referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Informácia a komunikácia
Dátum pridania: 13.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: junior3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 517
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Komunikácia – výmena informácii medzi EXPEDIENTOM a PERCIPIENTOM v istej situácii.

Fázy
a) podnet – vzniká na základe pozorovania objektívnej skutočnosti
b) spracovanie – formovanie psychického obsahu
c) triedenie – výber a usporiadanie jazykových prostriedkov na vyjadrenie spracovaného, sformovaného psychického obsahu

Funkcie (úlohy)
a) informovať – oznámiť, vysvetliť, objasniť fakty
b) agitovať – presvedčiť, získať na moju stranu
c) motivovať – mobilizovať k činnosti, prijímač reaguje v istej situácii, spracúva signál vysielača

Druhy komunikácie
a) písomná – pokazí sa ak ide o nečitateľné písmo, ak je neprehľadná, neúplná nepresná
b) ústna – pokazíme ju vtedy, ak sa používa nízka intenzita hlasu, neprimerané tempo reči, zlá artikulácia, zlé prostredie a téma

Rečová etiketa
- ide o dodržiavanie zásad slušného spoločenského správania, ktoré kladne ovplyvňuje partnerstvo v komunikácii.

Anketa
- je útvar AŠ, je to zisťovanie názoru verejnosti v oblasti verejnej mienky na riadené otázky.

Test
- najčastejšie ide o písomnú skúšku, pomocou ktorej sa zisťuje porozumenie pojmov alebo schopnosti vykonávať nejakú činnosť.

Pracovná porada
- je organizované stretnutie homogénneho kolektívu, za účelom zlepšovania jeho práce, zhodnotí sa to, čo bolo vykonané a naplánuje sa to, čo sa má vykonať.

Znaky pracovnej porady
a) konštruktívnosť (zhodnotenie + podanie návrhov na úlohy)
b) efektívnosť (dosiahnuť v najkratšom čase čo najviac úloh)

Správa o činnosti
- útvar AŠ ktorý m podobu referátu, prednášajú ju vedúci alebo riaditelia organizácie, je hlavným bodom porád, ak sa vyjadruje k širšej problematike, môže byť dopĺňaná koreferátmi.

Funkcia – informovať a podať pravdivé údaje
Obsah – vymenovanie podujatí, výsledkov a ich zhodnotenie
Kompozícia – formát A4, stručná, jasná, prehľadná
Štylizácia – oficiálna s prvkami rečníckeho štýlu, vecná

Diskusia
- výmena názorov medzi účastníkmi diskusného fóra, je riadená a usmerňovaná moderátorom.

Diskusný príspevok
- slohový útvar v ktorom účastník diskusie vyjadruje svoj názor k vopred danej téme.

Osnova DP:
a) oslovenie
b) nadviazanie na problém a predchádzajúceho rečníka
c) vyjadrenie vlastného názoru
d) poďakovanie

Zápisnica
- dokumentárny útvar AŠ ktorý má ustálenú štruktúru. Jej hlavnou úlohou je zachytiť priebeh stretnutia, rokovania, pracovného kolektívu. Píše sa na formát A4.

Prezenčná listina
- heslový útvar AŠ ktorý slúži ako dokument, prikladá sa ako príloha k zápisnici, k uzneseniu. Obsahuje mená zúčastnených a ich podpisy.

Uznesenie
- dokumentárny útvar AŠ ktorý má podobnú štruktúru ako zápisnica, slúži ako smerodajný ukazovateľ práce kolektívu.

Záväzok
- útvar AŠ s ustálenou formou v ktorom sa určitý kolektív zaväzuje naplniť vlastný program na ktorom sa predtým dohodol.

Protokol
- dokumentárny útvar AŠ, je podrobnejší a obšírnejší ako zápisnica a uznesenie, slúži ako doklad pri oficiálnych rokovaniach alebo súdnych sporoch.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.