viacvýznamové slová (koruna, stopky).


12.slohové postupy- informačný, rozprávací, opisný, výkladový, úvahový.
charakteristika je jedným z druhov opisov, ktoré na rozdiel od opisu vystihuje základné, podstatné, typické, charakteristické znaky, črty. Tieto znaky zaraďujú predmet alebo jav do istej skupiny a súčasne ho odlišujú od inej skupiny alebo jedinca.
Druhy charakteristiky:
-porovnávacia- znaky, vlastnosti (atlas húb-muchotrávka)
-charakteristika osoby-
a)priama
b)nepriama
c)individuálna
d)skupinová
e)subjektívna
f)objektívna
g)karikatúra
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.