Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kompozícia

1.MIKROKOMPOZÍCIA

a)vnútorný monológ

- myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy
- má 3 druhy: spomienkový, úvahový, dejový

b)priama reč

- vyznačuje sa autentickosťou prejavu:

Pavol jej siahol na ruku a povedal:
,,Poď, tu nemôžeš ostať.“

c)polopriama reč

- referovanie o myšlienkach postavy:

Pavol jej siahol na ruku, nie, tu nemôžeš ostať.

d)nevlastná priama reč

- od priamej sa líši tým, že nie je vyznačená úvodzovkami a netvorí ju samostatný odsek:

Pavol jej siahol na ruku, poď tu nemôžeš ostať.

e)nepriama reč - reprodukcia reči rozprávačom:

Pavol jej chytil ruku a povedal, že tu nemôže ostať.

f)odsek - navzájom súvisiace vety zjednotené ústrednou myšlienkou
g)monológ - samostatný prehovor
h)dialóg - rozhovor medzi dvoma alebo viacerými postavami
i)replika - základná jednotka dialógu
j)pointa - výrazné, až prekvapivé vyvrcholenie textu


2.MAKROKOMPOZÍCIA

a)rozprávanie (narácia) - zakladá sa na príbehu a dejovosti
b)opis - je kresbou vlastností objektu, opak rozprávania
c)charakteristika - opis vlastností postavy
d)úvaha - je rozobrať a vysvetliť už známu vec z nového hľadiska

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk