referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Streda, 4. októbra 2023
Slohové postupy a slohové útvary
Dátum pridania: 25.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 432
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Slohové postupy a slohové útvary
Slohový postup - je to postup, akým sa skladajú, usporadujú, členia alebo spájajú jednotlivé zložky textu. Rozlišujeme : informačný
rozprávací
opisný
výkladový
dialogický
1. Informačný slohový postup - je najjednoduchší slohový postup. Informácia je najzákladnejšia jazyková činnosť. Základné údaje informácie sú (čo, kde, kedy, kto, prečo, ako). Patrí sem správa, oznámenie,. Uplatňuje sa v administratívnych žánroch, častý je v publicistike i vo vedeckých textoch.
2. rozprávací slohový postup - je najvyvinutejší a typovo najbohatší postup. Rozlišuje sa čisté rozprávanie od komplexného, v ktoromje aj opisný alebo dialogický postup. Charakteristickými črtami je ucelenosť, časová následnosť a príčinná súvislosť deja, aktualizovanosť, objektívnosť alebo subjektívnosť. Rozprávanie oboznamuje čitateľa s nejakým príbehom, udalosťou. Pri rozprávanísa zachycuje dej aj s okolnosťami, ktoré s tým súvisia. Formálne sa časová následnosť vyjadruje kategóriou slovesného času i časovými spojkami, príslovkami, slovesami. Používajú sa jednoduché vety. Uplatňuje sa v epických umeleckých textoch (rozprávka, povesť, poviedka, novela, román), v publicistických beletristických žánroch (fejtón, reportáž,..) a v hovorovom štýle.
3. opisný slohový postup - je najbližší informačnému s. post. Vzniká tak, že podavateľvyberá pre svoj prejav vonkajšie alebo vnútorné znaky, črty a vlastnosti osoby, veci alebo javu a zachytí ich tak, ako ich vidí vlastným okom. Charakteristické črty sú nesúdržnosť, výpočet vlastností, zameniteľnosť poradia slov alebo viet v súvislom texte, uplatňovanie prítomného času, subjektívnosť. Opis je jazykový prejav, ktorým sa majú jednoducho a výstižne vyjadriť hlavné a podstatné znaky zobrazeného predmetu alebo javu. Opis môže byť statický a dynamický. Rozdeľujeme opis umelecký, praktický, odborný. Kompozícia opisu závisí od jeho funkcie. Jazykové prostriedky opisu sú podstatné mená, prídavné mená, príslovky spôsobu a miery, slovesá. Štylizácia opisu závisí od druhu opisu. Opisný slohový postup sa používa v návodoch, opisoch, posudkoch, životopisoch, charakteristikách, cestopisoch, reportážach,...
3. výkladový slohový postup - si všíma vývinové, finkčné a kauzálne vzťahy medzi faktmi. Osobnosť autora a adresáta je anonymná, dôležitá je objektívnosť. Vyskytuje sa v písomných útvaroch náučného štýlu (výklad, štúdia,...), v analitických článkoch publicistického štýlu (úvaha, recenzia,...).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slohové postupy a slohové útvary GYM 2.9725 371 slov
Slohové postupy a slohové útvary 2.9604 309 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.