referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Sobota, 26. septembra 2020
Stredoškolská odborná činnosť
Dátum pridania: 18.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 374
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 30s
Pomalé čítanie: 42m 45s
 

Krajské kolo organizuje príslušný orgán štátnej správy, ktorý v príslušnej oblasti riadi stredné školy. Príslušný orgán štátnej správy poverí uskutočnením tohoto podujatia centrum voľného času, vybranú strednú školu, prípadne i viac stredných škôl. O spoluprácu môžu požiadať aj iné inštitúcie, napr. metodické centrum, fakulty vysokých škôl a pod. Celoštátne kolo organizačne zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky na základe svojho štatútu č.2467/94 zo dňa 11.11.1994 v spolupráci s Ústrednou komisiou Stredoškolskej odbornej činnosti.

Organizácia a propagácia SOČ v škole
Za SOČ v škole zodpovedá riaditeľ školy a organizačne ju zabezpečuje riaditeľom poverený učiteľ školy – metodik SOČ, ktorý spracováva súhrnnú informáciu o počte zapojených žiakov a túto zasiela príslušným predsedom krajských komisií, do konca januára príslušného roka. Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre činnosť a propagáciu SOČ v škole. Školské kolo organizačne zabezpečuje komisia SOČ, ktorú ustanovuje riaditeľ školy. Úlohy školskej komisie SOČ
a) organizačne zabezpečiť školské kolo
b) navrhnúť a menovať odborné hodnotiace komisie na súťažnú prehliadku v škole
c) zabezpečiť odoslanie víťazných prác zo súťažných odborov ( vrátane úplnej dokumentácie) organizátorom regionálnych (krajských) súťažných prehliadok. Odborné hodnotiace komisie (OHK)
Vo vyhlásených odboroch hodnotia súťažné práce minimálne trojčlenné OHK – zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, pracovníkov centier voľného času a metodických centier, vedeckých pracovníkov a ďalších odborných pracovníkov. OHK na základe návrhu príslušnej riadiacej komisie menujú:
a) pre školské súťažné kolo – riaditeľ strednej školy
b) pre krajské ( regionálne) súťažné kolo – príslušný orgán štátnej správy, ktorý v príslušnom regióne riadi stredné školy
c) pre celoštátne súťažné kolo – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. OHK určujú poradie 3 najlepších prác podľa stanovených hodnotiacich kritérií v každom odbore. Udeľujú prípadne ďalšie ocenenia. OHK odporúčajú mimoriadne kvalitné práce na prezentáciu na domácej a medzinárodnej úrovni. Rozhodnutie OHK je v príslušnom kole prehliadky konečné (nemenné). OHK celoštátnej súťažnej prehliadky SOČ môžu odporúčať práce na prihlásenie do študentských vedeckých konferencií. Podmienky účasti
Účasť žiakov v súťaži SOČ je dobrovoľná.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.