referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Humor a satira
Dátum pridania: 09.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 11nikuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 066
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
1. podľa vecného významu:
a)10 slovných druhov (plnovýznamové – neplno.)
b)Jednovýznamové – viacvýznamové
c)Neodvodené – odvodené, zložené
d)Synonymá (rovnoznačné)
e)Hononymá (rovnozvučné)
f)Antonyná (protikladné)
g)Paronymá (hláskoslovné a významovo sa ovplyvňujúce)
h)Súradné - nesúradné (významovo nadradené – podradené)

 

2. podľa dobového výskytu: nové (neologizmy), zastarané, archaizmy, historizmy

3. podľa príslušnosti k štýlovej vrstve:
a)Štylisticky príznakové
Spisovné: odborné, básnické, hovorové
Nespisovné: nárečové, slangové, vulgárne, žargónové, argotové
b) neutrálne

4. podľa expresivity:
a)Neutrálne (nocionálne)
b)Citovo zafarbené (zjemňujúce, zhoršujúce)

ŠTYLISTICKÉ VYUŽITIE SLOVNEJ ZÁSOBY

Väčšina slov slov. zásoby sa používa bez obmedzenia vo všetkých štýloch a v životných, komunikatívnych situáciách. Sú preto neutrálne – bezprízvukové. Poznáme aj také slová, kt. pri používaní štylisticky podfarbia text. To sú tzv. citovo zafarbené slová – expresívne – expresíva: synonymá – rozlične znejúce slová, kt. označujú ten istý jav – rovnoznačné. Odlišujú sa iba štylistickými odtienkami, napr. väzenie –basa, žalár, temnica, árešt. Synonymá spestrujú text. Používame ich preto, aby sa neopakovalo to isté slovo.
Antonymá – slová opačného významu – opozitá.
Patria tu frazeologizmy – frazeologická jednotka/znak – idióm – ustálené slovné spojenia – chudobný ako kostolná myš, príslovia, porekadlá, pranostiky.
Súslovia- krížom – krážom, zoči-voči, nemastný-neslaný
Frazeologizmami sa zaoberá frazeológia, europeizmy – sú známe u viacerých národoch – Veni, vidi, vici – prišiel som, videl som, vyhral som.
Intelektuálne – šíria sa prostredníctvom kultúry, umenia, vzdelávania, Damoklov meč, Rozťať gordický uzol.
Fraz. dodajú štýlu pestrosť a živosť. Patria tu aj slovné hračky – kalambúr. Okazionalizmy – príležitostné slová – umelci, spisovatelia, publicisti, humoristi. Tu patria aj slová, kt. majú aj kladné zafarbenie – zdrobneniny – deminutíva, zjemňujúce slová – eufemizmy, odísť na večné veky...
Maznavé slová – laudatíva – bežkať
Lichotivé slová – miláčik
Záporné zafarbenie – vulgarizmy, hanlivé slová – kakofemizmy
Zhoršujúce slová – pejoratíva, augmentatíva – zveličujúce slová - chlapisko

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.