Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

22. MO 2. sv. v. a jej zobrazenie v našej literatúre

22. maturitná otázka
Druhá svetová vojna a jej zobrazenie v našej literatúre
(R. Jašík, V. Mináč, L. Mňačko, A. Bednár, F. Švantner, J. Horák, D. Tatarka)


Rudolf Jašík

Námestie svätej Alžbety
Román o neľudskosti fašizmu a jeho dopade na človeka, román začína mottom:
„Láska je nesmrteľná, neumiera len ide do hrobu“.
Dej sa odohráva v Nitre v období prenasledovania židov. Hlavným hrdinom je Igor Hamar, ktorý musel predčasne dospieť, lebo otec mu zomrel a on sa musí postarať o ťažko chorú matku. Býva v chudobnej štvrti na Námestí svätej Alžbety a býva tu i Eva, s ktorou sa po večeroch stretáva, ale je medzi nimi veľká priepasť, lebo Eva je židovka a on katolík. Od nej sa Igor dozvie, že mesto obsadili Nemci, a že všetci Židia musia nosiť hviezdu. Igor pracuje príležitostne u holiča Jána Flórika, ktorý keď začnú prenasledovať židov vyvesí na dvere oznam „Židov nestrihám ani neholím“. Keďže obchody mu nešli vstúpil do Hlinkovej strany a využíval svoju moc na vlastné obohacovanie. Igor sa spoznáva s bohatou pani Ernou stáva sa jej milencom, ale ráno má výčitky svedomia, že Evu zradil, veľmi sa o ňu bojí, preto ide za farárom, žiada ho, aby ju prekrstil a zosobášil ich. Farár od neho pýta 10 000,–-, nevie ich zohnať, a keď už je úplne zúfalý, pomoc mu ponúkne starý žid Maguš, ktorý predá svoje kone a dá Igorovi 12 000,–, je však neskoro, lebo farára sa bojí pomáhať židom. Igor s Evou sa dohodnú, že utečú z mesta. Večer vtrhne Flórik na námestie so Nemcami, pochytajú židov a majú ich deportovať do koncentračného tábora. Na stanici sa Nemci hrajú s malým židom z rozkoše ho zastrelia. Eva ho chce odniesť jeho matke, ale zasiahne ju dávka so samopalu, keď to Evin otec videl, otrávi polievku a jeho rodina zomiera. Igor si uvedomí, že za všetko je vinný Flórik, preto ho chce zabiť a chce spáchať samovraždu, ale od toho ho odhovorí Maguš. Je to román o tragickej láske, láska je témou i myšlienkou, lebo v čase vojny sa stáva zvrchovanosť zákonom a najvyššou hodnotou ľudského života.

Vladimír Mináč

Smrť chodí po horách
Vychádza z vlastných zážitkov z SNP a zobrazuje boje partizánskych skupín v okolí Klenova. Vykresľuje 2 bratov Petra a Jána Lotarovcov. Petra zajmú Nemci a dostane sa do koncentráku. Ján je partizánskym veliteľom spoznáva čo je fašizmus a láme si hlavu nad tým ako udržať jednotku po kope. V zime sú partizáni v horách, su jednotní, ale na jar začínajú schádzať do dediny, aby zasiali a zabezpečili svoju rodinu.

Jánovej skupine sa nedarí a začne cítiť, že majú medzi sebou udavača, pri 1 akcii sú odhalení a Ján zomiera. Petra zasiahne koniec vojny v koncentráku. Vracia sa domov, ale fyzicky i psychicky je poznačený.

