referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Žánre náučného štýlu
Dátum pridania: 25.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vellee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 456
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
ŽÁNRE NÁUČNÉHO ŠTÝLU

ANOTÁCIA – stručný záznam o prečítanom texte alebo jeho častiach, ktorý je písaný zo subjektívneho hľadiska čitateľa
- má podobu zostručneného sprostredkujúceho textu
- v rámci literárneho vzdelania nahrádza pôvodné dielo
- môže mať analytický, úvahový alebo informatívny ráz


ŠTÚDIA – žáner vecnej literatúry, ktorý sa zameriava na riešenie jedného problému
- vyskytuje sa v odborných časopisoch, je kratšia ako dizertácia
- má úvod, jadro, záver
- základné znaky: výskyt termínov, združených pomenovaní so substantívnym základom (historický román), neurčitých slovies,
polovetných konštrukcií
- potláča subjektívnosť a emocionalitu
- namiesto 1. osoby Singuláru sa používa „Plurál skromnosti“ (namiesto: Ja som sa tým zaoberal, povieme: My sme sa tým zaoberali)
- neosobným vyjadrovaním sa snaží dosiahnuť objektívnosť
- všeobecnosť vo vyjadrovaní sa dosahuje aj používaním zvratných opisných konštrukcií (rieši sa, používa sa)


RESUMÉ – tento pojem pochádza z francúzštiny
- stručne vyjadruje základné myšlienky a závery odborného textu
- slúži ako sekundárny informačný prameň
- slúži ako krátky výťah, obsah
- píše sa na záver pôvodného textu


DIZERTÁCIA – toto slovo ma latinský pôvod
= vedecká rozprava, ktorej písomné vypracovanie a obhájenie je podmienkou na dosiahnutie akademickej hodnosti


PREDNÁŠKA – slohový útvar výkladového slohového postupu, ktorý je prezentovaný ústne pred publikom


ÚVODNÍK – patrí medzi analytické žánre
- zaoberá sa závažnými spoločenskými alebo politickými otázkami
- v novinách stojí na poprednom mieste
- obsahuje hodnotenie i komentár aj možné riešenie analyzovaného problému
- dnes sa v novinách uplatňuje už veľmi málo


KOMENTÁR – publicistický žáner, ktorý svojím obsahom a rozsahom stojí medzi správou a úvodníkom
- uplatňuje sa v ňom postoj autora
- na rozdiel od správy, fakty nie len vymenúva, ale aj interpretuje – komentuje
- na rozdiel od úvodníka je konkrétnejší a zaoberá sa len 1 čiastkovým problémom
- neprináša nové údaje
- odhaľuje súvislosti medzi už známymi faktami
- obsahuje kritické a polemické prvky
- patrí medzi analytické žánre


GLOSA – názov pochádza z gréckeho glossa = výklad, krátka poznámka - je to stručné hodnotenie aktuálnych udalostí
- často máva fejtónový charakter
- obsahom stojí na rozhraní medzi analytickými a beletristickými žánrami
- má svoju pointu, ktorá sa viaže na celý kontext
- môže využívať odborné výrazy v spojení s expresívnymi výrazmi
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.