Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

SYNTAX: Interpunkcia a diakritika

INTERPUNKČNÉ ZNAMIENKA
- sú sústavou príslušných grafických znakov, ktoré sa používajú na členenie textu.

V slovenčine sa používajú tieto interpunkčné znamienka:
• bodka (.),
• výkričník (!),
• otáznik (?),
• čiarka (,),
• bodkočiarka (;),
• pomlčka (–),
• tri bodky (…),
• zátvorky ( ),
• dvojbodka (:),
• úvodzovky („“),
• lomka (/).
• spojovník (-)
• apostrof (’).


Plnia v členení textu viac funkcií, a to:
1. VYČLEŇOVACIU: bodka, čiarka, pomlčka, dvojbodka, zátvorky a úvodzovky.
2. PRIPÁJACIU: bodka, čiarka, pomlčka, dvojbodka, zátvorky a úvodzovky. Interpunkčné znamienka v pripájacej funkcii naznačujú, že za výrazom, za ktorým stoja, bude nasledovať ďalší výraz alebo veta. (Výraznú pripájaciu funkciu má najmä čiarka, signalizuje priradenie vetného člena, hlavnej alebo vedľajšej vety.)
3. ODČLEŇOVACIU: čiarka, pomlčka a bodka majú vyčleňovaciu aj pripájaciu funkciu (označuje sa aj ako odčleňovacia funkcia).


DIAKRITICKÉ ZNAMIENKA
- sú zvláštne znamienka, ktoré sa píšu v okolí písmena (nad, pod, alebo vedľa)
- majú viacero funkcií:
• rozlišovaciu funkciu,
• mení výslovnosť celého slova,
• vyznačovať tón reči,
• rozlišovať homonymá,
• upozorňovať na skratky a číslovky.
- poznáme: ´ – dĺžeň: á, é, í, ó, ú, ý, ĺ, ŕ ˇ – mäkčeň: č,ď, ľ, ň, š, ť, ž ¨ – dve bodky: ä ˆ – vokáň (cirkumflex):ô


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk