referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Sobota, 28. marca 2020
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Metonýmia a jej druhy 3.12.2004 38 049 82 1 293 2.95 378 slov
Slovenčina Spisovná slovenčina SOŠ 10.3.2002 29 115 150 1 110 2.95 579 slov
Slovenčina Beletrizovaný životopis 29.1.2010 35 336 80 1 469 2.95 660 slov
Slovenčina P. O. Hviezdoslav SOŠ 20.7.2007 61 560 108 12 012 2.95 2 523 slov
Slovenčina Čeština ako národný jazyk Slovákov SOŠ 8.3.2004 32 014 217 2 499 2.95 8 470 slov
Slovenčina Úprava úradného listu SOŠ 13.12.2007 39 894 52 45 262 2.95 1 386 slov
Slovenčina Marginálie GYM 13.6.2005 11 509 11 804 2.95 42 slov
Slovenčina Komunikácia, jazykové prostriedky v komunikácii SOŠ 30.11.2002 74 059 482 3 449 2.95 4 064 slov
Slovenčina Vývin slovenského spisovného jazyka SOŠ 20.7.2005 50 432 235 4 785 2.95 892 slov
Slovenčina Lexikológia 17.8.2007 136 824 354 45 187 2.95 13 082 slov
Slovenčina Slovná zásoba 7.2.2007 29 696 62 1 708 2.95 342 slov
Slovenčina Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii 20.6.2005 11 661 22 2 710 2.95 644 slov
Slovenčina Okamžité zrušenie pracovného pomeru SOŠ 16.7.2007 6 998 4 804 2.95 144 slov
Slovenčina Nácvik spisovnej výslovnosti 1.7.2005 33 811 81 21 018 2.95 1 363 slov
Slovenčina Pozvánka 18.1.2007 18 719 71 871 2.95 94 slov
Slovenčina Žiadosť SOŠ 18.11.2002 67 260 461 1 269 2.95 53 slov
Slovenčina Z histórie slovenčiny INÉ 26.1.2005 13 674 108 1 673 2.95 351 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Frazeologizmy SOŠ 26.5.2005 25 099 84 1 066 2.95 38 slov
Slovenčina Monitor 9 - Slovenský jazyk 7.8.2008 38 402 59 3 122 2.95 1 582 slov
Slovenčina Rečnícke žánre 17.1.2007 17 882 52 3 986 2.95 1 215 slov
Slovenčina Veršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii 20.6.2005 11 145 22 1 572 2.95 152 slov
Slovenčina Diskusia SOŠ 10.7.2007 31 491 41 1 333 2.95 196 slov
Slovenčina Porovnajte princípy jazyka Bernoláka a Štúra SOŠ 17.8.2005 13 518 55 1 171 2.96 121 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 1.7.2005 73 441 130 16 499 2.96 4 858 slov
Slovenčina Prídavné mená 25.10.2007 11 524 28 791 2.96 139 slov
Slovenčina Písanie i/y v prídavných menách SOŠ 14.4.2005 42 760 91 11 131 2.96 718 slov
Slovenčina Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku 20.6.2005 18 818 27 1 554 2.96 530 slov
Slovenčina Triedenie jazykov; indoeurópske a slovanské jazyky SOŠ 1.4.2002 10 517 99 751 2.96 185 slov
Slovenčina Normalizovaná úprava písomnosti SOŠ 8.11.2007 17 523 30 6 350 2.96 567 slov
Slovenčina Jurij Lotman: Rétorika 31.1.2008 7 372 15 1 963 2.96 3 151 slov
Slovenčina Vývinové tendencie spisovnej slovenčiny SOŠ 25.4.2002 42 438 200 7 275 2.96 4 733 slov
Slovenčina Metrika SOŠ 21.11.2002 11 217 38 1 905 2.96 183 slov
Slovenčina Detská literárna postava v didaktickej komunikácii 20.6.2005 17 887 47 10 021 2.96 886 slov
Slovenčina Expresívna lexika 16.1.2006 14 384 58 7 754 2.96 845 slov
Slovenčina Opisný slohový postup SOŠ 19.9.2003 48 482 346 2 202 2.96 611 slov
Slovenčina Obohacovanie slovnej zásoby 28.7.2005 9 007 29 734 2.96 233 slov
Slovenčina Syntax SOŠ 8.10.2008 20 266 81 3 680 2.96 792 slov
Slovenčina Zápisnica SOŠ 2.8.2007 28 319 8 830 2.96 76 slov
Slovenčina Slohový postup GYM 13.7.2007 18 133 13 1 460 2.96 336 slov
Slovenčina Rečnícky štýl SOŠ 26.5.2005 28 428 104 969 2.96 64 slov
Slovenčina Stavnostný Príhovor 16.12.2009 8 742 12 1 155 2.96 278 slov
Slovenčina História slovenčiny SOŠ 9.3.2002 18 660 149 1 495 2.96 495 slov
Slovenčina Multiverbizácia a univerbizácia 3.12.2004 64 182 105 3 159 2.96 569 slov
Slovenčina Hláskoslovné rozdiely medzi slovenčinou a češtinou SOŠ 26.4.2005 8 117 20 554 2.96 48 slov
Slovenčina Antická literatúra + ortoepia GYM 27.7.2007 15 607 16 2 041 2.96 1 897 slov
Slovenčina Publicistický štýl a jeho žánre GYM 13.7.2007 89 117 172 4 322 2.96 492 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 20.6.2005 15 807 36 2 122 2.96 620 slov
Slovenčina Slovosled slovenskej vety SOŠ 23.5.2005 12 637 36 1 112 2.96 195 slov
Slovenčina Slohové postupy a slohové útvary 26.6.2009 29 887 40 1 795 2.96 309 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.