Ladislav Mňačko

Smrť sa volá Engelchen


Alfonz Bednár

Sklený vrch
Román je písaný formou denníka, hlavná postava je Ema Klasová. Román má 3 dejové línie každí sa odohráva na inom mieste a opisuje vzťah Emy k inému mužovi. Ing. Jozef Solan číta Emin denník a dozvedá sa, že Ema žila kedysi v BA, jej otec sympatizoval s Nemcami, udal vlastnú ženu, odviedli ju do koncentráku, a keďže Ema sa oca bála, utiekla do Tichej doliny. Tu spoznala Milana Kališa, zaľúbili sa do seba, naučil ju ako má žiť a spoločne si pomenovali 1 vrch, ktorý sa stal symbolom dobra a nazvali ho Sklený vrch. Počas SNP Milan odišiel k partizánom a viac sa nevrátil Ema čakala s Milanom dieťa, ale zo strachu si ho nechala vziať a ostala neplodná ako dcéra Nemca sa dostala do vezenia, odkiaľ ju vyslobodil prokurátor Zollo Balla a pracovala u neho ako slúžka. Postupne sa zblížili, chceli sa vziať a odísť spolu do USA, ale Ema sa chcela ešte raz vrátiť do Tichej doliny. Zollo s tým nesúhlasil, pohádali sa, rozišli sa a Ema odišla do Tichej doliny sama. Stretla tu 4 lyžiarov, ktorí rozprávali o svojich vojnových zážitkoch a rozprávali i o Milanovi, ktorého mučili fašisti a je pochovaný v hrobe neznámeho vojaka. Medzi lyžiarmi je Ing. Solan, Ema sa za neho vidá, odchádzajú spolu pracovať na stavbu priehrady. Je tu i Tretina, ktorý ich všade ohovára, lebo vie, že Ema má pred mužom tajnosti. Ema chce rozpovedať svojmu mužovi všetko na výlete v Tichej doline, ale na priehrade sa poruší elektrické vedenie, Ema stúpi do mláky a zomrie. Román je 1. budovateľský: opisuje povojnové skutočnosti a úspechy i neúspechy budovania nového Slovenska.
2. povstalecký: je spomienkou na fašizmus a SNP tu stelesňuje M. Kališ.

Dominik Tatarka

Fárska republika
Román, odsudzuje tu klerofašistický Slovenský štát, hlavným hrdinom je Tomáš Menkina, ktorý predstavuje inteligenciu, ale hoci vojnu a fašizmus odsudzuje zostáva pasívny. Otec mu zomrel, keď bol malý a štúdia mu platil strýko John Menkina, ktorý žil v USA. Po štúdiu Tomáš učil v Žiline na gymnáziu matku nechal doma samú. Po vypuknutí vojny sa John vrátil z USA, ale v jeho dome už bývali gardisti.

Gardisti boli v meste čoraz väčšími pánmi a vyvlastňovali židov, v škole, kde učil Tomáš boli žiaci vedení k náboženstvu a fašistickej ideológii, ale keďže s tým Tomáš nesúhlasil začal pracovať ako robotník na stavbe. Keď raz cestoval s priateľkou Darinou na návštevu k matke, stretol sa so Syčkom a ten ho požiadal, by Tomáš odniesol jeho kufre. Tomáša však chytili žandári, našli v kufroch komunistické letáky a ocitol sa vo vezení. Sústavne ho vypočúvali, ale Tomáš svojho kamaráta nevyzradil. Po prepustení z vezenia stratil prácu a jeho matka, ktorá bola veľmi pobožná si vymohla prijatie u prezidenta a posťažovala sa mu, že jej syn je komunista, pretože verila tvrdeniu, že každý kto nechodí do kostola je komunista. Doba zmenila i Johna prispôsobil sa metódam gardistov, stal sa krčmárom a rýchlo bohatol, keď začala vojna Tomáš ako človek podozrivý zo sympatií ku komunistom dostal povolávací rozkaz ako 1. a odchádza na front.

Podotázky:
a/ ku ktorým diela môžeme prirovnať príbeh Lásky Igora a Evy?
Rómeo a Júlia, Rómeo, Júlia a tma, Peter a Lucia
B/ nájdite v texte opytovacie a zvolávacie vety.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk