referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Sťažnosť (ukážka) SOŠ 18.10.2002 39 298 123 961 2.90 202 slov
Slovenčina Hypotaxa 15.8.2007 5 046 2 446 3.00 202 slov
Slovenčina Jazyk a písmo SOŠ 3.5.2003 12 445 92 1 230 2.94 204 slov
Slovenčina Polovetné konštrukcie GYM 13.7.2007 16 753 20 1 876 2.98 205 slov
Slovenčina SYNTAX: Interpunkcia a diakritika SOŠ 15.7.2014 16 395 10 1 075 2.93 208 slov
Slovenčina Rečnícky štýl SOŠ 30.12.2001 28 069 123 900 2.97 214 slov
Slovenčina Literárne druhy a žánre 7.2.2007 61 155 82 1 747 2.97 216 slov
Slovenčina Súvetie SOŠ 10.8.2007 17 171 42 1 352 2.98 224 slov
Slovenčina Nulová realizácia syntagmatického vzťahu 15.8.2007 2 710 2 800 2.98 227 slov
Slovenčina Slovná zásoba SOŠ 23.5.2005 48 648 228 3 331 2.96 228 slov
Slovenčina Diskusia 17.2.2010 11 249 23 1 148 2.97 231 slov
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby 28.7.2005 9 007 29 734 2.96 233 slov
Slovenčina Zápisnica z hodiny slovenského jazyka GYM 22.8.2007 7 259 18 548 2.98 233 slov
Slovenčina Úvaha a výklad SOŠ 16.11.2002 89 847 394 1 738 2.94 233 slov
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby SOŠ 24.12.2001 16 999 55 1 123 2.97 235 slov
Slovenčina Ortoepia SOŠ 10.8.2007 16 181 36 1 068 2.98 238 slov
Slovenčina LEXIKOLÓGIA: Slovná zásoba SOŠ 23.5.2014 5 662 8 515 2.92 241 slov
Slovenčina Vývin spisovného jazyka, kodifikácie, zmeny pravopisnej normy SOŠ 23.7.2007 7 959 22 1 256 2.97 241 slov
Slovenčina Téoria - Gramatika SOŠ 2.7.2008 5 404 22 702 2.98 244 slov
Slovenčina Charakteristika a autocharakteristika SOŠ 6.6.2008 15 342 21 1 159 2.99 247 slov
Slovenčina Jazyk - Figúry, Trópy 2.8.2007 14 138 23 1 092 2.98 248 slov
Slovenčina Lexikológia SOŠ 12.10.2003 25 700 212 1 219 2.95 249 slov
Slovenčina Morfematická stavba slova SOŠ 16.11.2002 10 843 50 686 2.99 249 slov
Slovenčina Súhrn slovných druhov 11.3.2008 7 909 36 746 2.98 250 slov
Slovenčina Základné činitele slovosledu slovenskej vety SOŠ 30.11.2002 8 923 33 2 187 2.97 251 slov
Slovenčina Výkladový slohový postup SOŠ 6.1.2004 90 427 441 2 620 2.92 254 slov
Slovenčina Administratívny štýl SOŠ 23.5.2005 50 278 173 1 514 2.92 259 slov
Slovenčina Určovanie slov a gramatických kategórií 9.10.2007 14 499 28 1 018 2.97 261 slov
Slovenčina Štrukturovaný životopis - vzor GYM 7.12.2009 127 474 358 1 580 2.87 263 slov
Slovenčina Zámená - rozdelenie, gramatické kategórie GYM 10.10.2007 40 605 60 1 985 2.94 265 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 1.7.2005 11 450 34 1 691 2.96 272 slov
Slovenčina Pôvod slova 18.4.2008 11 586 4 1 140 2.98 272 slov
Slovenčina Lexikografia GYM 13.7.2007 15 009 38 992 2.97 272 slov
Slovenčina Slovosled SOŠ 25.12.2001 5 480 35 1 032 2.99 273 slov
Slovenčina Stavnostný Príhovor 16.12.2009 8 742 12 1 155 2.96 278 slov
Slovenčina Beletristické žánre publicistického štýlu GYM 26.3.2008 10 413 7 1 767 2.96 278 slov
Slovenčina Publicistický štýl SOŠ 16.11.2002 19 524 237 913 2.97 278 slov
Slovenčina Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii 20.6.2005 23 324 64 4 252 2.94 281 slov
Slovenčina Slovenčina 31.8.2007 5 593 18 670 2.97 282 slov
Slovenčina Tvorenie slov 3.4.2008 14 384 19 1 434 2.96 284 slov
Slovenčina Humor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii 22.6.2005 14 909 29 1 262 2.97 286 slov
Slovenčina Písomnosti SOŠ 10.8.2007 6 983 10 527 2.98 295 slov
Slovenčina Národný jazyk, spisovný jazyk, kultúrny jazyk; nárečia SOŠ 1.4.2002 17 689 88 955 2.98 297 slov
Slovenčina Primkýnanie (adjunkcia) SOŠ 5.1.2003 8 759 22 537 2.97 297 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí 20.6.2005 18 443 28 3 015 2.97 302 slov
Slovenčina Recenzia, esej GYM 25.2.2008 36 579 39 1 106 2.96 305 slov
Slovenčina Vybrané slova 7.2.2007 11 258 61 1 183 2.95 305 slov
Slovenčina Vstupný test zo Slovenského jazyka pre 6. ročník 22.5.2008 52 257 105 8 473 2.88 306 slov
Slovenčina Metodika a technika rešerše vo výskume SOŠ 20.10.2003 11 825 68 1 159 2.96 308 slov
Slovenčina Slohové postupy a slohové útvary 26.6.2009 29 887 40 1 795 2.96 309 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.