referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Slovné druhy
Dátum pridania: 18.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sourface
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 095
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
PREDLOŽKY

Predložky sú slová, ktoré sami osebe nemajú význam. V spojení s podst. menami hovoria o tom, kde alebo v akom čase sa predmet nachádza, akým smerom sa pohybuje a čo sa okolo neho odohráva.

Klasifikácia

Predložky sa delia podľa rôznych hľadísk: podľa formy, pôvodu a funkcie. Podľa formy sa delia na: -jednoduché: na, po, v - podvojné, zložené z dvoch predložiek: ponad, popod - potrojné, zložené až z troch predložiek: sponad, spopod. Podľa pôvodu sa delia na: -prvotné, tie sa neodvodzujú od nijakých iných slov: v, po, do, k. - druhotné, ktoré vznikli z iných slovných druhov: dolu brehom, hore kopcom, koncom roka, postupom času. Z hľadiska štúdia cudzích jazykov je oveľa dôležitejšie rozdeliť predložky podľa funkcií. Zatiaľ v tom nie je jednota. Prinášame nasledujúce delenie, ktoré iste vyvolá početné diskusie, ale len takto sa budeme môcť prepracovať k univerzálnejšiemu pohľadu. Podľa funkcií rozdeľujeme predložky na:
- polohové - určujú polohu predmetu: na stole, pod morom,
- smerové - určujú, akým smerom sa predmet pohybuje: z mesta, do mesta,
- časové - hovoria, kedy sa príslušná udalosť odohrala: na Vianoce, v marci. Členenie ďalších predložiek preberáme z knihy Slovenské predložky v praxi. Polohovým a smerovým predložkám priraďujeme symbol, ktorý by mal jednoznačne vyjadriť ich funkciu. Len takto v jednotlivých jazykoch bude možná rýchla a presná orientácia. Slovenské predložky sa prekladajú v iných jazykoch rôzne, záleží na ich funkcii. Napr. predložka do mesta má v angličtine podobu to. Tá istá predložka s časovým údajom do konca roka, má podobu till.

Pozn.: Predložky sa viažu s pádmi. Výnimkou je len prvý pád, ktorý je bezpredložkový. Niektoré predložky sa viažu s dvoma až tromi pádmi, iné len s jedným pádom


ČÍSLOVKY

Číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú množstvo predmetov, sú to konkrétne kvantifikátory. Ich rozdelenie je všeobecne ustálené a prakticky bezproblémové.

Klasifikácia

Číslovky sa rozdeľujú na základné, radové, násobné, zlomkové a druhové. V gramatikách sa uvádzajú aj neurčité číslovky, ktoré sme zaradili medzi kvantifikátory. Tieto slová sú pri štúdiu cudzích jazykov mimoriadne dôležité. Z hľadiska gramatických kategórií rozlišujeme pri číslovkách rod, číslo a pád.

Rod: Rodové rozlíšenie majú tieto číslovky:
- základné: číslovka jeden má pre všetky tri rody rozdielne tvary: jeden, jedna, jedno. Číslovka/eáen sa používa aj v mn. čísle, ale tu plní funkciu zámena niektorí, niektoré: Pred bránou stáli vojaci. Jedni boli v červených, druhí v zelených uniformách. Na poli pracovali ženy. Jedny vyberali zemiaky, druhé ich presýpali do vriec. Ostatné číslovky majú rozdielny tvar len v mužskom rode; ženský a stredný rod sú rovnaké: dvaja muži, dva domy, dve ženy, dve autá.
- radové: Radové číslovky od päť vyššie priberajú prípony : -ý, -y. Radová číslovka prvý sa používa aj v množ. čísle, vtedy má príponu -é pre všetky rody: prvý rad -prvé rady, prvá séria - prvé série, prvé vydanie - prvé vydania. Iba v mužskom rode životnom má príponu -í-: prví bežci, prví žiaci.
- násobné: Časť násobných čísloviek má rodové rozlíšenie v typoch zakončených na -násobný, -itý a -razový.
- druhové: tieto číslovky rozlišujú všetky tri rody: jednaký, jednaká, jednaké.
- zlomkové: číslovky majú len ženský rod: pätina, šestina.

Číslo: S výnimkou číslovky jeden sa všetky číslovky viažu k mn. číslu. Nula znamená neprítomnosť akéhokoľvek počtu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slovné druhy GYM 2.9662 1635 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.