referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Štvrtok, 13. augusta 2020
Stredoškolská odborná činnosť
Dátum pridania: 18.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 374
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 30s
Pomalé čítanie: 42m 45s
 

V prihláške musí byť čitateľne uvedené celé meno a priezvisko autora resp. autorov, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresa školy a bydliska, jazykové znalosti, číslo odboru, prípadne telefónny kontakt. b) Odborný posudok ( v tomto ročníku sú posudky na základe rozhodnutia UK SOČ zrušené)obsahuje zhodnotenie odbornej úrovne práce. V odbornom posudku musí byť jednoznačne uvedené, či práca obsahuje samostatné myšlienky, alebo či sa jedná o zhrnutie známych a už publikovaných skutočností. Odborný posudok musí byť priložený za titulnou stranou. Rovnako musí byť vyhodnotený stupeň samostatnosti autora pri spracovaní práce. Každý odborný posudok musí mať čitateľný podpis i s uvedením funkcie odborného pracoviska posudzovateľov. c) abstrakt ( v tomto ročníku sú abstrakty na základe rozhodnutia UK SOČ rušené) obsahuje hlavné výsledky a závery práce, nemá opakovať to, čo je vyjadrené nadpisom, nemá obsahovať teóriu, úvahy a citácie. Musí sa v ňom vyzdvihnúť dôležitosť a význam získaných informácií a ich využitie v praxi. Informácie má abstrakt podávať vecne a zrozumiteľne. V žiadnom prípade nesmie byť dlhší ako jedna strana, ale odporúčaný obsah je 20 – 25 riadkov. d) Práca sa predkladá v troch vyhotoveniach v úradnom jazyku, nesmie byť na voľných listoch. Materiály resp. prílohy, ktoré sa nedajú predložiť v troch vyhotoveniach, musia byť priložené k originálu práce (vrátane spracovaného programu) a originál musí byť zreteľne označený ako výtlačok č. 1. ŠTRUKTÚRA PRÁCE
Obal
Hlavné kapitoly:
Názov – titulná strana
Obsah
Úvod
Metodika
Teoretické východiska
Vlastná práca – Výsledky
Diskusia
Záver
Resumé
Zoznam použitej literatúry
Poďakovanie
Prílohy

Titulná strana
Na titulnej strane práce Stredoškolskej odbornej činnosti musia byť uvedené tieto údaje:
- súťažný odbor
- názov práce
- text: Stredoškolská odborná činnosť
- meno autora alebo každého člena autorského kolektívu v abecednom poradí
- ročník štúdia, názov a adresa školy (stačí mesto), z ktorého autor pochádza
- meno konzultanta (uvádza sa s titulmi)
- miesto a rok napísania práce (uvádza sa jedno mesto a jeden rok, kedy bola práca dokončená, napr. Bratislava 1997). Názov prezentuje prácu a preto by mal vystihovať jej zameranie alebo problém , na ktorý sa zameriava. Názov musí súvisieť a zodpovedať obsahu práce a musí byť terminologicky správny. Zo skúseností môžeme poradiť, že nie vždy je prvý návrh pre názov práce ten najlepší.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.