referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Nedeľa, 29. marca 2020
Stredoškolská odborná činnosť
Dátum pridania: 18.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 374
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 30s
Pomalé čítanie: 42m 45s
 

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy ( nie pomaturitného ) v ktoromkoľvek z odborov, na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov. Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:
a) s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku,
b) s návrhom technického riešenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj s písomnou časťou práce,
c) s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj s písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť časťou príloh. Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky a odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia v troch exemplároch. Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola na základe rozhodnutia OHK podľa postupového kľúča. Postupový kľúč určuje Ústredná komisia SOČ. Prácu nie je možné zaradiť do iného odboru, ako uviedol jej riešiteľ v prihláške. Za správnosť zaradenia práce do príslušného odboru je zodpovedný riešiteľ. Prácu v jednotlivých súťažných prehliadkach obhajuje len jeden riešiteľ, a to aj v prípade kolektívnej práce ( poverený riešiteľským kolektívom ). Účasť na medzinárodných súťažiach
Medzinárodných súťaží sa zúčastňujú vybraní účastníci celoštátnej súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v súlade s organizačným poriadkom príslušnej medzinárodnej súťaže. Návrh na účastníkov medzinárodnej súťaže predkladá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po prerokovaní v Ústrednej komisii Stredoškolskej odbornej činnosti. Finančné zabezpečenie
Školské súťaže sú financované z prostriedkov školy, krajské (regionálne) súťaže finančne zabezpečuje príslušný orgán štátnej správy a celoštátnu súťaž finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Príslušný orgán štátnej správy a ministerstva školstva Slovenskej republiky môžu regionálne a celoštátne súťaže finančne zabezpečovať prostredníctvom nimi priamo riadených organizácií. Celoštátnu prehliadku finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom priamo riadenej organizácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Financovanie súťažných prehliadok môže byť zabezpečované aj z iných zdrojov. Náležitosti a podmienky odovzdávanej práce

Neoddeliteľnou súčasťou odovzdávanej práce je:

a) prihláška s anotáciou práce (t. j. stručný obsah a popis riešenia, ktorý musí byť spracovaný tak, aby bol použiteľný na publikovanie, rozsah anotácie je vymedzený rubrikou na prihláške).
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.