referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Nedeľa, 24. januára 2021
Interpunkčné znamienka
Dátum pridania: 04.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kati17
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 067
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
VIEME SPRÁVNE PO SLOVENSKY?


Rozdeľovacie znamienka

Rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka sa používajú v písomnom prejave, aby sa pomocou nich naznačilo jeho členenie a odstupňovanie jeho častí. Niektoré z nich sa používajú aj na vyjadrovanie niektorých prvkov vety ( otázka, rozkaz zvolanie, priama reč atď.). V slovenčine používame tieto rozdeľovacie znamienka: bodka (.), výkričník (!), otáznik (?), čiarka (,), dvojbodka (:), bodkočiarka (;), úvodzovky („“), pomlčka (--), spojovník (-), tri bodky (…), zátvorky ().

Bodka. Bodka sa píše na konci oznamovacej vety, napríklad: Uhýbal na všetky strany. Neprídeme. Aj nadpisy a nápisy treba hodnotiť ako samostatné vety. Pretože však členenie je tu už však vyznačené aj ináč, napr. iným typom písma alebo tým, že je nadpis alebo nápis na osobitnom riadku, bodka je tu nadbytočná. Preto nieto bodky za nadpismi v knihách, v novinách, na tabuľkách, na štítoch, na listinách atď. . Pravdaže ak nadpis alebo nápis sa skladá z viacerých viet, ktoré sú napísané vedľa seba, potom ich, pochopiteľne, treba medzi sebou pooddeľovať interpunkčnými znamienkami. Bodka sa píše za skratkami ( atď., napr., t.j.), ale sa nepíše za značkami (SR, km, kW). Bodka sa píše za radovými číslovkami (2.2.2000). Pri označovaní spisov, strán, kapitol, paragrafov apod. sa bodka za číslicou píše len v tomto prípade, keď je číslica pred pomenovaním ( 6. paragraf), ale sa nepíše vtedy, ak je toto poradie obrátené ( paragraf 6). Výkričník sa píše na konci zvolacích viet. Niekedy sa píše aj na konci žiadacích viet. Po žiadacích vetách sa však musí písať v týchto prípadoch, keď je žiadosť vyjadrená tvarom rozkazovacieho spôsobu. Na zosilnenie citového dôrazu sa výkričník opakuje: Beda !! .

Otáznik sa píše na konci samostatných opytovacích viet: Kde si bol včera?. Ak je však takáto veta vedľajšou, otáznik za súvetím nepíšeme: Neviem, kde bol včera. Ale ak je v súvetí opytovacia veta hlavnou vetou, tak na konci súvetia otázni nepíšeme: Nevieš, kde bol včera?

Čiarka. Čiarka sa môže vyskytnúť buď v jednoduchej vete, alebo v súvetí. V jednoduchej vete sa čiarkou oddeľujú rovnorodé výrazy, ak nie sú oddelené spojkou a, i, aj, ani alebo, či. Rovnorodé výrazy tvoria viacnásobný vetný člen: Najväčšie mestá na Slovensku sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra. Čiarku pred druhým (tretím a ďalším) členom píšeme aj keď je viacnásobný výraz spojený dvojitou (trojitou) spojkou (napr.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Interpunkčné znamienka SOŠ 2.9912 748 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.