Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetová dráma po 1945

-podobne ako v próze, tak i v dráme sa uplatnili rôzne myšlienkové prúdy a smery
-dramatici reagovali najmä na 2 sv. vojnu a okrem nej zobrazovali medziľudské a spoločenské vzťahy
-mnohé diela hľadajú odpoveď na rôzne filozofické a mravné otázky

Svetová dráma po1945 sa delí na: I. Východná dráma (sociálna)
II. Západná dráma

I. Sociálna dráma
-základná zobrazovacia metóda- socialistický realizmus
-preslávili sa najmä Konštantín Simonov, Leonit Leonov

Bertol Brecht
-nemec, básnik, prozaik, najmä dramatik,
-v 30-tých rokoch 20 stor, začal vo svojich hrách uplatňovať princípy tzv. epického divadla- prednosť má príbeh, ktorý je na javisku často prerušovaný výkladom, komentovaním rozprávača alebo jednotlivých postáv. Aby divákov odpútal od prežívania diela, využíval songy a neobvyklé inscenačné techniky (film, titulky...)
U divákoch chcel vzbudiť emocionálne i racionálne pocity, pôsobiť na jeho aktivitu, aby uvažoval nad príčinami a podmienkami činov a nad reagovaním postáv.

hra: Žobrácka opera
-kritika spoločnosti, populárna sa stala najmä melodickými songami a postavou Mackieho-
vodca londýnskeho povstania
epická dráma: Matka Guráž a jej deti
-využil Grimmelshausenov príbeh z 30-ročnej vojny v 17.storočí, aby poukázal na ničivosť
vojny, v ktorej zomierajú nevinní. Matka stráca vo vojne oboch synov i nakoniec aj nemú dcéru
a predsa nechápe, že vojna ju pripravila o všetko.
-sú tu medzititulky, kt. diváka oboznamujú s obsahom a songy, kt objasňujú dané situácie
hist. dráma: Život Galileiho
-uvažuje o zmysle ľudského konania, o ústupkoch ktoré človek spraví pod tlakom okolností
-Galileo- taliansky fyzik, pod nátlakom inkvizície odvoláva svoje učenie o heliocentrizme,
posledné roky života dožíva v domácom väzení a má výčitky svedomia, že podľahol nátlaku. epická dráma: Kaukazský kriedový kruh
-inšpirácia- orientálny príbeh- podobenstvo o zápase dobra a zla
-tvorca predstavenia- spevák- oboznamuje divákov s príbehom, ktorý sa odohral na Kaukaze. Utláčaný národ povstal proti gubernátorovi a zabil ho. Jeho žena uteká z paláca a zabúda tam
dieťa. Zachráni ho slúžka, kt sním utečie do hôr. Vydáva sa za jeho matku, keď neskôr žena ho
chce naspäť, ich spor rieši múdry sudca. Využije Šalamúnovu skúšku s kriedovým kruhom. Obe
ženy chytia za ruky dieťa, kt je uprostred kruhu. Slúžka sa bojí, aby sa trhnutím dieťa nezranilo-
vzdáva sa.

Sudca tak videl skutočný prejav materinskej lásky a dieťa prisúdil slúžke
-strieda tu voľný verš, rytmizovanú prózu, ľudový jazyk a rozprávaním na scéne vytvára
experimentálnu hru

II. Západná dráma:
A) Ibsenovská tradícia

Arthur Miller
-americký dramatik, publicista, manžel Merilyn Monroe
-v 70 – 80 rokoch bol prenasledovaný za svoje názory, lebo do istej miery obhajoval demokratické názory, ktoré boli prezentované najmä v ZSSR. Neskôr bol čelným predstaviteľom protitotalitných akcií.
-je autorom psychologických divadelných hier s aktuálnou spoločenskou tematikou

divadelná hra: Všetci moji synovia – vstup do literatúry
divadelná hra: Smrť obchodného cestujúceho
-hl. postava Willy Loman (obchodný cestujúci), Linda (W žena), Biff (starší syn), Happy (mladší
syn)
-W priemerný američan, ktorý spláca pôžičky. Pracuje so synom B, kt si nevie nájsť miesto v živote. Kvôli otcovi si snaží nájsť zamestnanie, ale neuspel. W je zničený a v závere pochopí, že ho starší syn má rád. W príde o prácu, je starý a nevládze. Spláca poistku a krízu rieši samovraždou- zomiera- poistku získa syn
- HM: W zomiera, aby na jeho miesto nastúpil B, kt by nemal byť ako otec, ale mal by byť niečo
viac.
div. hra: Bosorky zo Salemu (Skúška ohňom)
-historický námet
-dej 1692 v meste Salem, kedy sa v Amerike uskutočnil jediný proces s bosorkami. Odsúdení
a popravení sú hl. nevinní ľudia, mnohí z nich preto, lebo nechceli podpísať falošné udanie, al
svedčiť
div.hra: Po páde
-autobiografické črty
-hl. postava- 40- dsiatnik, prežívajúci manželskú i životnú krízu
-stala sa populárnou vďaka manželke Maggy, za kt diváci spoznali Merilyn
psychologická hra: Cesta z hory Morgan
-mladý muž po autohavárii prehodnocuje svoj vzťah k žene a milenke
hra: Rozbité sklo
-námet: kryštálová noc. V noci z 9 na 10.11 1938 bol na podnet Goeblesa zorganizovaný
program (prenasledovanie) na židov. Zámienkou bol údajný atentát na nemeckého veľvyslanca v
Paríži. Celá noc sa vyznačovala demolovaním a vykrádaním obchodov (okolo 7000), ničením
synagóg (270), zabili 90 ľudí a viac ako 2000 ľudí odviezli do koncentračných táborov
-dej- Brooklyn v židovskej rodine, kt žije stereotypným životom, kým jedného dňa Silvia pred
odchodom do kina si neprečítala noviny, z kt sa dočítala, čo sa v Berlíne deje zo Židmi, zbadala
tam fotku, na kt dvaja starci museli pod dozorom drhnúť zubnými kefkami chodník. S sa
podlomili nohy, nemohla vstať, zavolali neurológa, kt nezistil žiadnu fyziologickú príčinu a diagnóza znela: „histerická paralýza“ (choroba kt postihuje citlivých ľudí).

Manžel Filip ju núti
vstať, ona nemôže, vyčíta jej, že ona je príčinou jej nešťastného manželstva (údajne spolu 20 r nič nemali) S mu vyčíta, že svet nič nerobí pre záchranu židov. V závere F zomiera na infarkt, S opäť stáva.

B) Čechovovská tradícia

Tennessee Wiliams
-vlastným menom Thomas Lanier

hra: Zápas Anjelov- vstup do literatúry, divákov nezaujal a preto ju prepísal na:
hra: Vzostup Orfea
-inšpirácia- antický mýt o Orfeovi a Eurydike ako aj kresťanský mýt
-hl postava Vala Xaviera bol pripodobnený ku Kristovi
psychologická hra: Sklenený Zverinec
-hl. postava žije s matkou a telesne postihnutou sestrou, odmieta žiť v ilúziách ako ony,
odchádza od nich, hoci vie, že budú trpieť- bol živiteľom rodiny
div. hra: Električka zvaná túžba
-dej- New Orleanse
-hl. postavy Slanley Kowalský, jeho žena Stella, jej sestra Blanche Duboisová
-na istý trase premávajú električky, kt majú názov Túžba a Cintorín. Po smrti rodičov prichádza na nervy chorá Blanche k Stelle. Stella je tehotná a Stanley sa rád zabáva s kolegami, hrá karty, kolky.. Blanche je zhrozená v akých podmienkach Stella žije. Spočiatku Stanley koketuje s
Blanche a tá mu vo svojej naivite mu všeličo (aj intímne) porozpráva o sebe. Stanley chce vedieť, čo sa stalo s majetkom. Keď sa dozvie, že dedič nič nebude, začína byť hrubý nielen k B ale aj k S. Blanche nalieha na sestru, aby opustila Stanleyho, ale jej takýto spôsob života vyhovuje. B- veľmi citlivá, postupne sa psychicky zrúti. Odvezú ju do ústavu pre chorobomyseľných, lebo ani vlastná sestra nechce uveriť, že ju znásilnil S.
-hl myšlienka: autor v hre odkryl ako v reálnom živote často víťazí pokrytectvo, hrubá sila a prázdnota.
hra: Vytetovaná ruža
hra: Mačka na horúcej plechovej streche
-dej- v bohatej južanskej rodine, kde panovačný starý otec zomiera na rakovinu. Ešte ani
nedodýchal, už jeho najbližší špekulujú ako získať najväčší podiel dedičstva. Proti ním stojí Maggy (dcéra najmladšieho syna), kt pochádza z chudobnej rodiny, no predsa vie presadiť svoju
vôľu a v túžbe po bohatstve vie ísť bezohľadne za svojím cieľom, hoci jej príbuzní ju nútia
tancovať ako mačku na horúcej plechovej streche
-v závere si získa pochopenie, rešpekt a lásku nielen svokra ale aj manžela
hra: Nedeľa pre bolesť ako stvorená
-psychologická hra pre 4 herečky
-dej- v nedeľu, keď am. vypnú a utekajú do prírody
-4 ženy sú v byte a vedú dialóg, z kt sa čitateľ dozvedá o ženách o ich vnímaní sveta, o mužoch,
na kt.

čakajú, ale oni neprídu
-zachytil tu aj stereotyp žien
hra: Hra s dvoma postavami
-je pokusom o absurdnú drámu, ale nedosiahol ňou úspech

John Osborne
-patrí do “rozhnevaných mladých mužov“ – vznik podľa:
hra: Obzri sa v hneve
-odráža pocit povojnovej generácie
-hl postava Jimmy Porter- intelektuál z robotníckej rodiny sa ožení a Alison- dcérou plukovníka
a žijú v 1- izbovom byte spolu s priateľom. J má vysokoškolský diplom, nemôže si nájsť
primerané zamestnanie. Hnev prenáša na ženu, kt ho obviňuje z neschopnosti vytvoriť
harmonické manželstvo. A zatají pred J tehotenstvo, aby to nechápal ako citové vydieranie
a odchádza k rodičom. Po A odchode žije J s jej priateľkou, ale vzťah je podobný ako J
manželstvo. A sa narodí mŕtve dieťa- v zúfalstve sa vracia k J, aby sa pokúsili nájsť k sebe cestu
- vzbura mladých je živelná, bezmocná v hneve proti zaužívaným konvenciám a životnému štýlu

C)Absurdná tradícia
- rozvíjala sa v 50-60r 20 storočia
-myšlienkovo je blízka k filozofickému smeru existencializmu- odcudzenie, absurdita, človek stratil vieru v Boha a počas vojny stratil aj vieru v spol. pokrok
-div. hry pozostávajú z množstva obrazov, kt nie sú dejovo skĺbené- tým že sa obrazy často menia, má divák možnosť vidieť postavu v rôznych situáciách
-dôležitú úlohu má dialóg- úlohou nie je vysvetľovať, alebo rozvíjať dej, ale len komentovať- dialógy sú nelogické
-chýba zápletka i motivácia postáv
-divadlo absurdity * v Paríži, ale jeho iniciátori neboli Francúzi ale písali po francúzsky
-Samuel Beckett (Ír), Eugene Ionesco (Rumun)

Samuel Beckett
-fr prozaik a dramatik írskeho pôvodu
-nositeľ NC, napísal 36 div hier a románov
hra: Čakanie na Gogota
-z roku 52, má 2 dejstvá
-v neurčitom čase a v neurčitom priestore
I. dejstvo- na vidieckej ceste kde je len 1 strom, sa stretávajú 2 tuláci Vladimír a Estragón, kt
čakajú na akéhosi Gogota, kt by mal zmeniť ich osud. Ich neustále opakujúce sa dialógy o G
príchode preruší ešte čudnejšia dvojica pána Pozza s bičom a jeho otrockého sluhu Luckyho, kt
je priviazaný na reťazi ako pes. Zo sebou vlečie kufor, stoličku a kôš s jedlom. V a E s P
nadviažu rozhovor, kt sa týka ich G. Po odchode P prichádza na scénu malý chlapec a odkazom,
že G nepríde, ale príde určite zajtra.
II. dejstvo- na 2 deň v tú istú hodinu, na rovnakom mieste sa stretávajú V a E, v podstate sa
opakuje celé I dejstvo s tým rozdielom, že P je slepý a závislý od L. V závere opäť chlapec
oznamuje, že G nepríde, ale zajtra určite. V + E sa chcú obesiť, ale povraz vytiahnutý z nohavíc
sa roztrhne. Uvažujú o odchode, ale ostávajú na mieste
-idea- o čakaní, kt neprináša výsledok a je akousi výstrahou pre ľudí, že sa nemá spoliehať na
iných ľudí, ale svoj život treba zobrať do vlastných rúk.
-čakanie symbolizuje bezvýchodiskovosť.

Autor to dosahuje klaunovskými scénami (obúvanie
a vyzúvanie topánok, padanie nohavíc)
-meno G- pre niekoho znamená Boha, pre niekoho charizmatická osobnosť, niekto ho odvodzuje
z franc slangového slova goddilot = topánočky

