referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Xénia
Utorok, 2. júna 2020
Stredoškolská odborná činnosť
Dátum pridania: 18.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: demo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 374
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 28m 30s
Pomalé čítanie: 42m 45s
 

Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie je samostatný list, na ktorom sa uvádza vyhlásenie autorov o tom, že prácu vypracovali samostatne. Spravidla ide o formuláciu: „Prehlasujem(e), že prácu na tému „Názov práce“ sme vypracovali samostatne a s použitím uvedenej literatúry.“ Autori musia čestné vyhlásenie vlastnoručne podpísať. Obsah
Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca obsahuje spolu s jej číslom, ako aj s číslom strany. Kapitoly číslovať veľkými arabskými číslicami /vzor: 1. Názov kapitoly/. Podkapitoly značiť /vzor: 1.1. Názov podkapitoly/. Prvou číslovanou stranou práce býva väčšinou obsah /strana číslo 1/, poslednou zoznam použitej literatúry. Ak je potrebné, prílohy majú vlastné číslovanie. Úvod
Obsahuje stručný úvod do problematiky – dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať Stredoškolskú odbornú činnosť na danú tému. Stanovuje cieľ práce a čomu má práca slúžiť. Má sa v ňom presne vymedziť problém, ktorým sa práca zaoberá. V úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a má prezentovať nasledujúci obsah práce. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pol strany. Metodika
V metodike autor definuje postup a metódy spracovania. Stručne sa opíšu pracovné postupy, prístrojová technika /značka, výrobca, parametre prístroja/ a podmienky, v ktorých sa informácie získavali. Je to dôležité najmä pri používaní experimentálnych techník. Prehľadne, ale podrobne sa v nej uvádza súbor vzoriek, miesto a spôsob ich odberu. Metodika musí byť písaná tak, aby si čitateľ vedel urobiť verný obraz o spôsobe autorovej práce a predstavu o tom, nakoľko môže porovnávať jeho výsledky s výsledkami iných autorov. Pri úplne prebranej metodike sa musí uvádzať autor, ktorý ju pred vami už použil. Podľa informácií v metodike by sa mali dať uskutočnené merania a pokusy presne zopakovať. Teoretické východiská
/Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad všeobecná charakteristika, teoretická analýza problematiky a pod./ Teoretická časť čitateľa stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli v danej oblasti už publikované. V tejto časti sa používa množstvo citácií a prebraných informácií od rôznych autorov, preto by sa malo pri každej z nich uvádzať, odkiaľ pochádza /pozri kapitoly: Zoznam použitej literatúry a Ako citovať literatúru/. V teoretickej časti by sa mali uvádzať len informácie, ktoré s riešenou problematikou priamo súvisia. Odporúčaný rozsah teoretickej časti pre práce Stredoškolskej odbornej činnosti je do 5 strán.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.