referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Ústne maturity - Gramatika
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Scanny
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 003
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
13.životopis a žiadosť


14.štýlové rozvrstvenie v SZ


15.kritika v publicistickom štýle, vyskytuje sa aj ako samostatný slohový útvar, v ktorom uplatňujeme hodnotiaci postoj v rozličných podobách.
1.)v spravodajských žánroch publicistického štýlu- je to rezolúcia- vyhlásenie v závere rokovanie
2.)v analytických – je to úvodník a komentár
3.)v beletristických- je to fejtón- vtipné kritické rozprávanie o aktuálnom probléme
V náučnom štýle sa vyskytuje kritika v podobe recenzia= náučná odborná kritika, ktorá komplexne analyzuje a hodnotí kladné i záporné stránky posudzovaného diela (oponenský posudok)

16.Slovenčina a čeština v skupine slovanských jazykov. Rozdiely: a) v hláskosloví- ř,u,ě

17.Vysvetli rozdiely medzi jednoduchou vetou a súvetím. Čo je veta? Aké druhy súvetia poznáme?


18.jazykové štýly:
a)verejného styku- náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, umelecký
b)súkromného styku- hovorový
Rozdiel medzi náučným a umeleckým.


19. jazyk, jazykoveda, funkcie jazyka: jazyk vznikol z potreby dorozumieť sa, keď sa ľudia združovali do spoločnosti a učili sa pracovať, vtedy sa vyvinula schopnosť človeka myslieť. Jazyk ja prostriedok, nástroj myslenia, funguje v procese poznávania, má teda poznávaciu kognitívnu funkciu.
Jazyk je nástroj , ktorým vyjadrujeme myšlienky, city a v tomto prípade hovoríme o dorozumievacej, komunikatívnej funkcii jazyka
Jazykovými prostriedkami vyjadrujeme svoj subjektívny, citový vzťah k pomenovaným objektom, na to slúžia výrazové expresívne prostriedky a preto má jazyk výrazovú expresívnu funkciu.
Jazykoveda je náuka o jazyku, skúma jazyk ako všeobecný ľudský jav alebo ako jeden z charakteristických znakov národa.
Slovenský jazyk- Bernolák- zo západoslovenského nárečia- Slovenská gramatika
Štúr, Hurban, Hodža- Hlboké 1843- stredoslovenské nárečie- Náuka reči slovenskej= gramatika


20.náučný štýl- vedecko-náučný a populárno-náučný.
náučný štýl patrí do štýlov verejného styku, jeho charakteristickou črtou je odbornosť, používajú sa v ňom odborné termíny. Je typický pre jednotlivé vedné odbory
vedecko-náučný štýlpopulárno-náučný štýl
1.) odborné termíny 1.) voľnejší výber slov
2.) prísna logická kompozícia2.) voľnejšia kompozícia, bohatšie
členenie textu na odseky
3.) náročná, ale stereotypná štylizácia3.) pestrejšia pôsobivá štylizácia,
z hľadiska morfológie a syntaxe beletristické a rečnícke prvky
4.) presná vedecká argumentácia a citácia4.) voľná citácia bez bibliografie
5.) neutrálnosť, nezaujatosť výkladu- pou5.) silná didaktická (výchovná) a
žitie odbornej literatúry= bibliografie presviedčacia zložka, postoj autora
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.