referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Slovenská ľudová slovesnosť
Dátum pridania: 30.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scrabble
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 986
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Folklór (angl. folk-lore - vedomosti ľudu)
• Označuje všetko, čo súvisí s tradičnou ľudovou kultúrou, ktorej tvorcom sú rôzne sociálne
vrstvy (roľníci, remeselníci, študenti).
• Štúdiom ľudovej kultúry sa opierala o medziosobné formy spoločenskej komunikácie , čiže
o odovzdávanie skúseností a vedomostí na úrovni hovoreného slova alebo názorného
predvádzania konkrétnej činnosti..
• Folklór predstavuje kolektívnu umeleckú tvorbu ľudu. Slovesnými prejavmi sa zaoberá
slovesná folkloristika, ktorá skúma folklór v istej situácii.

Slovesný folklór
• Slovesný folklór (ústna ľudová slovesnosť) má špecifické vzťahy najmä k literatúre. Ústna
ľud. slovesnosť a literatúra sa ovplyvňovali a ovplyvňujú i v súčasnosti. Zápisy a úpravy
ústnej ľudovej slovesnosti zvyčajne tvoria základný stupeň vývinu každej literatúry.
• Východiskom dnešného výskumu folklóru sú písomné pramene, obrazové materiály a ústne
podania interpretov. Ľudová folkloristika sa často spája s hudbou, s gestami a mimikou. Slovesný folklór žije ústnym podaním z jedného pokolenia na druhé.
• Začiatok siaha do raných dôb dejín ľudskej spoločnosti, do prvotnopospolného obdobia. • Súvisia s rozšírením tzv. mágie, kt. sa snažili ľudia vplývať na prírodu rôznymi čarovnými
úkonmi. V tomto období vzniká kalendárny obradový folklór, kt. sa viaže k jednotlivým
obdobiam roka. (Vynášanie Moreny, pálenie jánskych ohňov).
• Jednou z tematík slovesnej tvorby sa stal protiturecký odboj. Objavujú sa vojenské,
regrútske a historické piesne. V 17. st. dochádza k úpadku tureckej moci, no rozvíja sa
boj povstaleckej sedmohradskej šľachty proti Viedni. Objavujú sa piesne a rozprávky so
zbojníckou tematikou. Neskôr vznikajú tiež realistické a humoristcké rozprávky a anekdoty
• Najmä v štúrovskom období dochádza k úzkemu zblíženiu folklóru a literatúry. tak vzniká
aj ľudová báseň, kt. má autora, a tým že ju kolektív prijal, stala sa súčasťou ľudovej
tvorby.

Ľudová poézia
• Diela delíme na: lyriku, epiku, drámu. Ľudová poézia je najrozšírenejší druh slovesného
folklóru.
 Kalendárna obradová poézia - súvisela s rôznymi obradovými zvykmi. Vznikla v predkresťanskom období. Väčšina kalendárnych obyčajov mala agrárny charakter.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.