referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Utorok, 18. januára 2022
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Nulová realizácia syntagmatického vzťahu 15.8.2007 2 710 2 800 2.98 227 slov
Slovenčina Z histórie výskumu jazykovej a zvukovej stránky slovenčiny 16.7.2007 3 285 3 637 2.99 939 slov
Slovenčina Pojmy z rétoriky 2 17.7.2007 3 631 5 1 232 3.01 756 slov
Slovenčina Vzťah slovenčiny a češtiny z hľadiska náučného štýlu GYM 9.1.2008 4 179 12 767 2.97 401 slov
Slovenčina Primkýnanie ako spôsob realizácie syntagmatického vzťahu 20.8.2007 4 245 3 906 2.99 486 slov
Slovenčina Genitívna kvantitatívna modifikácia podmetu 23.8.2007 4 307 7 918 2.99 626 slov
Slovenčina Moderná teória hyperopozít GYM 10.7.2007 4 507 2 1 293 2.98 520 slov
Slovenčina Jurij Lotman: Text a mimotextové umelecké štruktúry 31.1.2008 4 779 8 2 300 3.01 2 090 slov
Slovenčina Hypotaxa 15.8.2007 5 046 2 446 3.00 202 slov
Slovenčina Klasifikácia hlások podľa dištinktívnych príznakov 12.7.2007 5 288 9 3 708 2.99 739 slov
Slovenčina Téoria - Gramatika SOŠ 2.7.2008 5 404 22 702 2.98 244 slov
Slovenčina Slovosled SOŠ 25.12.2001 5 480 35 1 032 2.99 273 slov
Slovenčina Slovenčina 31.8.2007 5 593 18 670 2.97 282 slov
Slovenčina Atektonika textu 9.8.2007 5 623 7 1 138 2.98 780 slov
Slovenčina LEXIKOLÓGIA: Slovná zásoba SOŠ 23.5.2014 5 662 8 515 2.92 241 slov
Slovenčina Jurij Lotman: Text a mimotextové štruktúry 31.1.2008 5 865 2 1 686 2.98 876 slov
Slovenčina Princípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby 1.8.2007 5 967 4 1 901 2.99 765 slov
Slovenčina Vývin spisovnej slovenčiny po roku 1918 SOŠ 23.7.2007 6 150 21 1 763 2.98 643 slov
Slovenčina Kto hovorí po indoeurópsky? 3.8.2007 6 192 2 1 206 2.97 974 slov
Slovenčina Podraďovacie súvetie 15.8.2007 6 279 6 995 2.99 194 slov
Slovenčina ORTOEPIA: Zásady správnej výslovnosti SOŠ 15.7.2014 6 420 15 894 2.96 192 slov
Slovenčina Žurnalistický (publicistický) štýl GYM 28.8.2007 6 492 9 795 2.99 327 slov
Slovenčina Vzťahy medzi jazykovými rovinami SOŠ 20.7.2007 6 619 15 5 883 2.98 794 slov
Slovenčina Prózotické vlastnosti jazyka SOŠ 26.5.2005 6 768 15 614 2.96 48 slov
Slovenčina Lexikológia 24.10.2007 6 783 17 688 2.97 341 slov
Slovenčina Tvorba - slovenskí spisovatelia GYM 25.1.2007 6 972 10 784 2.97 100 slov
Slovenčina Písomnosti SOŠ 10.8.2007 6 983 10 527 2.98 295 slov
Slovenčina Okamžité zrušenie pracovného pomeru SOŠ 16.7.2007 6 998 4 804 2.95 144 slov
Slovenčina Titulovanie SOŠ 16.11.2003 7 235 48 1 071 2.96 343 slov
Slovenčina Zhoda (korešpondencia) prísudku s podmetom 24.8.2007 7 243 5 818 3.01 564 slov
Slovenčina Zápisnica z hodiny slovenského jazyka GYM 22.8.2007 7 259 18 548 2.98 233 slov
Slovenčina Členenie slovnej zásoby 7.2.2007 7 328 21 510 2.97 98 slov
Slovenčina Jurij Lotman: Rétorika 31.1.2008 7 372 15 1 963 2.96 3 151 slov
Slovenčina Jazykové okienko GYM 4.12.2007 7 471 6 2 677 2.97 651 slov
Slovenčina Lexikológia SOŠ 27.7.2007 7 821 25 2 960 2.99 474 slov
Slovenčina Vývin literárneho jazyka na Slovensku do roku 1918 SOŠ 23.7.2007 7 883 11 1 326 2.99 402 slov
Slovenčina Súhrn slovných druhov 11.3.2008 7 909 36 746 2.98 250 slov
Slovenčina Vývin spisovného jazyka, kodifikácie, zmeny pravopisnej normy SOŠ 23.7.2007 7 959 22 1 256 2.97 241 slov
Slovenčina Hláskoslovné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou SOŠ 26.4.2005 8 117 20 554 2.96 48 slov
Slovenčina Príkaz 7.11.2007 8 162 7 865 2.97 84 slov
Slovenčina Jaroslav Hašek - výklad GYM 18.4.2008 8 281 12 1 282 2.98 468 slov
Slovenčina Jazyk SOŠ 12.10.2003 8 416 124 616 2.93 198 slov
Slovenčina Pravopis cudzích slov 2.7.2008 8 496 13 678 2.98 166 slov
Slovenčina Lexikálne a gramatické kategórie 19.12.2007 8 575 17 978 3.00 420 slov
Slovenčina Lexikálne prevzatia z angličtiny v ústnom a písomnom prejave mládeže 7.4.2008 8 701 7 2 743 2.98 931 slov
Slovenčina Stavnostný Príhovor 16.12.2009 8 742 12 1 155 2.96 278 slov
Slovenčina Primkýnanie (adjunkcia) SOŠ 5.1.2003 8 759 22 537 2.97 297 slov
Slovenčina Kompozícia GYM 2.8.2007 8 811 11 1 635 3.01 184 slov
Slovenčina Administratívne útvary, ich charakteristika a vymenovanie SOŠ 24.12.2001 8 811 39 632 2.98 122 slov
Slovenčina Informácia a komunikácia SOŠ 13.6.2008 8 910 24 1 086 2.98 517 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.