referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Slovosled
Dátum pridania: 25.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 273
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Slovosled - slová vo vete sú usporiadané z hľadiska poradia usporiadané podľa istých pravidiel, ktoré nazývame slovosledovými princípmi. Základným slovosledovým princípom v slovenčine je významová výstavba výpovede čiže aktuálne členenie vety. Podľa tohto princípu vychádzame zo širšieho textu, do ktorého je výpoveď začlenená, alebo zo situácie, v ktorej výpoveď vznikla, preto aktuálne členenie patrí k javom textovej syntaxe. Aktuálne členenie výpovede je však často zložitejšie, najmä ak sa nezachováva objektívne poradie (V-T-J), ale zo štylistických dôvodov sa používa okrem objektívneho poradia aj subjektívne poradie (J-V-T). Objektívne poradie majú obyčajne pokojné oznamovacie vety. Vety, ktoré prednášame vzrušene, majú subjektívne poradie, podobne ako opytovacie a rozkazovacie vety. Ďaľším činiteľom, ktorý v slovenskom jazyku určuje poradie slov vo vete, je gramatický činiteľ. Uplatňuje sa najmä pri polohe prívlastku a prístavku.

Slobvotvorné postupy - slová sa tvoria -
1. odvodzovaním -tvoria sa od základových slov pomocou produktívnych prípon alebo predpôn. A; slovotvorný základ : mur - ár, učit - eľ
B; slovotvorný formát : písať - pisa - teľ, kúpiť - kup - ec .....
2. skladanie slov - zložené slová sú slová, ktoré obsahujú aspoň dve koreňové morfémy a spravidla spájajúcu morfému. V súčasnej spisovnej slovenčine je viac zložených prídavných mien než podstatných mien, veľmi málo je zložených slovies.
A; nepravé zložené slová - vznikajú spojením dvoch tvarov - vlastizrada, kníhkupec, duchaplný,....
B; pravé zložené slová - 2 slovotvorné základy + morféma - celoživotný, kosoštvorec, ....
C; hybridné zloženiny - jedna časť je cudzieho pôvodu - elektromagnet, autodoprava, ....
D; zložené slová sú aj prídavné mená so spojovníkom - vedecko - technický, bielo - modro - červený, ....
3. skracovanie slov - používa sa na úsporné vyjadrovanie
- skratky, ktoré sa používajú v písomnom prejave - atď., napr., ...
- pri výslovnosti sa čítajú ako celé slová - Ing., doc., ul., ....
- značky - PNS, VSŽ, ...
- značkové slová - Tesla, Satur
- značky veličín - m (meter), sin, ...
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.