referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Hlásky SOŠ 26.5.2005 69 423 80 1 515 2.91 102 slov
Slovenčina Beletrizovaný životopis 29.1.2010 35 336 80 1 469 2.95 660 slov
Slovenčina Slovné druhy GYM 10.10.2007 40 074 79 15 719 2.97 1 635 slov
Slovenčina Typy slovníkov - seminárna práca 23.8.2007 32 118 76 12 264 2.96 2 883 slov
Slovenčina Nárečia na Slovensku a ich priestorové rozšírenie GYM 27.5.2008 47 445 75 18 273 2.98 1 078 slov
Slovenčina Základy jazykovej kultúry SOŠ 25.3.2002 15 210 72 1 968 2.96 1 057 slov
Slovenčina Morfológia, tvaroslovie SOŠ 8.10.2008 23 614 71 8 837 2.96 765 slov
Slovenčina Pozvánka 18.1.2007 18 719 71 871 2.95 94 slov
Slovenčina Pozvánka SOŠ 7.11.2007 23 775 70 1 253 2.97 127 slov
Slovenčina Metodika a technika rešerše vo výskume SOŠ 20.10.2003 11 825 68 1 159 2.96 308 slov
Slovenčina Opis SOŠ 10.8.2007 48 028 68 950 2.93 348 slov
Slovenčina Imaginatívno-lyrická rozprávka v didaktickej komunikácii 21.6.2005 12 648 66 1 977 2.98 508 slov
Slovenčina Syntax - vetná skladba SOŠ 23.10.2007 21 715 65 2 125 2.97 862 slov
Slovenčina Rozdiely medzi češtinou a slovenčinou SOŠ 30.12.2001 9 815 64 647 2.98 173 slov
Slovenčina Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii 20.6.2005 23 324 64 4 252 2.94 281 slov
Slovenčina Reklamácia, dlžobný úpis a splnomocnenie SOŠ 3.9.2003 13 799 64 659 2.95 145 slov
Slovenčina Slovná zásoba 7.2.2007 29 696 62 1 708 2.95 342 slov
Slovenčina Pomnožné podstatné mená SOŠ 25.11.2002 46 584 62 27 416 2.97 934 slov
Slovenčina Vybrané slova 7.2.2007 11 258 61 1 183 2.95 305 slov
Slovenčina Zámená - rozdelenie, gramatické kategórie GYM 10.10.2007 40 605 60 1 985 2.94 265 slov
Slovenčina Štátny jazyk v praxi (seminárna práca) SOŠ 25.3.2002 16 457 60 2 430 2.97 1 551 slov
Slovenčina Tvorenie slov GYM 13.2.2006 18 642 59 1 808 2.97 315 slov
Slovenčina Monitor 9 - Slovenský jazyk 7.8.2008 38 402 59 3 122 2.95 1 582 slov
Slovenčina Somatické výrazy vo Frazmách SOŠ 7.4.2004 18 410 59 3 679 2.97 1 099 slov
Slovenčina Diferenciácia slovnej zásoby SOŠ 20.7.2007 74 493 58 18 510 2.99 3 990 slov
Slovenčina Expresívna lexika 16.1.2006 14 384 58 7 754 2.96 845 slov
Slovenčina História slovenského jazyka 25.1.2007 17 847 58 1 284 2.97 569 slov
Slovenčina Úvod do rómskeho jazyka SOŠ 9.11.2003 15 008 58 2 583 2.93 1 168 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Ernest Hemingway - výklad GYM 18.4.2008 15 241 56 1 904 2.97 557 slov
Slovenčina Jazykoveda 16.5.2008 40 604 55 13 292 2.97 3 545 slov
Slovenčina Čo je to rečový akt? SOŠ 29.4.2004 13 221 55 1 970 2.97 607 slov
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby SOŠ 24.12.2001 16 999 55 1 123 2.97 235 slov
Slovenčina Porovnajte princípy jazyka Bernoláka a Štúra SOŠ 17.8.2005 13 518 55 1 171 2.96 121 slov
Slovenčina Vplyv češtiny na spisovný slovenský jazyk GYM 8.4.2008 41 583 55 7 251 2.97 7 227 slov
Slovenčina Lexikológia, tvorenie slov SOŠ 8.10.2008 15 315 54 3 816 2.98 762 slov
Slovenčina Štylistický rozbor textu 1.3.2006 16 716 53 1 994 2.99 2 090 slov
Slovenčina Možnosti štandardizácie rómskeho jazyka SOŠ 2.11.2003 10 339 53 1 484 2.96 979 slov
Slovenčina Súhrn gramatiky: veta, hláskový rozbor GYM 18.1.2007 12 068 52 3 436 2.93 491 slov
Slovenčina Úprava úradného listu SOŠ 13.12.2007 39 894 52 45 262 2.95 1 386 slov
Slovenčina Rečnícke žánre 17.1.2007 17 882 52 3 986 2.95 1 215 slov
Slovenčina Frazeológia INÉ 2.11.2007 19 079 51 2 283 2.98 935 slov
Slovenčina Morfológia - Podstatné mená SOŠ 12.5.2008 33 063 51 50 424 2.98 2 406 slov
Slovenčina Systém v jazyku 24.4.2006 9 758 50 2 522 2.99 1 949 slov
Slovenčina Morfematická stavba slova SOŠ 16.11.2002 10 843 50 686 2.99 249 slov
Slovenčina Spisovný jazyk a miestne nárečia 21.4.2008 25 457 49 11 851 2.98 2 116 slov
Slovenčina Titulovanie SOŠ 16.11.2003 7 235 48 1 071 2.96 343 slov
Slovenčina Sloh SOŠ 27.7.2007 23 444 48 2 058 2.97 418 slov
Slovenčina Výklad GYM 25.2.2008 42 872 48 866 2.97 191 slov
Slovenčina Vznik a vývin slovenčiny GYM 4.10.2007 15 305 48 3 581 2.99 961 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.