referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Princípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby
Dátum pridania: 01.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: William
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 765
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Ide tu o štyri základné princípy:

1. princíp postupnosti,
2. princíp prehľadnosti,
3. princíp ekonómie,
4. princíp expresivity.

PRINCÍP POSTUPNOSTI
:

Vychádza z toho, že text by mal byť vytváraný tak, aby ho mohol adresát ľahko dekódovať. Referenčná skutočnosť je istým spôsobom segmentovaná, nemá však lineárnu podobu. Naproti tomu text lineárnu podobu má. Na stavbe textu sa zúčastňuje:

1. kompozičné členenie, primerané téme a komunikačnému zámeru,
2.  primerané odsekové členenie,
3. dodržiavanie slovosledných princípov.

Rámcové členenie (horizontálne členenie textu) sa riadi textovým modelom alebo vnútornou logikou témy. Väčšina vecných textov má základnú trojčlennú kompozičnú štruktúru úvod - jadro - záver. Úlohou úvodu je uviesť prijímateľa do problematiky a oboznámiť ho s dôvodmi, ktoré viedli autora k tvorbe textu. Záver znamená zhrnutie predchádzajúcich častí a zopakovanie základných myšlienok, rozpracovaných v texte. Logiku témy má sledovať aj odsekové členenie textu.

Odsek je najmenšia nadvetná kontextová jednotka, formálne vyznačená začiatkom a koncom, v ktorej sa vyjadruje jeden motivický celok. Je prostriedkom prehľadnosti textu, uľahčujúcim adresátovi precepciu. Kratšie odseky sú nositeľmi komunikačnej dynamiky. Dôležitým štylistickým prvkom a štylizačným prostriedkom je slovosled. Pomocou neho sa signalizuje začlenenie výpovede medzi ostatné výpovede, spôsob i smer ich nadväzovania a vytváranie tematických súvislostí.

Základný slovosledný výstavbový princíp v slovenčine je založený na poradí: východisko výpovede (informačne známa časť výpovede) - jadro výpovede (to, čo je informačne nové, čo pokladáme vo výpovedi za najdôležitejšie, čo chceme zdôrazniť, čo zvyčajne umeistňujeme na koniec výpovede). Medzi nimi je prechodná, tranzitná oblasť (najčastejšie určité sloveso), ktorá sa významovo prikláňa skôr k jadru výpovede. Osamostatňovanie častí výpovede má zdôrazňovaciu, ale aj expresivizujúcu a estetizujúcu funkciu.

PRINCÍP PREHĽADNOSTI:

Predpokladá dosiahnuť čo najvyšší súlad medzi obsahom a formou textu. Štylizovať text podľa princípu prehľadnosti znamená:

1.
štylizovať ho tak, aby sa sémanticky susediace prvky dostávali k sebo čo najbližšie,
2.
vyhýbať sa logicky defektným a ťažko prehľadným konštrukciám,
3. vyhýbať sa nejasnosti a dvojznačnosti (nejasnosť a dvojznačnosť sa dá odstrániť vysvetľujúcim pozadím kontextu).
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.