Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Menné gramatické kategórie

K menným gramatickým kategóriam patrí:

1. ROD

-mužský
-ženský
-stredný

2. ČÍSLO

-jednotné- singulár
-množné- plurál

3. PÁD

-nominatív
-genitív
-datív
-akuzatív
-lokál
-inštrumentál

Menné gramatické kategórie určujeme pri slov. ohyb. druhoch, kt.sa skloňujú:

podst. mená, príd. mená, zámená, číslovky. Zhoda v rode, čísle a páde.

Pri zámenách sa rod určuje len pri rodových a pád len pri tých, ktoré sa skloňujú

osobné – základné -ja, ty , my, vy bezrodové
                            -on, ona, ono, oni, ony označujú rod
privlastňovacie –môj, tvoj, náš, váš skloňujeme
                       -jeho, jej, ich neskloňujeme
zámená : tvoj, náš, váš, svoj sa skloňujú ako môj

Sám – sami - muž.r., plurál, životné
samy - ostatné rody
Oni – ony

Číslovky

Rod – okrem násobných v spojení s krát a raz/razy
Pád – pri ohybných

Jedni - jedny = sami, samy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk