referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Maturitné otázky zo slovenského jazyka
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: duckling77
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 838
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
10B
Tvaroslovie – morfológia, slovné druhy, menné a slovesné kategórie


Tvaroslovie – náuka, ktorá sa zaoberá slovnými druhmi, spôsobmi tvorenia tvarov, gramatickými kategóriami

Slovné druhy :
a) ohybne – podstatné mená, prídavné mená, zámena, číslovky, slovesá
b) neohybné – príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia,

Menné kategórie
- rod = mužský, ženský, stredný
- pád = N, G, D, A, L. I = vyjadrujú vzťah medzi slovami vo vete
- číslo = singulár, plurál
- vzor

Slovesné kategórie
- slovesný čas – prítomný, minulý, budúci
- slovesný vid – dokonavý, nedokonavý
- slovesný spôsob – oznamovací, podmieňovací, rozkazovací
- slovesný rod – činný, trpný

11B
Vysvetlite rozdiel medzi umeleckým a odborným štýlom. Rozprávanie, autorská reč, reč postáv, dramatizácia.

Odborný štýl

- je objektívny, pracuje s faktami
- používa sa v novinách a pri odbornej praktickej práci – je písaný, teda je dôležitá grafická stránka, úprava
- používa cudzie termíny, odborné názvy
- patrí sem výklad a referát

Umelecký štýl

- je subjektívny
- vety sú dlhé, slová spisovné i nespisovné
- je tu rozprávanie, autorská reč, reč postáv, dramatizácia
- používa sa pri výklade, používajú ho aj básnici a spisovatelia

Rozprávanie je zachytenie udalostí v časovej postupnosti. Delí sa na Ú, J. Z. Pútavosť zvýšime striedaním kratších viet s priamou rečou a použitím slovies v minulom a prítomnom čase.

Umelecké rozprávanie využíva dramatické stupňovanie zápletky = zauzľovanie deja až po vyvrcholenie a potom k jeho rozuzleniu

Autorská reč je prostriedok tzv. objektívneho rozprávania, autor ňou sám za seba alebo v stotožnení s rozprávačom, navonok rozvíja príbeh, opisuje, komentuje konanie postáv, uvádza reč postáv, zobrazuje prostredie. Realizuje sa v oblasti spisovného jazyka.

Reč postáv je jeden z prostriedkov, ktorými autor dramatizuje, oživuje rozprávanie. Realizuje sa dialógom = rozhovor 2 alebo viacerých postáv. Symetrický dialóg – striedajú sa postavy.

Dramatizácia

Medzi jazykové prostriedky, ktorými možno zvyšovať napätie patria_
- krátke vety, opakovanie
- nedokončené vety
- historický prézent
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Maturitné otázky zo slovenského jazyka SOŠ 2.9911 10581 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.