referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Sobota, 21. mája 2022
Syntax
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vrislam
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 175
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 1m 10s
Pomalé čítanie: 1m 45s
 
Text je najvyššia jazyková jednotka.

Spájaním slov do viet do textov sa zaoberá skladba - syntax.

Spájanie istých významových vzťahov do skladov čiže syntagiem.

a)prisudzovacie vzťahy

b)určovacie vzťahy

c)priraďovacie vzťahy

Syntagma je teda minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo vete. Ktoré odráža nejaký vzťah v reálnej skutočnosti.

Vetné členy -

podmet - subjekt

prísudok - predikát

predmet - objekt

prívlastok - atribút

príslovkové určenie - adverbiále

prístavok - apozícia

doplnok - sekundárny predikát

Veta je základná syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a intonačne uzavretá.

Z hľadiska gramatickej stavby základ vety tvorí gramatické jadro.

a)rozčlenené na podmet a prísudok

b)nerozčlenené, iba vetný základ - to sú jednočlenné vety

Modálna stránka vety

všetky spôsoby vyjadrovania postojov hovoriaceho k vypovedanej skutočnosti nazývame modálnou stavbou vety.

Štyri druhy viet -

1.oznamovacia

2.opytovacia

3.rozkazovacia

4.želacia

Súvetia (zložené vety)

a)priraďovacie - gramaticky rovnocenné vety

zlučovacie - a,i,aj,ani,najprv-potom,vše-vše,a najmä

stupňovacia - ba,ba aj,nielen-ale i,ba dokonca

odporovacie - ale,no,lež,a,avšak,ale predsa,jednako

vylučovacie - alebo,buď,či,buď-buď

b)podraďovacie

podmetová

prísudková

predmetová

prívlastková

príslovková.
 
Podobné referáty
Syntax GYM 2.9716 743 slov
Syntax SOŠ 2.9583 792 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.