referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Obraz človeka, prírody a práce, boj za pravdu, krásu a lásku v ideovom a estetickom pláne tvorby A. Sládkoviča a P.O.Hviezdoslava
Dátum pridania: 22.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
OBRAZ ČLOVEKA, PRÍRODY A PRÁCE, BOJ ZA PRAVDU,KRÁSU A LÁSKU V IDEOVOM A ESTETICKOM PLÁNE TVORBY A. SLÁDKOVIČA A P. O. HVIEZDOSLAVA
• zaraďte básnika do slov.literárneho kontextu
• analyzujte obraz ľudu v jeho tvorbe
• vysvetlite a porovnajte progresívne prvky v obrazoch konfliktov
• vznik konfliktov
• vysvetlite modálnosť viet ukážky - ako sa volajú niektoré vety nazývajú z hľadiska poetiky a rétoriky
• nakreslite kruhový diagram štýlového rozvrstvenia slovnej zásoby a časovo príznakové slová zaraďte

SLÁDKOVIČ
-Člen spolku učencov reči a literatúry česko-slovanskej, mal slovanské cítenie
-prameň motívov jeho poézie = láska k Márii Píšlovej
-pochopil význam ľudovej slovesnosti pre básnickú tvorbu
-vplyv Heglovej filozofie a nemeckých romantických spisovateľov (Goethe, Schiller)

Sôvety v rodine Dušanovej
-alegoricko-filozofická skladba
-vplyv Heglovej filozofie
-boj dobra a zla
-zámer básnika = umenia má slúžiť pravde
-sústava životných a umeleckých problémov
-zlo je protikladom dobra, lásky, nádeje

Marína
-lyricko-reflexívna básnická skladba ospevuje lásku, krásu, mladosť
-podnetom na napísanie bol citový zážitok autora – láska k Márii Pišlovej, osobnej tragiky z jej nenaplnenia
-východisko: láska k žene – láska k vlasti (osobné + národné)
-2 hodnoty, ktoré si neprekážajú, ak navzájom dopĺňajú "Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, Marínu v drahej otčine a obe v jednom objímať"
-vrchol slovenskej ľúbostnej a vlasteneckej literatúry
- nie je len vyjadrením osobného šťastia alebo sklamania, ale aj romantický ideál: jednota osobného i spoločenského
Kompozícia:
1.časť: 1-71 - ľúbostné vzplanutie
2.časť: 72-149 ľúbostný trojuholník, komplikované vstupom tretieho činiteľa  predpoklad ukončenia vzťahu
3.časť: 150 - 259 rozchod - sklamanie, smútok, vyrovnávanie sa s tým
4.časť: 260 - 291 spomienky
S - lyrický subjekt - Braxatoris
O - lyrický objekt - Marína
M - motýľ - zvodca

1. SO
objekt prijíma lásku, nie je nútený bojovať
subjektívno - lyrická časť, prejav najsubjektívnejšej lyriky, subjekt sa prejavuje zahŕňaním lásky objektu
2. plná vnútorného napätia, dramatizmu, objekt sa aktivizuje, bojuje o svoju lásku
SO motýľ je symbol prelietavosti, navonok je krásny, ale je to syn húsenice a vzbudzuje
M odpor
72.-73.strofa - básnik hľadá oporu vo vonkajšom svete, všetko mu má pomáhať, vyznáva lásku
vlasti, domovu
- pokračuje jeho pôvodná aktivitaO, keď sa vyskytne motýľ, musí sa prejaviť objekt
85.strofa - do deja vstupuje M, S komentuje priamu reč odmietavého postoja O, hovorí o reakcii
O na dvorenie M
91.strofa - MO príklad na vzťah
117.strofa - najsilnejší odpor, nenávisť subjektu k motýľovi
123.strofa - výzva: S vyzýva O, aby odmietla M
132.strofa - vyznanie lásky OS
148.strofa - boj o lásku je márny, O navliekli studený prsteň materi
149.strofa - bôľ a smútok Maríny, víťazstvo devy je obeť
3. Marína ako žena sa mení na vílu, lebo ako ženu ju už básnik stratil, ostala žiť v jeho srdci
táto víla ho láka k sebe - v tomto období pomýšľal na samovraždu
205.-216. volanie víly do vĺn Hrona
217.strofa: Marína ako víla rezignuje

Detvan
-v centre je slovenský ľud
-opisy prírody, motív lásky
-národná a sociálna problematika
= lyricko-epická skladba
-hl- postavy: Janko Zvalovie kráľ Matej
Martin Hudcovie
Elena kráľova družina
-miesto deja: Detva
-rým: striedavý, obkročný
-každá Sládkovičova strofa tvorí významový uzavretý celok
-často využíva opakovanie figúry. Majú rytmickú funkciu
-znaky siladickej prozódie:1.rovnaký počet slabík vo veršoch
2.intonačná prestávka rozdeľuje verš na 2 časti
3.spojenie veršov do dvoj a štvorverší
4.združený rým
5.rytmicko-syntaktický paralelizmus
-kompozícia: 5 spevov:
1. Martin-oslava krásnej prírody a ľudu, zoznámenie sa s hl. hrdinom – Martinom Hudcovie
-matka ako príroda – zobrazovaná cez Poľanu, mohutná, ozrutná, silná, divá
-matka ľudská – cit, krása, láska
-tieto 2 protiklady sú v súlade
-Martin zabije kráľovského sokola, ktorý chce zabiť zajaca – myšlienka humanity, Martin sa zastal slabšieho
2. Družina -zobrazuje salaš a kolektív ľudí, v ktorom sa Martin pohybuje
-hlavná vlastnosť Martina = cit pre spravodlivosť
-úvahy o ľudovom umení, šikovnosti ľudu = veľká budúcnosť
3. Slatinský jarmok-Martin sa stretáva s Matiášom a priznáva, že zabil sokola – prejavil sa ako smelý, prirodzený, otvorený a za pravdovravnosť mu kráľ dá koňa

Martin x kráľ Matej a jeho družina
jednoduchosť, smelosť x panovačnosť, povýšenosť
4. Vohľady-opisuje Eleninu úprimnú lásku k Martinovi
-konflikt: záletnosť kráľa Matiáša
-Elena pri hre na drumbli dostáva od Matiáša prsteň, ostáva však verná Martinovi

úprimná láska(Elena) x záletníctvo (Matiáš)
5. Lapačka:-Martin je zverbovaný a stáva sa súčasťou Matiášovho "Čierneho pluku"
-Martinove podmienky–musí si ponechať vrkoče, fujaru, valašku, kroj–symbol národa
-vlastenecká idea, prvky tvoriace národný a ľudový ráz
-spätosť s ľudovou slovesnosťou
Ľud: mravná sila, záruka národnej budúcnosti
-opisy prírody a ľudových zvykov
-nájdeme tu aj úvahy o slávnej budúcnosti Slovanov
-vyzdvihuje umelecké schopnosti slovenského ľudu- porovnáva ich s gréckou antikou
Nehaňte ľud môj- báseň, obrana a obhajoba slov. národa
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.