referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Menné gramatické kategórie GYM 13.7.2007 19 152 15 1 424 2.98 154 slov
Slovenčina Slohový postup GYM 13.7.2007 18 133 13 1 460 2.96 336 slov
Slovenčina Polovetné konštrukcie GYM 13.7.2007 16 753 20 1 876 2.98 205 slov
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči GYM 13.7.2007 39 439 93 3 848 2.99 420 slov
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre GYM 13.7.2007 89 117 172 4 322 2.96 492 slov
Slovenčina Klasifikácia hlások podľa dištinktívnych príznakov 12.7.2007 5 288 9 3 708 2.99 739 slov
Slovenčina Diskusia SOŠ 10.7.2007 31 491 41 1 333 2.95 196 slov
Slovenčina Moderná teória hyperopozít GYM 10.7.2007 4 507 2 1 293 2.98 520 slov
Slovenčina Jazykové štýly SOŠ 6.4.2007 36 414 170 2 035 2.98 383 slov
Slovenčina Syntax GYM 12.2.2007 60 527 212 4 610 2.97 743 slov
Slovenčina Slovná zásoba 7.2.2007 29 696 62 1 708 2.95 342 slov
Slovenčina Vybrané slova 7.2.2007 11 258 61 1 183 2.95 305 slov
Slovenčina Literárne druhy a žánre 7.2.2007 61 155 82 1 747 2.97 216 slov
Slovenčina Členenie slovnej zásoby 7.2.2007 7 328 21 510 2.97 98 slov
Slovenčina Vývin slovenského jazyka GYM 6.2.2007 34 658 111 2 812 2.97 928 slov
Slovenčina História slovenského jazyka 25.1.2007 17 847 58 1 284 2.97 569 slov
Slovenčina Tvorba - slovenskí spisovatelia GYM 25.1.2007 6 972 10 784 2.97 100 slov
Slovenčina Prídavné mená - adjektíva GYM 25.1.2007 13 097 31 1 388 2.99 399 slov
Slovenčina Súhrn gramatiky: veta, hláskový rozbor GYM 18.1.2007 12 068 52 3 436 2.93 491 slov
Slovenčina Pozvánka 18.1.2007 18 719 71 871 2.95 94 slov
Slovenčina Rečnícke žánre 17.1.2007 17 882 52 3 986 2.95 1 215 slov
Slovenčina Teória o vývine Slovenského jazyka 23.8.2006 21 271 112 6 127 2.98 4 010 slov
Slovenčina Modálna stavba viet 8.8.2006 44 175 153 9 844 2.98 3 723 slov
Slovenčina Slovanské jazyky GYM 15.6.2006 9 412 35 1 085 2.98 910 slov
Slovenčina Prídavné mená 24.4.2006 81 375 110 15 668 2.98 6 203 slov
Slovenčina Systém v jazyku 24.4.2006 9 758 50 2 522 2.99 1 949 slov
Slovenčina Vývin spisovného jazyka a vývin kodifikácie GYM 20.3.2006 20 140 97 1 532 2.97 371 slov
Slovenčina Štylistický rozbor textu 1.3.2006 16 716 53 1 994 2.99 2 090 slov
Slovenčina Štylistika GYM 15.2.2006 52 999 204 1 972 2.96 461 slov
Slovenčina Lexikológia GYM 13.2.2006 51 734 206 4 111 2.96 586 slov
Slovenčina Tvorenie slov GYM 13.2.2006 18 642 59 1 808 2.97 315 slov
Slovenčina Častice 25.1.2006 59 553 114 22 347 2.97 2 798 slov
Slovenčina Častice v reči detí 23.1.2006 11 808 22 3 104 2.98 2 456 slov
Slovenčina Expresívna lexika 16.1.2006 14 384 58 7 754 2.96 845 slov
Slovenčina Jozef Cíger Hronský: Životopis 13.12.2005 9 939 84 1 051 2.92 568 slov
Slovenčina Vlastné podstatné mená 6.12.2005 25 577 19 851 2.94 56 slov
Slovenčina Porovnajte princípy jazyka Bernoláka a Štúra SOŠ 17.8.2005 13 518 55 1 171 2.96 121 slov
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby 28.7.2005 9 007 29 734 2.96 233 slov
Slovenčina Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu 21.7.2005 12 892 35 2 199 2.96 358 slov
Slovenčina Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi 20.7.2005 12 083 32 2 789 2.96 435 slov
Slovenčina Vývin slovenského spisovného jazyka SOŠ 20.7.2005 50 432 235 4 785 2.95 892 slov
Slovenčina Nácvik spisovnej výslovnosti 1.7.2005 33 811 81 21 018 2.95 1 363 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 1.7.2005 73 441 130 16 499 2.96 4 858 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 1.7.2005 11 450 34 1 691 2.96 272 slov
Slovenčina Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii 29.6.2005 14 209 25 1 430 2.94 314 slov
Slovenčina Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení 27.6.2005 29 614 93 4 125 2.97 626 slov
Slovenčina Dejiny spisovnej slovenčiny 27.6.2005 50 987 337 12 735 2.98 6 578 slov
Slovenčina Humor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii 22.6.2005 14 909 29 1 262 2.97 286 slov
Slovenčina Imaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii 21.6.2005 12 648 66 1 977 2.98 508 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.