referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Humanizmus a renesancia - charakteristika
Dátum pridania: 16.07.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gapka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Novela (tal. – novinka) – stredná epická forma. Vznikla v Taliansku v období renesancie. Má presne vymedzenú kompozíciu bez väčších odklonov od ústrednej dejovej línie. Hl. znaky : 1. málo postáv (4-5)
2. vyrozpráva iba jednu udalosť
3. dej odráža každodenný život
Novela sa vyvíjala z franc. žánra a z orientálnych rozprávok (indických, arabských).
Zakladateľ novely : D. Boccaccio

Román – žáner veľkej epiky. Zobrazuje široký okruh života v dlhšom časovom rozpätí. Má veľký rozsah. Využíva všetky zobrazovacie postupy : lyrický, epický a dramatický. Lyrický postup – pri vnútorných pocitoch postáv, pri opisoch a úvahách.
Epický postup – je základný
Dramatický postup – pri zobrazovaní priameho rozhovoru medzi postavami.
Dej románu – základom je rozprávanie udalostí, v ktorých autor necháva postavy konať, hovoriť a myslieť.
Hlavná dejová línia – sleduje hlavné postavy
Vedľajšie dejové línie – sledujú vedľajšie postavy
Vyostrené vzťahy medzi ľuďmi zobrazuje ako konflikty.
Romány : dilógia – 2 romány
trilógie – 3 romány
románové cykly
epopeja – obsiahle románové zobrazenie významnej etapy vo vývine spoločnosti
Delenie románu :
A) podľa povahy deja – dej románu môže byť :
1.Reálne možný – román – skutočnosť – zdôrazňuje individuálne, konkrétne a historické črty postavy
- patrí tu : realistický román,
naturalistický román
literatúra faktu
(Tolstoj – Vojna a mier, Vzkriesenie, Flaubert – Pani Bovaryová, E. Zola – Nana)
2.Nereálny – román – výmysel – charakter sa vykresľuje bez historického pozadia
- patrí tu dobrodružný román – diela J.Verna, Majovky
utopický román – Komenský – Labyrint sveta
gotický román – Shelleyová
romantický román
B) podľa času deja – historický, súčasný a utopický román
C) podľa témy – rodinný, sociálny, dedinský

Sonet (tal. – jemný zvuk) – znelka. Skladá sa zo 14 päťstopových jambických veršov, rozdelených do dvoch štvorveršov ( kvartetá ) a dvoch trojveršov ( tercetá ).
Prvé štvorveršie – obsahuje tézu – nastolenie problému
Druhé štvorveršie – obsahuje antitézu – negácia problému
Posledné dve trojveršie – tvoria syntézu
Cyklus 15 zneliek (sonetov) tvorí znelkový veniec (obsahuje 210 veršov).
Zaviedol ho F.Petrarka = Mickiewicz = Kollár, Hviezdoslav, Vajanský, Jesenský.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.