Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákon o rytmickom krátení

KEDY NEPLATÍ ZÁKON O RYTMICKOM KRÁTENÍ

PODSTATNÉ MENÁ

VZOR ULICA - G pl. prípona -í je v domácich slovách vždy dlhá (kolňa - kolní, priadza - priadzí, voňa - voní)
VZOR DLAŇ - G pl. výnimka z rytmického krátenia (báseň - básní, pieseň - piesní, horáreň - horární)
VZOR MESTO - G pl. niektoré slová s príponou -stvo
(kamenárstvo - kamenárstiev, sklenárstvo - sklenárstiev)
- G pl. druhý tvar niektorých slov
(krídla - krídel / krídiel, pásma - pásem / pásiem)
VZOR VYSVEDČENIE - podstatné mená typu lístie, skálie ...

PRÍDAVNÉ MENÁ

VZOR PÁVÍ - krátke prípony sú iba v L sg. m. a str. r. a v G, D, L, I sg. ž. r. ZÁMENÁ

------------------ - neurčité zámená tvorené predponami nie-, bárs-, bár- (niečí, bárčí, bársčí)

ČÍSLOVKY

------------------- - zložené násobné číslovky s nesamostatným základom
- krát, - násobný, - násobne
(tisícnásobne, tisícnásobný, tisíckrát)

SLOVESÁ

------------------- - neurčitok a tvary prít. č. slovies typu zmúdrieť, zdúpnieť .. - 3. os. pl. prípona -ia (chvália, trápia)
- prípona prechodníka -iac
(chváliac, trápiac)
- prípona činného príčastia prít. -iaci
(chváliaci, trápiaci)
- opakovacie slovesá typu chválievať, vabievať, trápievať .. TVORENIE SLOV

------------------ - slovotvorné predpony ná-, sú-, zá- sú vždy dlhé (námietka, súčiastka, zásielka).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk