Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj české satiry

satira – dílo, které se pomocí humoru, kritiky, nadsázky, zesměšnění snaží poukazovat na nežádoucí jevy ve společnosti s cílem kritiky odstranění těchto jevů
satira má různé formy – literární, dramatické, kreslené, filmové, anekdoty
satira by měla být aktuální (jinak ztrácí smysl) a burcovat k nápravě
středověká satira
sociální satira – zpravidla neznáme autory
sociální nespravedlnost, sociální protiklady (bohatí-chudí) a příčiny (bohatí okrádají chudé)
autoři odsuzují, jak někteří lidé bohatnou na úkor druhých
Hradecký rukopis – nalezen v Hradci Králové
neznámý autor; básně z doby Karla IV
1. část: Desatero kázanie božie – jak se lidé proviňují proti Božím přikázáním; autor naznačuje tresty
2. část: Řemeslníci a konšelé – jak jsou lidé (řemeslníci a konšelé) nepoctiví; naznačuje tresty; mají obecnou platnost
3. část: O lišce a čbánu – první česká dochovaná bajka; námět pravděpodobně Ezopův
Podkoní a žák – typická klasická básnická satira
v krčmě se oba sejdou a vychvalují své postavení ( ve skutečnosti se mají zle – ironie)
ukazuje postavení chudých lidí
Smil Flaška z Pardubic
básně
Rada otce synovi – otec radí synovi, jak by se měl čestně chovat
Nová rada – alegorická básnická skladba: lev (král zvířat) se radí s ostatními zvířaty jak má vládnout, aby se zvířecí říše měla dobře – myšleno na Václava IV.
Karel Havlíček Borovský
boj proti rakousko-uherské monarchii (noviny, básně) – příklad odvahy
tvůrce českého politického novinářství
* v Borové roku 1821
studoval na gymnáziu v Německém Brodě
navštěvoval katolický seminář na kněze
poznal zaostalost seminářů – protestoval => byl vyloučen pro názory
novinář, spisovatel
navštívil Rusko – Moskvu
1845 do Prahy – přebírá vedení Pražských novin, příloha Česká včela
1848 pád Metternicha – Národní noviny (zakázány); několikrát před soudem
odstěhoval se do Kutné Hory – noviny Slovan – obžalován pro pobuřování; před úředním zastavením noviny sám zastavuje
v noci z 15. na 16.

prosince 1851 tajně převezen do tyrolského Brixenu – zde policejní dozor
duben 1855 je nemocen; vrací se domů
krátce před jeho návratem mu umírá žena
† 1856 – Božena Němcová na rakev trnový věnec
satiry proti monarchii, policii, armádě, církvi; nadsázka, ironie, humor, zveličení
epigramy (útočné kritické krátké básně) církvi, králi, vlasti, múzám, světu
jeho epigramy byly vydány posmrtně; před tím se šířily v opisech
Tyrolské elegie (žalozpěv)
satiricky líčí zatčení a převezení do Brixenu a jeho život v Alpách
zesměšňuje Rakouskou monarchii, policii, armádu, zákony
lyrická místa – citová – loučí se se svými dětmi, krajinou, …
přemáhá svůj smutek – i nadále chce zůstat věren ideálům
psány prostým veršem
vysoce politické, bojovné, kritizující Vídeňský absolutismus
Král Lávra
irská pohádka o králi, který měl dlouhé uši
kritika panovníka
realistické prvky – zobrazení českého domova
Křest svatého Vladimíra
kritika panovnického absolutismu a církve
souvisí se šířením křesťanství v Rusku – reakce na svržení sochy boha Peruna do Dněpru
car (cár) Vladimír chce, aby Perun na jeho narozeniny zahřměl – nezahřmí – Vladimír se ho zbaví; lid se bez boha neobejde, a tak nechá vypsat konkurs
Svatopluk Čech
právnická fakulta; nebyl právník
redaktor mnoha časopisů (kulturně-vzdělávacích) – Květy, Ruch
kritik české buržoazní společnosti
veršovaná satirická tvorba:
Hanuman – opičák; kritika opičení české buržoazie po cizích módních vlivech
Šotek – vyjadřuje se k rukopisným padělkům; kritizuje morálku
Pravda – kritika pokrytectví buržoazie
prozaická satirická tvorba
První výlet pana Broučka do Měsíce
Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do XV. století
kritika podoby českého maloměšťáka 80. let 19. století – zbabělý, sobecký, vypočítavý, pohodlný, přizpůsobivý
Jaroslav Hašek
alkoholik, dobrodruh, provokatér
studoval na gymnáziu – nedostudoval; vyučil se drogistou
studoval na ekonomické škole – nedostudoval
novinářská činnost v Hlasu národa – zužitkoval znalost hospůdek a lokálů
časopis Svět zvířat – z nedostatku materiálů si začal vymýšlet
založil politickou stranu Strana mírného pokroku v mezích zákona
odveden k 91. pluku do Českých Budějovic; na Haličském bojišti – zajat
v roce 1916 se dává k legiím, které pak opouští a vstupuje do Rudé armády – na stranu bolševiků – zde zlom – začíná se věnovat politické práci, stává se z něj odpovědný člověk; politik – novinář (v zájmu bolševiků); noviny česky pro vojáky – obhajuje VŘSR
buržoazie se ho obávala; z Ruska se vrátil s družkou (ač byl ženatý) => obviněn z bigamie; pod vlivem tohoto se uchyluje opět k pití
stovky povídek – jednotlivě; dnes ve sbornících
povídky kritické; proti katolické církvi, Rakousko-Uherské monarchii (soudnictví, školství, zpátečnictví)
Švejk – satirický román
postava Švejka poprvé v povídkách – záložák na vojenském cvičení – na co sáhne, to zkazí; pak ho převedl do románového Švejka
„prototyp“ Švejka – vojín Strašlibka – setkal se s ním u 91. pluku
světové protiválečné dílo
geniální satira Rakousko-Uherské monarchie
postoj českého národa k válce, monarchii
vulgarismy, germanismy; pražština; vojenský slang
Karel Poláček
* v Rychnově nad Kněžnou; † 1944 v Osvětimi (židovský původ)
patří k nedoceněným satirikům – maloměšťáctví – uvědomuje si hloupost, faleš, přetvářku, frázovitost (bezmyšlenkovité přejímání cizích názorů), okázalost
Bylo nás pět – vrchol české humoristické prózy
cílem nebylo ukázat dětství jako něco krásného, ale že mezi dětmi vládnou jiné vztahy (děti – čisté, neposkvrněné; dospělí – faleš, hloupost, malost)
povídky o lidských nectnostech – humorné:
Povídky pana Kočkodana
Povídky izraelského vyznání
Hostinec U kamenného stolu
Muži v ofsajdu – román
ostrá kritika v románech:
Dům na předměstí
Hlavní přelíční
Michelup a motocykl
zamýšlená pentalogie, vzniká však jen tetralogie:
Okresní město – kritika maloměšťáctví
Hrdinové táhnou do boje
Podzemní město
Vyprodáno
5.

román – napsán, ale nikdy nevydán
Osvobozené divadlo – 1927
avantgardní (nové, moderní, revoluční) divadlo
1928 začíná nejslavnější etapa; představitelé: Voskovce, Werich, Ježek
1. část – hry (dadaismus): Sever proti Jihu, Ostrov Dynamit, Golem, Panoptikum, Rub a líc
2. část – politická satira; útočí proti narůstajícímu fašismu (1938 uprchnou); hry: Kata blázen, Balada z hadrů, Caesar, Těžká Barbora
náměty – z antické kultury – parafráze (volné zpracování cizí předlohy) na současnost
řada písňových textů a baletních vložek
forbíny – výstupy V+W před oponou – improvizace – nejnovější události v současné politice
písně – lyrické, komické, satirické, pochody
Vladislav Vančura
† tragicky – 1942 zastřelen – oběť Haidrichiády
v mnoha svých dílech zobrazuje silné, odbojné, hrdinné postavy – nenáviděli a omezovali to, co poutalo nějak člověka
typické pro něj:
řada archaismů
neobvyklá gramatika (náročná – přechodníky, složitá souvětí)
obrovská obrazotvornost, fantazie
používá parodii, ironii
scénárista – spolupracoval s tehdejšími společnostmi AB film a Lucernafilm
Konec starých časů
kritika doznívajícího života velkých panských velkostatků
Rozmarné léto
děj ve městečku na Vltavě
přijedou provazochodci s hezkou komediantkou
vytržení s poklidu léta
Vladimír Páral
Pět způsobů ukájení
někdy též označována Černá pentalogie
pěti dílný cyklus novel a románů
moderní balzacovská lidskáý komedie – ukazuje spotřebitelskost, mechanickost lidí
Veletrh splněných přání
Soukromá vichřice
Katapult
Milenci a vrazi
Profesionální žena
kritika promarněných životů obětovách honbě za majetkem, kariérou, vlivem, mocí; kdy láska je redukována na holý sex.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk