referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Slovotvorné postupy v slovenčine
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 533
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
SLOVOTVORNÉ POSTUPY V SLOVENČINE

tvorenie slov
- 1 z prostriedkov obohacovania sl. zásoby
- hl. zásady tvorenia slov:
1. odvodzovaním
2. skladaním
3. skracovaním

odvodzovanie
- najčastejší spôs. tvorenia sl.
- odvodené sl. sa tvoria zo slov, kt. nazývame základové sl.
- každé odvodené slovo má istý význam a formu
- isté slovotvorné prípony dávajú slovám istý spoločný význam (napr. príponou -ička sa tvoria zdrobneniny - kytička, ale rovn. aj ženské podst. mená od mužských - chirurgička)
- nové slová sú správne iba vtedy, ak vznikli podľa slovotvorných typov ustálených v slov. jaz. a odrážajú isté javy zo skutočnosti
- k novým slovám patria tzv. príležitostné slová (okazionalizmy), kt. vytvárajú umelci a publicisti - nestávajú sa súčasťou celonárodnej sl. zásoby, musia však byť tiež utvorené podľa istého slovotvorného typu

systémová postupnosť pri odvodzovaní
- z hľadiska formy rozčleňujeme odvodené slová na 2 slovotvorné časti (binárny princíp):
1. slovotvorný základ
- je ním časť odvodeného slova totožná so základovým slovom (tvar - útvar) al. s časťou základového slova (doba - obdobie)
- túto časť základového slova dostaneme po oddelení gramat. (niekedy aj slovotvorných) prípon
- je nositeľom základného významu odvodeného slova
- slovotvorné prostriedky (predpony, prípony) tento základ upravujú
- slovotvorný základ, kt. sa nevyskytuje samostatne, sa nazýva viazaný slovotvorný základ (vy-ložiť), vy-kládka, pre-mokať)
- slovotvornými základmi môžu byť:
a) neodvodené slová - dom, písať…
b) odvodené slová - pracovník, dokončiť…
c) zložené slová al. slovné spojenia - veľkomesto - veľkomestský…
d) predložkové spojenia - na brehu, pod zemou…

2. slovotvorný formant - druhá časť odvodeného slova
- patrí doň:
a) slovotvorná prípona (sufix) spolu s gramat. príponou, kt. sa pri slovotvornom rozbore osobitne nevyčleňuje (na rozdiel od morfematického rozboru)
b) slovotvorná predpona (prefix), kt. stojí pred slovotvorným základom a významovo ho modifikuje

postup pri zisťovaní slovotvornej skladby:
- napr.: so spolužiačkami
1. odvodené slovo dať do zákl. tvaru: spolužiačka
2. určiť základové slovo: spolužiak
3. oddeliť slovotvorný základ a slovotvorný formant: spolužiač - ka
4. zistiť odlišnosti medzi odvodeným sl.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.