referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Streda, 18. mája 2022
Stredoveká literatúra
Dátum pridania: 17.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: JULLY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 242
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

písmo, 7 znakov neznáme grafické systémy)
- ozdobnosť, tvarová vznešenosť, písmená sú na hornej linke riadku, nerovnaká výška
- symbolické prvky kresťanstva
- prepracovaním hlaholiky (metodovi žiaci na území Bulharska) vznikla CYRILIKA, Konštantín zvaný Bulharský
-> základ- písmená veľkej gr. ab., základ azbuky
2.) založenie 1. slovanského spisovného jazyka- STAROSLOVIENČINA
->základ- bulharsko- macedónske nárečie Slovanov z okolia Solúna
3.) vytvorenie prvej slovanskej prekladovej a pôvodnej tvorby

Prekladová tvorba solúnskych bratov
náboženské knihy
- Nový zákon- 4 evanieliá
- misál (omšová kniha)
- žaltár (kniha žalmov)
- breviar (modlitebná kniha kňazov)
- spevníky
- súdny zákonník pre všetkých ľudí (právny poriadok) preložil Metod
Pôvodná tvorba
PROGLAS (9.stor.)
autor- Konštantín Filozof
téma- predhovor k preklade evanieliá
- prvá slovanská báseň
obsah- 11 veršov, nerýmovaná, apostrofická, 12- slabičná,
- teologický: oslava prekladu písma a vyzdvihnutie domáceho jazyka ako základu a
sprostredkovateľa knižnej vzdelanosti
idea: „ Chcem radšej iba pätoro slov povedať rozumom prostým chcem tých päť slov vy-
rieknúť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.“

Tvorba žiakov solúnskych bratov (9.stor.)
žánre- moravsko- panónske legendy
autor- Kliment, predpoklad- viacerí žiaci
idea- oslava solúnskych bratov (príchod, učenie, vzdelávanie)
- obrana slovanského písma, obradov a kresťanskej kultúry
• Život Konštantína
- legenda
- určený pre širšiu európsku verejnosť, => celoeurópsky kontext
obsah- filozoficko- teologické otázky
- podrobne opisuje udalosti z Kon. života (po jeho smrti) – detstvo, štúdium,
pôsobenie na VM, obhajoba liturgie, smrť
- najrozsiahlejšia prozaická práca, kt. sa zachovala z VM
• Život Metoda
obsah- vnútorné pomery na VM
- panovanie Svätopluka
- stručnejší, menej rétorický, menej legen. prvkov, hagiografia- životopis svätca
=> 10. stor. zánik VM => vznik Uhorský feudálny štát (latinčina)
- strediská vzdelanosti: kláštory, univerzity, (vyššie vzdelanie v zahr. Praha, Viedeň, Krakov)
- Akadémia Istropolitana (1465- 1491) Matej Korvín
- jazyky: latinčina- administ., liturg., liter.
slovanské nárečie- hovorová, len nižšie vrstvy
čeština- slovakizovaná čeština)- náb. lit., spis.jazyk
synkretizmus- splývanie náboženských a svetských prvkov
1.) lit. po latinsky
a) náboženská
• Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi
autor- biskup Maurus
obsah- život sv.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9578 558 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9589 1004 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9510 765 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9604 851 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9734 2713 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9845 849 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9568 1426 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9736 1462 slov
Stredoveká literatúra GYM 2.9782 578 slov
Stredoveká literatúra SOŠ 2.9694 922 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.