referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Výkladový slohový postup
Dátum pridania: 26.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Tcko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 363
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
-patrí medzi písomné útvary, ale má aj svoju hovorenú podobu – prednášku (oslovenie poslucháčov)

podstata: komplexná analýza a vysvetlenie vývinových (genetických), funkčných a kauzálnych (príčinných a následných) vzťahov medzi predmetmi alebo javmi alebo vnútri predmetov a javov

cieľ: objektívne vysvetliť neznámy jav, rozšíriť nový vedecký poznatok; je určený všeobecnému adresátovi, preto je sloveso najčastejšie v 3. osobe nominatívu

útvary:

·výklad
·štúdia (odborná písomná práca)
·dizertácia (vedecká rozprava)
·prednáška
·referát

kompozícia:

a)úvod – známe fakty, motivačné faktory
b)samotné vysvetľovanie
c)zhrnutie poznaného

výrazové prostriedky:

-využíva prostriedky výkladového aj opisného slohového postupu (bližšie nedefinované)
postupy logického myslenia:

a)analógia: myšlienková operácia, ktorá na základe podobných vlastností dvoch javov usudzuje, že podobné vlastnosti má aj tretí jav
b)premisa: výrok, z ktorého vyplýva v úsudku nový výrok
c)hypotéza: vedecky podložený, ale ešte definitívne nepotvrdený predpoklad
d)exemplifikácia: objasňovanie pomocou príkladov
e)indukcia: typ výkladu – myšlienková operácia, pri ktorej postupujeme od známeho k neznámemu, od jednotlivca k všeobecným záverom; výsledkom je syntéza
f)dedukcia: typ výkladu – myšlienková operácia, pri ktorej postupujeme od celku k jednotlivostiam; výsledkom je analýza


výklad : objektívny, vykladanie faktov, daná kompozícia (úvod, jadro, záver), žiadne subjektivizujúce výrazy (domnievam sa...)

úvaha: subjektívna, vlastné názory, voľná kompozícia (odseky podľa myšl. častí), používanie subjektivizujúcich výrazov(myslím si...),


písomná forma (učebnicový text): priamo „vyložené“ fakty, všetko dôležité spomenuté, zostručnené na maximálnu možnú mieru

ústna realizácia (prednáška): „okorenené" príkladmi, spomenuté aj menej významné „veci", povedané aj isté „pikošky"


dôležitosť nejazykových prostriedkov:

-rôzne kultúry používajú rôzne prostriedky, ako povedať aj to, čo sa ťažko vysvetľuje
·intonácia (zdôraznenie podstatných faktov)
·gestá
·mimika
 
Podobné referáty
Výkladový slohový postup SOŠ 2.9224 357 slov
Výkladový slohový postup SOŠ 2.9466 173 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.