referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Humor a satira
Dátum pridania: 09.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 11nikuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 066
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

LEXIKOLÓGIA

Lexikológia je náuka o slovnej zásobe. Slovná zásoba predstavuje lexikálnu rovinu. Z hľadiska myslenia a dorozumievania je slovná zásoba najpodstatnejšou súčasťou jazyka.

Pojem slovo
Myšlienky => vety = slová
Slovo – ustálená skupina hlások, kt, niečo pomenúva, označuje – obsah a má lexikálny význam. Slovo má formu a obsah. Majú aj gramatický význam. Skupina hlások musí mať ustálený význam a zodpovedajúcu gramatickú formu.
Stolička – forma – rad hlások
-obsah – čo znamená, označuje – semantické
Hononýmia – má formu, významy spolu nesúvisia
Rys – šelma, výkres
Polýsemia – pero – brko, terajšie pero, pero z vtáka
Niektoré slová sú viacvýznamové (lexikálna polysémia). Okrem základného významu majú aj prenesený (druhotný) význam zväčša podľa podobnosti pomenovaných javov alebo iného vecného vzťahu (tzv. metafora a metonýmia), napr. hlava ľudská – hlava stroja – hlava rodiny.
Pojem – základná forma ľudského myslenia. Je odrazom všeobecných a podstatných vlastností predmetov a javov skutočnosti. Obsah pojmu je daný výpočtom podstatných znakov, vymedzuje ho definícia. Pomenovaním pojmu je slovo – slovné spojenie.
Vzťah medzi objektom a pomenovaním nie je priamy. Medzi rovinu pomenúvaných objektov sa vsúva sprostredkujúca rovina pojmov.

Etymológia slova
- náuka o skúmaní pôvodu slov. Ako vzniklo a ako sa vyvíjalo.
Etymológia je jedno z hľadísk pravopisu, napr. skriňa je latinského pôvodu – serinium, preto sa píše s jotou a nie zo slovanského slova skryť, preto nie y.
Paronymá – slová, kt sa hláskovo podobajú a významovo navzájom ovplyvňujú.

Slovníky – lexikografia – náuka o slovníkoch. Slovná zásoba jazyka je zhrnutá v slovníkoch, najúplnejší súpis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny podáva Slovník slovenského jazyka. Je to 6-zväzkový - výkladový – vysvetľuje význam slov, štylistické odtienky slov. (vánok, vietor), slovné spojenia. Skrátená podoba KSSJ.
Frazeologický slovník – ustálené slovné spojenia.
Prekladové slovníky – dvojjazyčné, trojjazyčné
Príručky – Príručka slovenského pravopisu
Dnešná slovenčina má 250 – 300 000 slov. Anton Bernolák v klasicizme zostavil 5-jazyčný slovník: Slovár slovenský – česko – latinsko – nemecko – uherský.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.