referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Moderná teória hyperopozít GYM 10.7.2007 4 507 2 1 293 2.98 520 slov
Slovenčina Vývin literárneho jazyka na Slovensku do roku 1918 SOŠ 23.7.2007 7 883 11 1 326 2.99 402 slov
Slovenčina Diskusia SOŠ 10.7.2007 31 491 41 1 333 2.95 196 slov
Slovenčina Recenzia - Kniha Pláž GYM 18.4.2008 13 895 23 1 335 2.99 587 slov
Slovenčina Súvetie SOŠ 10.8.2007 17 171 42 1 352 2.98 224 slov
Slovenčina Syntax SOŠ 30.11.2002 13 272 149 1 374 2.97 175 slov
Slovenčina SJ - sloh 24.4.2008 17 159 32 1 383 2.97 538 slov
Slovenčina Prídavné mená - adjektíva GYM 25.1.2007 13 097 31 1 388 2.99 399 slov
Slovenčina Menné gramatické kategórie GYM 13.7.2007 19 152 15 1 424 2.98 154 slov
Slovenčina Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii 29.6.2005 14 209 25 1 430 2.94 314 slov
Slovenčina Tvorenie slov 3.4.2008 14 384 19 1 434 2.96 284 slov
Slovenčina Slohový postup GYM 13.7.2007 18 133 13 1 460 2.96 336 slov
Slovenčina Beletrizovaný životopis 29.1.2010 35 336 80 1 469 2.95 660 slov
Slovenčina Ľudovít Štúr: Náuka reči slovenskej 19.5.2005 18 111 275 1 471 2.93 1 732 slov
Slovenčina Možnosti štandardizácie rómskeho jazyka SOŠ 2.11.2003 10 339 53 1 484 2.96 979 slov
Slovenčina História slovenčiny SOŠ 9.3.2002 18 660 149 1 495 2.96 495 slov
Slovenčina Administratívny štýl SOŠ 23.5.2005 50 278 173 1 514 2.92 259 slov
Slovenčina Hlásky SOŠ 26.5.2005 69 423 80 1 515 2.91 102 slov
Slovenčina Vývin spisovného jazyka a vývin kodifikácie GYM 20.3.2006 20 140 97 1 532 2.97 371 slov
Slovenčina Žiadosť (ukážka) SOŠ 18.10.2002 85 461 904 1 537 2.88 101 slov
Slovenčina Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku 20.6.2005 18 818 27 1 554 2.96 530 slov
Slovenčina Veršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii 20.6.2005 11 145 22 1 572 2.95 152 slov
Slovenčina Štrukturovaný životopis - vzor GYM 7.12.2009 127 474 358 1 580 2.87 263 slov
Slovenčina Podstatné mená 25.10.2007 15 495 39 1 627 2.96 199 slov
Slovenčina Zhrnutie učiva zo Slovenského jazyka 1.2.2008 19 030 38 1 632 2.94 327 slov
Slovenčina Kompozícia GYM 2.8.2007 8 811 11 1 635 3.01 184 slov
Slovenčina Rečnícky štýl SOŠ 10.8.2007 16 200 44 1 673 2.97 354 slov
Slovenčina Z histórie slovenčiny INÉ 26.1.2005 13 674 108 1 673 2.95 351 slov
Slovenčina Jurij Lotman: Text a mimotextové štruktúry 31.1.2008 5 865 2 1 686 2.98 876 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 1.7.2005 11 450 34 1 691 2.96 272 slov
Slovenčina Slovná zásoba 7.2.2007 29 696 62 1 708 2.95 342 slov
Slovenčina Osobitné skupiny frazeologizmov 24.7.2007 9 388 12 1 735 2.97 665 slov
Slovenčina Úvaha a výklad SOŠ 16.11.2002 89 847 394 1 738 2.94 233 slov
Slovenčina Literárne druhy a žánre 7.2.2007 61 155 82 1 747 2.97 216 slov
Slovenčina Žiadosť SOŠ 21.6.2002 236 544 775 1 757 2.84 85 slov
Slovenčina Vývin spisovnej slovenčiny po roku 1918 SOŠ 23.7.2007 6 150 21 1 763 2.98 643 slov
Slovenčina Racionalizácia duševnej práce SOŠ 27.7.2007 20 882 36 1 765 2.97 680 slov
Slovenčina Beletristické žánre publicistického štýlu GYM 26.3.2008 10 413 7 1 767 2.96 278 slov
Slovenčina Slohové postupy a slohové útvary 26.6.2009 29 887 40 1 795 2.96 309 slov
Slovenčina Tvorenie slov GYM 13.2.2006 18 642 59 1 808 2.97 315 slov
Slovenčina Rozdelenie slovníkov GYM 7.11.2007 11 661 39 1 817 2.98 379 slov
Slovenčina Úprava pozvánky SOŠ 13.12.2007 19 699 19 1 825 2.95 187 slov
Slovenčina Polovetné konštrukcie GYM 13.7.2007 16 753 20 1 876 2.98 205 slov
Slovenčina Morfológia 24.4.2008 17 323 37 1 889 2.98 432 slov
Slovenčina Slovná zásoba GYM 5.3.2008 15 614 36 1 901 2.98 327 slov
Slovenčina Princípy vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby 1.8.2007 5 967 4 1 901 2.99 765 slov
Slovenčina Ernest Hemingway - výklad GYM 18.4.2008 15 241 56 1 904 2.97 557 slov
Slovenčina Metrika SOŠ 21.11.2002 11 217 38 1 905 2.96 183 slov
Slovenčina Jurij Lotman: Rétorika 31.1.2008 7 372 15 1 963 2.96 3 151 slov
Slovenčina Základy jazykovej kultúry SOŠ 25.3.2002 15 210 72 1 968 2.96 1 057 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.