referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
História slovenčiny
Dátum pridania: 09.03.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dodoslav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 495
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Vznik a vývin slovenčiny :
6. - 9. storočie - Slovania po príchode na toto územie preberali názvy po Keltoch a Germánoch
9. storočie -Konštantín a Metod pred príchodom na Veľkú Moravu zostavili nový sloviensky jazyk na základe jazyka, ktorým hovorili obyvatelia okolia Solúna, do ktorého počas používania pribúdali slová západoslovanského pôvodu. Tento jazyk bol schválený ako liturgický jazyk. Staroslovienčina využívala nosovky a jery. Staroslovienske písmo, ktoré zostavil Konštantín na základe písmen na základe písmen malej gréckej abecedy sa nazýva hlaholika. V priebehu 10. - 11. storočia ju vystriedala cyrilika, ktorú zostavili Konštantínovi a Metodovi žiaci na základe veľkých písmen gréckej abecedy. 10. storočie - v mnohonárodnostnom uhorskom štáte sa presadila latinčina ako jazyk štátnej správy a vládnucej vrstvy.
13. - 14. storočie - mešťanstvo začína používať domáci jazyk. Slovakizmy sa dostávajú do listín písaných po latinsky alebo česky. Čeština prenikla cez študentov, ktorí študovali v Prahe a neskôr jej používanie súviselo s husitskou aktivitou na Slovensku.
16. - 17. storočie - Lutherova reformácia, používal sa ako kultový jazyk používal domáci jazyk. Slovanskí evanjelici používali bibličtinu. V tom čase existuju tri typy kultúrneho domáceho jazyka - kultúrna západoslovenčina, kultúrna stredoslovenčina a východoslovenčina.
18. storočie - prvé pokusy o uzákonenie spisovného jazyka - J. I. Bajza. Odstraňoval čechizmi, zavádzal označovanie ď, ť, ň, ľ, ale nevenoval pozornosť pravopisu. A. Bernolák využil kultúrnu západoslovenčinu ako základ pre prvú kodifikáciu spisovného jazyka. Nebola mu cudzia mäkkosť ( ďeďina, ...), základ je však západoslovenský (spíwať - spievať,...), nepozná y a písmeno g = j. Bernolákovým jazykom písali napr. Hollý, Fándly,.. Vyučovalo sa v ňom v prvom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. V roku 1787 vydal prvú gramatiku spisovnej slovenčiny.
19. storočie - je poznamenané formovaním sa dnešnej spisovnej slovenčiny. Ľ. Štúr podobne ako Bernolák uprednostnil fonetický pravopis. Mäkkosť spoluhlásky sa dôsledne označovala. Štúr nepozná hlásku ľ, y, ä, iu, é, výnimky z rytmického krátenia. Štúr kodifikoval spisovný jazyk na základe stredoslovenského jazyka (1843), verejne bol vyhlásený v roku 1844. M.M. Hodža neprijal tento foneticko - fonologický pravopis. Presadzoval etymologický pravopis (rozlišoval i/y, ...). Do spisovnej slovenčiny pridal ä, ľ, é.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.