referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Literatúra 8.ročník Z.K.
Dátum pridania: 27.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mino14
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 2 210
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 

stor.) – kresťanská láska a humanizmus
- básnik katolíckej moderny
- maltívy lásky k vlasti, domovu, zemi, prírode
- Tiahnime Ďalej oblaky, Lunapark, Poštový holub, Bukovica – sociálne a národné motívy
- Žofia, Popolec (vojna) – poézia má prinášať lásku, porozumenie
- Hrachor, Podvečerné, Medailóny a medailónky
- báseň Neprosím o lásku (zb. Reťaz)
- preklady z maďarčiny

VILIAM TURČÁNY
- spev o láske (zb. U Kotvy)

aliterácia
- zvuková figúra ktorá vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások
- má estetický funkciu
- ozvláštňuje zvukovú stránku básne

VLADIMÍR ROY
- Slová na nápev morských vĺn

MODRENÁ LITERATÚRA – nachádza svoje uplatnenie v 20. st. a prejavuje sa v rôznych tvorivých prístupoch a metódach


POPULÁRNA PIESEŇ

Evergreen – zábavná pieseň ktorej obľuba pretrváva
Opereta – hudobno-dramatický žáner v ktorom sa striedajú spev s dialógom bez hudobného sprievodu

PAVOL BRAXATORIS – Modrá ruža (duet v operete G. Dusíka)
- Rodný môj kraj

MIROSLAV VÁLEK (1927 – 1991)
- priniesol nový pohľad na svet a jeho stvárnenie
- Zb. – nepokoj, Príťažlivosť, Dotyky, Milovanie v husej koži, Slovo, Jesenná láska

JOZEF URBAN – zápalky

Aforizmy – MILOŠ FERKO – Aforizník


LYRIKA

- základný literárny druh, pôvod v slovesnosti piesní
- v lyrickej poézii sa autor stotožňuje s Hrdinom, svoje myšlienky, pocity, nálady vyjadruje prostredníctvo lyrického hrdinu

Figúry – aliterácia, anafora, rečnícke fig., reč. otázka,
Ľúbostná poézia- spočiatku sa šírila ústnym podaním, neskôr písomne zaznamenaná
Trópy – skupina výrazových prostriedkov, nepriamo označujú predmety a javy na základe...


PRÓZA


1. ZO ŽIVOTA MLADÝCH ĽUDÍ

JÁN KALINČIAK (1822 – 1871)
- romantizmus
- poézia, próza, liter, kritika, preklady
- báseň Bojovník – vyjadruje túžbu po čine, bojovnosť
- Mária – sklamanie v láske
- Púť lásky – Žofia, Janko Černok. Osman
- histor. povesť – Bozkovci (vláda Matúša Čáka)
- Milkov hrab (vláda Mateja Korvína)
- Krvná pomsta – Bratova ruka
- Mládenec slovenský
- román – Reštavrácia

JAROSLAVA BLAŽKOVÁ (1933 - )
- Tóno, ja a mravec, Ostrov kapitána Hašašara, Ohňostroj pre deduška,
- Rozprávky z červenej ponožky, ako si mačky kúpili televízor – pre malé deti
- Môj skvelý brat Robinzon – príbeh dvoch bratov, kt. sa snažia získať náklonnosť rovesníčky Doroty – Budy – nepraktický mysliteľ, neuspeje v reálnom živote, utieka sa do sveta snov, fantázie, kníh, Robinzon - životný raelista
- Jahniatko a grandi

MARGITA FIGULI (1909 – 1995)
- novela Tri gaštanové kone – príbeh lásky dvoch mužov jednej žene
- Peter – nemajetný, ľúbi Magdalénu
- Ján Zápotočný – bohatý sedliak
- autobiogr. próza – Mladosť
- histor. román – Babylon
- pre deti – Balada o Jurovi Jánošíkovi
- M.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.