referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Zhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: William
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 564
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Prísudok (ďalej len Pr) sa zhoduje s podmetom (ďalej len Po) determinatívnymi kategóriami: osoba, číslo, (menný) rod, pád. Osobu a číslo Pr vyjadruje vždy, menný rod a pád vyjadruje iba slovesno-menný Pr. Na rozsah zhody Pr s Po vplývajú predovšetkým tieto činitele: 1. protiklad Pr slovesného a slovesno-menného, 2. protiklad Po jediného a viacnásobného, 3. opozícia Pr za Po a pred Po pri viacnásobnom Po. ZHODA V OSOBE: S jediným Po sa Pr, vyjadrený VF (verbom finitom - slovesom v určitom tvare), zhoduje vždy, napr.: Chlapec išiel. Dievča išlo. Ľudia išli. S viacnásobným Po sa Pr zhoduje vtedy, keď všetky jeho členy sú v tej istej osobe. Ak však všetky členy viacnásobného Po nie sú v tej istej osobe, platí pravidlo: prvá osoba má prednosť pred druhou a druhá osoba pred treťou vtedy, keď stojí Po pred Pr, napr.: Ani ty, ani ja tam nepôjdeme. Ak stojí Po za Pr, zhoduje sa Pr s najbližšou osobou, napr.: Na huby išla ona aj ja. ZHODA V ČÍSLE: Stupeň zhody v čísle závisí od toho či: - je Pr slovesný alebo slovesno-menný, - je Po jediný alebo viacnásobný, - v jedinom Po stojí substantívny výraz alebo kvantitatívny výraz, - Pr stojí za Po alebo pred Po.

Slovesný Pr sa s jednoduchým substantívnym Po zhoduje v čísle, napr.: Zemiaky sú už vyorané. Plurál miesto singuláru možno použiť: 1. v druhej osobe pri vykaní, napr.: Slečna, zatvorte tie dvere! 2. v pluráli úcty - nielen v druhej, ale aj v tretej osobe, napr.: Bačujú tam môj vlastný strýc. 3. pri Po nejeden, nejedna, napr.: Veru, nejeden sme mali otlaky na nohách. 4. pri zámennom Po niekto, nik(to) a v opytovacích vetách pri Po kto, napr.: Nikto sme nesmeli odísť skôr. Kto chcete ísť do kina? Sponové sloveso sa v čísle zhoduje s tým podstatným menom, ktoré je v pluráli, napr.: Čas sú peniaze. Rozvitý Po, ktorý je zároveň názvom kvantity: 1. Pr sa zhoduje s Po, v ktorom stoja základné číslovky (1, 2, 3, 4) a číslovky zhodného typu (piati, mnohí), napr.: V triede sedeli dvanásti. 2. k Po so základnou číslovkou od päť vyššou má Pr podobu singuláru neutra, napr.: Prihlásilo sa vyše šesťdesiat brigádnikov. 3. k Po so skupinovou (kolektívnou) číslovkou pristupuje Pr v singulári neutra, napr.: Narodilo sa im pätoro detí. 4. rovnako ako základné a skupinové číslovky, aj zámenné číslovky vplývajú na podobu Pr - koľko, toľko, dakoľko, niekoľko, napr.: Stálo tam niekoľko ľudí. 5.

Po so zlomkovými číslovkami (pol, štvrť), v tomto prípade je Pr tiež v singulári neutra, napr.: Pol triedy nemalo úlohu. Ak má zlomková číslovka zreteľnú podbu substantíva (polovica, tretina, dve tretiny), Pr už nie je v tvare singuláru neutra, ale v tvare singuláru ženského rodu, napr.: Akoby z nej polovica rokov spadla. Pri ostatných substantívnych názvoch miery v Po (kus, sila, kvapka, kôpka, hŕba, kopa, hrôza) môže Pr stáť v singulári neutra, napr.: Vo dvore sa zhŕklo hŕba ľudí.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.