referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Literatúra 8.ročník Z.K.
Dátum pridania: 27.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mino14
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 2 210
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
ĽÚBOSTNÁ POÉZIA

ĽP – lyrika tvorí jadro slovenských ľud. lyrick. piesní, témy – clivá túžba za milou, milým… láska
Pieseň piesní (Veľpieseň – Šalamún 970 – 930 pred n. l.) – Šalam. láska k pastierke Sulamit
Dobrú noc, má milá
Červené jabĺčko
Slovné figúry – umelecké jazyk. prostriedky, majú ozdobnú funkiu, slúžia na ozvláštnenie textu, zakladajú sa na opakovaní tých istých slov v pojmu
epizeuxa – opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni (aj v próze)

Láska v poloľudových piesňach
- v rukopisoch, odpisy v kódexoch v spevníkoch – kódex – zbierka starých rukopisov (1723 – 1765)
- autor vyjadruje v lyrickej poézii svoje pocity, myšlienky a nálady prostredníctvom lyrického hrdinu, stotožňuje sa s ním v ĽP – opis vnútorného stavu

Autorská ľúbostná poézia
JÁN KOLLÁR – SLÁVY DCERA – básn. skladba – stala sa posilou pre štúrovcov
- láska k milej, k vlasti, Slovanstvu
- myšlienky humanity slovanskej vzájomnosti a lásky k národu
Bohyňa sláva smúti nad osudom Slovanov, ktorí pretrpeli veľké krivdy, bohovia rozhodnú, aby Milek, syn bohyne Lady, stvoril dcéru Slávy, ktorá bude symbolom slovan. vzájomnosti
(Sála, Dunaj)
(Hollý – „slovenský Homér“)
klasicizmus – návrat k antike
prebásnil Ľ. Feldek
Sonet – lyrická básn. forma (znelka)

ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815 – 1856) romantizmus – štúrovec
- ideový vodca štúr. hnutia, politik, novinár, básnik, jazykovedec, uzák. spis. jazyk (1843), poslanec učiteľ
- Spevy a piesne
- Nárečja slovenskuô alebo potreba písaňja v tomto nárečí
- Náuka reči slovenskej
- O národných piesňach a povestiach plemien slovanských
- Slovanstvo a svet budúcnosti – filozof. dielo (nedokončené)
- Slovenskje národnej noviny (1845 – 48), príloha Orol Tatranský)
ĽŠ – bol aj básnik – zb. básní – Dumky večerní (bás. zb. osobnej a reflexívnej lyriky s prevahou elegických básní) – žalospev (nálady, láska k domovu)
-báseň – Rozlúčenie (Rozžehnání) pôvodne v češtine (vznikla pred uzákon. spis. slov.)

JANKO KRÁĽ (1822 – 1876)
- romantizmus
- najrevolučnejší a najsubjektívnejší
- bojoval za národnú slobodu, sociálne práva, tvoril v spis. jazyku (1843)
- balady – Zverbovaný, Zabitý, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Orol, Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma bratislavská, Šahy, Výlomky z Janošíka,
- rozpor medzi snom, túžbou a skutočnosťou
- spojením osobn. zážitku s osudom národa položil základy modernej slov. reflex. a revol. lyriky
- Moja pieseň – ponáška na ľud.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.