Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sťažnosť (ukážka)

(Meno, adresa)


Západoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Podvodná 1534/AII
903 01 Senec
( mesto ) 7.3. 2002VEC
Sťažnosť na nedodržanie zmluvných podmienok pri zásobovaní pitnou vodou a likvidácii splaškov. Podľa platnej zmluvy o odbere pitnej vody a likvidácii fekálií z môjho rodinného domu v Tomášove ste sa zaviazali na nepretržitú dodávku pitnej vody a následnú likvidáciu splaškov z mojej domácnosti počnúc dňom 1.1. 2002
Na silvestrovskú zábavu, ktorá bola zároveň aj kolaudáciou môjho domu som si naplánovala malú party / cca 15 mladých ľudí / s nočným programom - sauna + kúpanie v protiprúdovom bazéne. Na moje prekvapenie sa v najlepšej silvestrovskej nálade pre nezabezpečenie pitnej vody v potrubí nielen že nedalo osprchovať a niektorým sme museli pracne zotierať namydlené telá, ale vrcholom prekvapenia bolo masívne pritekanie samospádom tlačených fekálií z celej dediny do nášho bazéna, ktorý prípomínal skôr družstevnú močovku ako perličkový kúpeľ. Vzhľadom na nedodržanie uvedenej zmluvy z hľadiska výpadku zásobovania pitnou vodou a neprečerpávania fekálií, a tým spôsobenej škody na majetku nezahŕňajúc morálny dosah Vás týmto žiadam o mimosúdny zmier a navrhujem peňažné odškodnenie vo výške 100.000 Skk.

V prípade nepristúpenia na mimosúdnu dohodu budem nútená zahájiť občiansky súdny spor v uvedenej veci. S pozdravom


( Meno)Prílohy
- zmluva o odbere pitnej vody a likvidácií splaškov
- vyjadrenie hygienika
- fotodokumentácia bazéna plného splaškov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk