referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Publicistický štýl a jeho žánre
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 492
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

(funkčný jazykový štýl)

Publicistický štýl (novinársky, žurnalistický) sa používa v oblastiach publicistiky. Dominuje v ňom spravodajská funkcia, uplatňuje sa v masových informačných prostriedkoch.

Charakterizujú ho znaky a jazykové prostriedky ako písomnosť, monologickosť, verejný výraz, informatívnosť, veľký výskyt faktografických prvkov (čísla, vlastné mená, značky, presné údaje), aktualizovanosť, tematická bohatosť, kompozičná pestrosť.

Tlač využíva osobitné kompozičné prostriedky (titulok, typografická úprava, plastickosť písma)

V rozhlase a televízii je štýl úspornejší, heslovitý. Má nielen informovať, ale aj presviedčať, poučovať a zaujať.

Hlavné znaky:

1. Písomnosť – najdôležitejšia časť je titulok = musí upútať
2. Verejnosť – autor sa prispôsobuje všeobecnej vzdelanostnej úrovni čitateľa, využíva odborné termíny, hovorí o problematike odboru. Sloveso je v 3. Osobe množ.č.
3. Informatívnosť – používajú sa ukazovacie zámená, menej slovies, priraďovacie súvetia
4. Variabilnosť – nie všetko v novinách je publicistický útvar
5. Aktualizovanosť

publicistické žánre:

- spravodajské - správa (oznámenie), komuniké (oficiálne štátnopolitické vyhlásenie), rezolúcia (vyhlásenie v závere rokovaní, zjazdov a pod.), riport (krátka spravodajská reportáž), referát, interview, inzerát, reklama
- analytické (vysvetľujúce, úvahové a hodnotiace) - úvodník, komentár, recenzia, kritika, diskusia; glosa, entrefilet (poznámky na aktuálnu tému, často vtipné až ironické)
- beletristické (rozprávajúce a opisné, využívajú prostriedky umeleckej lit.) - fejtón, besednica,

Spravodajské:

SPRÁVA

-je najstručnejšie konštatovanie udalosti, nesmie však vynechať žiaden dôležitý fakt
-dôležitý je titulok – musí obsiahnuť celú správu

ROZŠÍRENÁ SPRÁVA

-má nadtitulok, titulok, mesto, z ktorého je správa vysielaná
-titulok priláka pozornosť, nadtitulok podáva stručnú informáciu

INTERVIEW

-spravodajský útvar
–vplyv administratívneho štýlu
-má dialogickú formu, predstavuje nejakú osobnosť, skladá sa z nadtitulku, titulku, stručnej charakteristiky, informácií z odpovedí na otázky

Analytické:

ÚVODNÍK

-patrí medzi analytické útvary
-patrí mu najdôležitejšie miesto v novinách a hovorí o probléme dňa – prvá strana
-je to novinárska úvaha v 3. Os. Mn. Č.

KOMENTÁR

-analytický útvar s vplyvom
-využíva výkladové prvky
-je výklad, vo všetkom niečo vidí, kombinuje, naznačuje

GLOSA

-z gréčtiny – poznámka
-patrí medzi beletristický útvar a má nejaké udalosti
-je vtipne podaná, iskrivý komentár na nejakú udalosť
-má ironickú pointu = nikdy to nie je dobromyseľné pousmiatie sa nad nedostatkom

Beletristické:

REPORTÁŽ

-využíva prvky rozprávania a prvky opisného slohového postupu
-využíva výrazové prostriedky umeleckého štýlu
-približuje atmosféru podujatia, opisuje prostredie, ľudí

RIPORT

-novinár je aktívnym účastníkom
-podal udalosť ako očitý svedok, snaží sa informovať čitateľa

FEJTÓN

-je to duchaplné rozprávanie o aktívnom probléme, často zobrazuje jedinečnú, naoko drobnú príhodu, ktorá s použitím humoru charakterizuje našu súčasnosť
-využíva slovesá v 1. osobe jedn. č. a priamu reč

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.