referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Motív vzbury proti utrpeniu a neslobode v slovenskej romantickej literatúre
Dátum pridania: 22.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 503
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 

MOTÍV VZBURY PROTI UTRPENIU A NESLOBODE V SLOVENSKEJ ROMANTICKEJ LITERATÚRE
(S. CHALUPKA, J. BOTTO, J. KRÁĽ)

• S.Chalupka, J.Botto, J.Kráľ
• znaky romantizmu
• ľudová slovesnosť

ROMANTIZMUS V SLOVENSKEJ LITERATÚRE:
Spoločenské pomery:
- v súvislosti s revolučným dianím v Európe nastáva rozvoj slov. národného hnutia v prvej polovici 19.stor.
- ohlas na revolučné hnutie v Habsburskej monarchii
- vplyv francúzskej februárovej revolúcie na povstanie vo Viedni
Mladé Slovensko - revol. hnutie slov. mládeže, snaha získať ľudové vrstvy a meštianstvo

program:
1. národno - kultúrne otázky
2. sociálne otázky
- Kossuth nepochopil nemaďarské národnosti
- snaha Slovákov o zjednotenie národa :
a) presadenie svojho spisovného jazyka
b) presadenie spoločných kultúrnych zariadení
- vznikla Spoločnosť česko - slovanská - národnobuditeľská funkcia, činnosť Vrchovského - národné a politické otázky, získala si Ľ.Štúra  Štúrova škola - demokratické myšlienky boli neprijateľné pre vládu, 1837 - zrušenie Spoločnosti, zakázané všetky takéto spoločnosti - vzniká tajný spolok Vzájomnosť - sociálne otázky

Katedra česko - slovenskej reči a literatúry - vznikla na Ba-skom evanjelickom lýceu
1 hlavný cieľ : uzákonenie spisovnej slovenčiny 1843 - Štúr, Hurban, Hodža, v Hlbokom u Hollého
1 podmienka : rozšíriť kultúru medzi ľudové vrstvy  dosiahli víťazstvo, prvá kniha v novom
jazyku bola II.ročník Almanachu Nitra

Slovensko bolo pod dvojakým útlakom:
1.Rakúsko - hospodársky
2.Maďarsko - národnostný

Charakter slovenskej romantickej literatúry:
- vernosť národu a materinskej reči ako prejavu slobodného myslenia
- Kalinčiak vytvoril zásady SLR - " Umelecké dielo je výrazom básnikovej individuálnosti a národného charakteru "
- SLR zaostáva za ER o 30 - 50 rokov, spôsobené tým, že nositeľom revolučných myšlienok nebola buržoázia, ale stredná šľachta a zemianstvo
- SLR nadväzuje na klasicizmus, pretože SK neospevoval feudalizmus a šľachtu, hlásal myšlienky humanizmu ( Kollár, Hollý )
- v slov. lit. bola vedome potláčaná subjektivita
- pocity jednotlivca sa spájajú s potrebami národa
- potláčaný krajný individualizmus, titanizmus naznačený a zmiernený u J.Kráľa

Hrdinovia:
- ľudového pôvodu, prebratí z ľudovej slovesnosti (zbojníci)
- výnimočný človek vo výnimočnej situácii, ale bol spojený s národom
- spájanie osobného a národného (potrieb)  Štúr
- ide o autoštylizáciu básnika
- nebol to odcudzenec spoločnosti, zrastený so spoločnosťou

Ďalšie znaky romantizmu:
- tragizmus
- historizmus - obracanie sa na témy z minulosti
- titanizmus - snaha o vykonanie veľkého činu pre národ

Vzor:
- ľudová slovesnosť  prebral ju bezo zvyšku, odmietanie antiky
- poézia - sylabický prozodický systém: znaky: a) rovnoslabičnosť = izosylabizmus - 12 slabičný verš s polveršovou intonačnou prestávkou po 6-tej slabike
b) združený rým
c) rytmicko - syntaktický paralelizmus - jeden verš je jedna veta  zhoda veršového a syntaktického členenia
- Matiášovská a Jánošíkovská tematika, témy ľudových balád a povestí  prebrali z ľudovej slovesnosti, záujem o slovenský ľud
- prevaha poézie nad prózou - Kalinčiak, dráma vytvorená nebola

Námety:
- minulosť a jej idealizácia ( prostredníctvom minulosti vyslovovali ideály svojej doby )
- vízie lepšej budúcnosti, prítomnosť slúžila len na vyslovenie kritických postojov k aktuálnym problémom doby

Ďalšie znaky:
- demokratizmus - hrdina má ľudový pôvod, autori nemajú nič spoločné s aristokraciou ( pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom )
- humanizmus

SLR je jediný romantizmus v Európe, ktorý kodifikoval spisovný jazyk
- kresťanstvo - kríž na veži

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.