referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii 29.6.2005 14 209 25 1 430 2.94 314 slov
Slovenčina Tvorenie slov GYM 13.2.2006 18 642 59 1 808 2.97 315 slov
Slovenčina Súkromný list GYM 18.12.2007 87 810 164 3 413 2.89 326 slov
Slovenčina Slovná zásoba GYM 5.3.2008 15 614 36 1 901 2.98 327 slov
Slovenčina Žurnalistický (publicistický) štýl GYM 28.8.2007 6 492 9 795 2.99 327 slov
Slovenčina Zhrnutie učiva zo Slovenského jazyka 1.2.2008 19 030 38 1 632 2.94 327 slov
Slovenčina Slohový postup GYM 13.7.2007 18 133 13 1 460 2.96 336 slov
Slovenčina Lexikológia 24.10.2007 6 783 17 688 2.97 341 slov
Slovenčina Slovná zásoba 7.2.2007 29 696 62 1 708 2.95 342 slov
Slovenčina Titulovanie SOŠ 16.11.2003 7 235 48 1 071 2.96 343 slov
Slovenčina Opis SOŠ 10.8.2007 48 028 68 950 2.93 348 slov
Slovenčina Rozprávanie ako slohový postup i slohový útvar GYM 25.1.2005 66 440 788 3 632 2.93 350 slov
Slovenčina Z histórie slovenčiny INÉ 26.1.2005 13 674 108 1 673 2.95 351 slov
Slovenčina Ach ten ťahák - fejtón 26.11.2009 12 695 21 932 2.99 352 slov
Slovenčina Rečnícky štýl SOŠ 10.8.2007 16 200 44 1 673 2.97 354 slov
Slovenčina Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu 21.7.2005 12 892 35 2 199 2.96 358 slov
Slovenčina Výkladový slohový postup GYM 26.3.2008 17 406 25 2 739 2.98 363 slov
Slovenčina Vývin spisovného jazyka a vývin kodifikácie GYM 20.3.2006 20 140 97 1 532 2.97 371 slov
Slovenčina Súkromný list 18.11.2008 120 992 87 2 462 2.90 373 slov
Slovenčina Komunikácia, informácia, téza, osnova, konspekt GYM 13.7.2007 25 425 36 1 081 2.98 374 slov
Slovenčina Obálky, adresy a adresové štítky SOŠ 13.12.2007 15 870 13 2 431 2.95 377 slov
Slovenčina Metonýmia a jej druhy 3.12.2004 38 049 82 1 293 2.95 378 slov
Slovenčina Rozdelenie slovníkov GYM 7.11.2007 11 661 39 1 817 2.98 379 slov
Slovenčina Jazykové štýly SOŠ 6.4.2007 36 414 170 2 035 2.98 383 slov
Slovenčina Jazyky sveta SOŠ 8.6.2003 23 211 245 1 241 2.93 396 slov
Slovenčina Prídavné mená - adjektíva GYM 25.1.2007 13 097 31 1 388 2.99 399 slov
Slovenčina Úprava osobného listu SOŠ 13.12.2007 14 750 15 2 463 2.98 399 slov
Slovenčina Vzťah slovenčiny a češtiny z hľadiska náučného štýlu GYM 9.1.2008 4 179 12 767 2.97 401 slov
Slovenčina Vývin literárneho jazyka na Slovensku do roku 1918 SOŠ 23.7.2007 7 883 11 1 326 2.99 402 slov
Slovenčina Sloh SOŠ 27.7.2007 23 444 48 2 058 2.97 418 slov
Slovenčina Lexikálne a gramatické kategórie 19.12.2007 8 575 17 978 3.00 420 slov
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči GYM 13.7.2007 39 439 93 3 848 2.99 420 slov
Slovenčina Je slovenčina ťažký jazyk? 30.7.2007 9 158 17 1 178 3.00 429 slov
Slovenčina Morfológia 24.4.2008 17 323 37 1 889 2.98 432 slov
Slovenčina Slohové postupy a slohové útvary SOŠ 25.12.2001 41 437 457 2 386 2.94 432 slov
Slovenčina Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi 20.7.2005 12 083 32 2 789 2.96 435 slov
Slovenčina Členenie slovenského jazyka SOŠ 17.12.2001 21 239 99 7 806 2.96 436 slov
Slovenčina Fonetický prepis textu 23.8.2007 22 783 21 862 2.98 449 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 20.6.2005 25 008 42 5 907 2.93 451 slov
Slovenčina Žánre náučného štýlu GYM 25.2.2008 13 694 14 1 206 2.99 456 slov
Slovenčina Štylistika GYM 15.2.2006 52 999 204 1 972 2.96 461 slov
Slovenčina Informačný slohový postup GYM 13.7.2007 21 559 30 2 311 2.98 465 slov
Slovenčina Jaroslav Hašek - výklad GYM 18.4.2008 8 281 12 1 282 2.98 468 slov
Slovenčina Lexikológia SOŠ 27.7.2007 7 821 25 2 960 2.99 474 slov
Slovenčina Všeobecné vedomosti o jazyku SOŠ 12.2.2004 12 644 119 1 133 2.95 486 slov
Slovenčina Primkýnanie ako spôsob realizácie syntagmatického vzťahu 20.8.2007 4 245 3 906 2.99 486 slov
Slovenčina Slohy GYM 14.4.2005 63 083 366 4 176 2.91 489 slov
Slovenčina Súhrn gramatiky: veta, hláskový rozbor GYM 18.1.2007 12 068 52 3 436 2.93 491 slov
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre GYM 13.7.2007 89 117 172 4 322 2.96 492 slov
Slovenčina História slovenčiny SOŠ 9.3.2002 18 660 149 1 495 2.96 495 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.