Eugene Ionesco
hra: Plešatá speváčka
-jeho prvotina v absurdnej dráme
-inšpiroval sa pri písaní konverzačnou príručkou ang.
-nudiaci sa manželský pár Smisovci očakáva vo svojom dome návštevu manželov Martinovcov
-banálne konverzačné zvraty medzi oboma pármi vedú postupne k agresivite a strácajú na
komunikácii. Do ich domu vpadne veliteľ hasičov, kt má uhasiť požiar, nevie však, kde
konkrétne, lebo mal údajne vypuknúť na viacerých miestach. Po ubezpečení, že nikde nehorí,
všetky postavy pokračujú v osobných nezmysloch. V záverečnej scéne sedia M ako S na
začiatku hry a hovoria to isté ako S na začiatku- absurdný stereotyp sa opakuje
-idea vyjadruje situáciu súčasnej spol, kt opakuje tie isté slová, frázy čím dochádza k odvádzaniu
pozornosti od problému
-jazyk ako dorozumievací prostriedok sa stáva príčinou ľudského nedorozumenia
hra: Stoličky
-starý manželský pár sa chce dobrovoľne rozlúčiť so životom. Pozvú si hostí i rečníka, kt má
tlmočiť ich posolstvo. Rečník vydáva neartikulované reči pred prázdnymi stoličkami (hostia
existujú len v predstavách tých starých a neexistuje ani posolstvo)
-chce dokázať, že celý život je absurdita
hra: Nosorožec
hra: Kráľ umiera – voľným pokračovaním nosorožca

Friedrich Dürrenmatt
-písal po nemecky- vplýval naňho existencializmus, absurdné divadlo, epická dráma
komédia: Manželstvo pána Mississippi – paródia veľkej osobnosti s kriminál. zápletkou
tragická komédia: Návšteva starej dámy
-podobenstvo o moci peňazí, kt likvidujú ľudskú morálku
-dej je od chvíle keď do malého mestečka príde stará dáma miliardárka, kt kedysi tehotná,
opustená milencom, ob vyštvali z mesta. Claire Zachanassianová sa chce pomstiť bývalému
milencovi. Ponúkne radným pánom miliardu a žiada smrť Alfréda Illa. Oni sa naoko zdráhajú
prijať túto ponuku, postupne ale všetci podliehajú predstave blahobytu, žijú na úver a v duchu
si prajú A smrť. Keď A zistí, že vzrastá voči nemu nevraživosť, chce z mestečka odísť, ale ob. mu to znemožnia. Tragédia vrcholí jeho zavraždením. Polícia vinníka nehľadá, všetci kamuflujú
prirodzenú smrť. C odchádza z mesta aj s mŕtvolou
-končí sarkastickým epilógom, parafrázou záverečného chóru zo Sofoklovej Antigóny- zbor
spieva o šťastí a blahobyte vo vyspelej spoločnosti. -vzťah jednotlivca a spol., * davovej psychózy, blahobyt-humanita
hra: Fyzici
- problém morálnej zodpovednosti vedcov pred zneužitím výdobytkov vedy zasadil do
- psychiatrickej kliniky, kt majiteľkou je stará slobodná šéflekára Mathilda von Zahndová. Tu sa stretnú 3 významný fyzici- Einstein, Newton, Möbius. E+N sú agenti poverení získať pre svoje krajiny M záznamy o výskumoch , pomocou kt by sa dal ovládať svet. Zavraždia svoje ošetrovateľky, aby ich považovali za šialencov.

M nechce aby tie výsledky boli zneužité a presvedčí ich, aby si zvolili doživotný pobyt na psychiatrii. Obeť je zbytočná lebo šialená Matilda, tie záznamy ukradla a vďaka nim vybudovala veľký trust, kt chce ovládnuť svet
detektívne rom.: Sudca jeho kat, sľub
Rekviem na kriminálny román – o patolog. vrahovi detí

Václav Havel
-český dramatik, esejista, publicista
-v r. tzv. normalizácie nesmel publikovať a hoci skončil VŠ mohol pracovať len ako pomocník v pivovare
-bol signatárom Charty 77, kt poukazovala na porušovanie ľudských práv v komunist. režime väznený (5 r.)
-bol uznávaný dramatik vo svete
-po 1989 (po revolúcií) sa stal prezidentom ČSFR
hra: Záhradní slávnost- debut,
hra: Vernisáž
Žobrácka opera
Largo desolato
Audiencia
-tragikomická absurdná hra, kt sa odohráva v pivovare
-vystupujú len 2 postavy, kt vedú medzi sebou dialóg – spisovateľ Vanek- je prenasledovaný
totalitným režimom (sám Havel), Pivovarnícky vedúci. V je neustále prenasledovaný ŠTB,
jedného dňa ho vedúci zavolá na “audienciu“. Neustále ho ponúka pivom, ale pije ho len sám,
chce si ho nakloniť, dokonca sa mu zdôveruje s informáciou o čiernom predaji piva a chce, aby
sám V o sebe písal správy ŠTB
-v závere V odmietne, vedúci sa najskôr rozžiali, neskôr rozčúli, až napokon zaspí opitý na stole.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk