Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Textová syntax

Textová syntax

Javy, ktoré presahujú vzťahy vo vetách, patria do textovej syntaxe. Základnými jednotkami sú text a veta. Text - súvislý jazykový prejav, sa tvorí spájaním viet, medzi ktorými je istá nadväznosť. Vety na seba nadväzujú tematicky a toto nadväzovanie sa vyjadruje pomocou rozličných jazykových i mimojazykových prostriedkov. Syntax, ktorá sa zaoberá textovými prostriedkami a javmi, je nadvetná čiže textová syntax.
Nadväznosť medzi vetami utvárajú :
obsahové prostriedky
jazykové prostriedky
mimojazykové prostriedky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk