referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Úsilie o umelecké poznanie skutočnosti a rozporov v spoločnosti v literatúre európskeho realizmu
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 948
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
(druhá polovica 19.stor. - zač. 20.stor.)

Spoločenské pomery:

- priemyselná revolúcia
- zánik feudalizmu
- rozvoj kapitalizmu a prírodných vied

Východisko: filozofia pozitivizmu
Zakladateľ: Francúz Auguste Comt

- zdôrazňuje objektívne poznanie skutočnosti, za skutočné považoval iba to, čo sa dalo zmyslami overiť, skúsenosťou a experimentmi dokázať

Spisovateľ realista sa sústreďuje na:

1.poznanie skutočnosti
2.na verné, objektívne zobrazenie života
3.na pravdivosť zobrazovaných spoločenských procesov, ľudských vzťahov a charakterov
Umeleckú metódu tohto zobrazovania nazývame realizmom.

CHARAKTERISTICKÉ ČRTY POETIKY REALIZMU V POROVNANÍ S ROMANTIZMOM

RomantizmusRealizmus
predstavivosť, fantáziaspoločenská a vlastná skúsenosť
veľkolepá minulosť – vízia budúcnostisúčasnosť - kapitalistický systém
mrzačenie ľudských charakterov a vzťahov
Hrdina: - romantický básnikHrdina: - zo všetkých spoločenských vrstiev
- individualista - hrdina zobrazený s daným spol.
- vnútorne osamotený prostredím - od podsvetia po najvyššie
- jeho revolta končí tragicky kruhy aristokracie
- výnimočný vo výnimočnej situácii - typický v typickej situácii
Konflikt: sen x skutočnosť Konflikt: svet kaštieľov x svet chalúp
Literárny druh: poéziaLiterárny druh: próza(román), poviedka,
novela, črta

CHARLOTTE BRONTEOVÁ (1816 - 1855)

Jana Eyrová - romanticko - realistický príbeh siroty

EMILY BRONTEOVÁ (1818 - 1848)

Búrlivé výšiny - realistické zobrazenie vzťahov medzi ľuďmi na anglickom vidieku, preniknutie
do psychiky postáv
- protest proti útlaku, pokrytectvu a potláčaniu citov
Shirley Vilette

ANNA BRONTEOVÁ


Tajomná pani Grahamová - prerazila spoločenské konvencie
- príbeh ženy, ktorá opustí muža a žije v anonymite so synom až do
mužovej smrti

CHARLES DICKENS

- jeho romány sú ladené sociálno - kriticky
- snaží sa zobraziť Anglicko v 19.stor.
- vyzdvihuje dobro a mravnosť jednotlivca nad spoločenskou nespravodlivosťou
- nenachádza vždy riešenie
Pamäti klubu Pickwickovcov - pomery v Anglicku v 19.stor., voľne pospájané príbehy
zobrazujúce putovanie pána Pickwicka po anglickom vidieku so
svojim sluhom
Pickwick - malomestský komický rojko, nepraktický dobrák a čudák
- charakterová postava, muž zo strednej vrstvy, nič mu nechýba, je naivný, nevidí realitu
Samwelle - jeho sluha - zdravý sedliacky rozum, vie vycítiť, kto je podvodník
- kritizuje anglické zákonodarstvo a sociálnu nespravodlivosť
Oliver Twist - román, ktorý obžalúva anglickú zaostalosť v sociálnych otázkach, realisticky
zobrazuje prostredie
- prostredníctvom hlavného hrdinu vniká do najbiednejších londýnskych vrstiev
- charakter človeka nezávisí od prostredia, v ktorom vyrastá
David Copperfield - autobiografický román, má blízko k romantizmu
- odsúdenie školského systému
Malá Doritka - autobiografické črty
Vianočné knihy
Pochmúrny dom - prvý z detektívnych románov, kde sa vysmieva anglickým súdom

FRANCÚZSKA LITERATÚRA

STENDHAL

- vlastným menom Henri Beyle (1783 - 1842)
- pohľad na spoločnosť ako celok, miesto jednotlivca v nej
- esejista a prozaik
- nepriateľ aristokracie  bojoval v Napoleonovej armáde
- svoje myšlienky vyjadroval štylistickou skratkou
 napísal aj Napoleonov životopis
Červený a čierny - román, zobrazuje pomery vo Francúzsku v polovici 19.storočia
konflikt: čierna farba spoločnosti x červená farba ľudskej túžby
Kartúza Parmská - román, námet z talianskej renesancie prenesený do 20 rokov 19.storočia
konflikt: hrdinovia(*) x spoločnosť(#)
(*) - vášnivý, nepoddajní
(#) - úzkoprsá, pokrytecká
cieľ: prostredníctvom realistickej metódy verne zobraziť spoločenské
pomery a prehĺbiť psychologickú analýzu

GUSTAVE FLAUBERT (1821 - 1880)

- psychologická kríza človeka vo vtedajšej spoločnosti
- pre chorobu nedokončil štúdium práva
Pani Bovaryová - vzor realistického románu
Citová výchova - román, politické udalosti po roku 1848
- sklamanie z túžob, filmová technika
téma: nenaplnená láska študenta k vydatej žene
 striedanie súčasnosti a minulosti

HONORÉ DE BALZAC (1799 - 1850)

- zakladateľ kritickorealistického románu vo fr. literatúre
- pochádzal z vidieckej rodiny, právo neštudoval v Paríži, pracoval v notárskej kancelárii
- neustále prenasledovaný veriteľmi a úžerníkmi sa sťahoval z miesta na miesto
- v roku 1850 sa oženil s poľskou šľachtičnou Evelínou Hanskou
- 18.augusta 1850 zomiera prepracovaný a uštvaný

Tvorba:

cyklus Ľudová komédia - viac ako 90 románov a poviedok
- obraz francúzskej spoločnosti 19.storočia
1. štúdie mravov
román Gobseck - vykreslil v ňom typ úžerníka
romány: Stratené ilúzie
Lesk a bieda kurtizán
Otec Goriot

OTEC GORIOT

Námet: chorobná otcovská láska (trpké rodičovské sklamanie) x cynický nevďak dcér
Prostredie a doba: Paríž v dvadsiatych rokoch 19.storočia
- nadčasové dielo, ktoré poukazuje na narušené ľudské vzťahy, bezcitnosť, pokrytectvo, dvojtvárnosť  vplyv prostredia na morálku
- dôležitú úlohu hrajú opisy prostredia a vsuvky, ktoré uvádzajú postavy do deja
Hlavné postavy: Otec Goriot - majiteľ továrne na cestoviny, milujúci otec dcér, ktoré ho zničia
Delphina - jeho dcéra, vydá sa za baróna de Nuncigen
Anastasie - jeho dcéra, vydatá za grófa de Restaura
- obidve sa za svojho otca hanbia, je im ľahostajný, vyciciavajú od neho všetky
peniaze
Eugene de Rastignac - chudobný študent, ktorý prichádza študovať do Paríža
právo, aby sa stal vtieravý a nahor sa derie
prostredníctvom žien, dosiahne svoj cieľ
Vautrin - bývalý trestanec, galejník, cítil nevraživosť voči sociálnemu útlaku
pani Vauqerová - majiteľka penziónu, malicherná, falošná, obmedzená
Dej:
V chudobnom penzióne p.Vauqerovej žije bývalý boháč, obchodník s cestovinami - otec Goriot. Mal ženu, ktorú bezhranične a oddane miloval. Po jej smrti svoju lásku sústredil na svoje dve dcéry. Rozdelil im celý svoj majetok, aby sa mohli dobre vydať - Anastasie za grófa de Restaura a Delphina sa vydala za baróna de Nuncigen. Obe sa dostali na najvyššie miesto spoločenského rebríčka, zatiaľ čo ich otec klesal do najnižších vrstiev. Schudobneného, okolím opovrhovaného a vysmievaného Goriota dcéry aj naďalej vyciciavajú. Platí za nezamestnanosť dlhy, zachraňuje ich pred škandálmi a naostatok je nútený predať aj doživotnú rentu. Oslnený ich spoločenským postavením nevidí, že dcéram je osud otca ľahostajný a že ich záujem o neho sa vyčerpával získaním financií a majetku. V penzióne žil bývalý trestanec Vautrin, ktorý na pohľad vystupoval ako človek vážený a spoločenský. Ten sa poznal s chudobným študentom Rastignacom, ktorému hovorí, že ak sa chce dostať vyššie, musí ísť len za svojim cieľom. No nevybral si Vautrinovu cestu, ale cestu zaliečania prostredníctvom žien. Dokonca aj Goriotova dcéra Delphina sa stane jeho milenkou. Goriot na smrteľnej posteli sklamaný spoznáva, že namiesto lásky a nehy vlastných detí zostala len samota, sklamanie, opustenosť a krutý bôľ srdca. Zomiera všetkými opustený.

Otec Goriot: " Človek musí umrieť, aby poznal, čo sú to deti. "
- presvedčenie autora, že človek nie je ani dobrý, ani zlý, spoločnosť ho nekazí, ale podlieha v dobrom i zlom svojmu spoločenskému prostrediu
2. filozofické štúdie
Šagrénova koža - námet z orientálnych rozprávok
- zhubnosť túžby po moci
3. analytické štúdie
Fyziológia manželstva

RUSKÁ LITERATÚRA

FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ


- otec bol lekárom, veľmi krutý človek
- skoro však osirel a zaujíma sa o utopický socializmus
- za prácu v revolučných krúžkoch bol odsúdený na trest smrti, ktorý bol na poslednú chvíľu zmenený na vyhnanstvo na Sibír
Tvorba:
Biedni ľudia - sociálno - psychologický román písaný formou listov dvoch osamelých ľudí
 chudobného úradníka a siroty
- sirota sa nakoniec rozhodla vydať za bohatého statkára (býv. zvodcu), hoci vie, že
jej život bude veľmi ťažký
Zápisky z mŕtveho domu - román, skúsenosti z väzenia
Ponížený a urazený - román, autor tu vyjadril veľký súcit s trpiacimi ľuďmi

ZLOČIN A TREST

- najznámejší román
- problém absolútnej slobody jednotlivca
- hlavný hrdina Rodion Raskoľnikov delí ľudí na neobyčajných (ich poslaním je vládnuť) a obyčajných (musia sa podriadiť neobyčajným)  zavraždí úžerníčku (cieľ bol ideový - nezabil človeka, zabil princíp), neskôr prežíva duševnú krízu a priznáva sa
Idiot - hrdina chce prekonávať zlo láskou, avšak jeho snaha pomáhať druhým stroskotáva
Diablom posadnutí
Bratia Karamazovci mravné problémy človeka

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

- väčšiu časť života prežil v rodnej dedine Jasná Poľana a jeho osobným lekárom bol Slovák Dušan Makovický
- na jeho tvorbu najviac vplýval Jean Jacques Rousseau a to predovšetkým pedagogickými názormi, ktoré chcel T. uplatniť pri výchove detí nevoľníkov v Jasnej Poľane, nestretol sa však s úspechom
Tvorba:
krátke prózy - Detstvo
Chlapčenstvo trilógia, spomienky na detstvo
Junošstvo
Sevastopoľské poviedky - zbierka poviedok

VOJNA A MIER

- románová epopeja
- zobrazil život vyššej ruskej spoločnosti v tretine 19.storočia
- život šľachtických rodín, ale aj historické fakty (bitka pri Slavkove)
- v románe vystupujú literárne aj historické postavy - Napoleon, cár Alexander a iní
- nachádzame tu pásmovú kompozíciu : - striedajú sa pásma vojny a mieru a pásma postáv
- tým, že sa tieto pásma často striedajú, vytvoril Tolstoj
otvorený epický útvar  román - rieka

ANNA KARENINA

- tento román uvádza biblickým motívom: " Moja je pomsta, moja je odplata."
- Anna opúšťa svojho manžela aj dieťa pre milovaného muža (Vronský)
- jej muž sa stará len o svoju kariéru  Annina nevera sa ho nedotkla, bojí sa len spoločenského škandálu
- Anna sa dostáva do konfliktu so spoločnosťou a končí svoj život pod kolesami vlaku
- román je hľadaním zmyslu lásky a rodiny, je sondou do vnímavej ženskej duše a tiež obrazom Ruska v druhej polovici 19.storočia

VZKRIESENIE

- román
- námetom je skutočný súdny prípad - porotca, šľachtic Nechľusov spozná v odsúdenej prostitútke dievčinu, ktorú on kedysi sám zviedol. Otrasený jej osudom sa snaží napraviť svoju vinu, ponúka jej manželstvo, nechá jej majetok a nasleduje ju na Sibír
- ona ho však odmietne a rozhodne sa žiť s politickým väzňom
- autor zobrazuje všetky vrstvy spoločnosti, odsudzuje morálku, byrokraciu na súdoch, podmienky vo väzniciach

DRUHY CHARAKTERISTIKY A JEJ UPLATNENIE

Charakteristika:

-vyjadrovanie podstatných a rozlišovacích znakov predmetu alebo javu
-druh opisu, ale viac zovšeobecňuje
-vystihuje základné, podstatné, typické znaky = charakteristické črty
-pomocou týchto znakov zaraďujeme predmet do istej skupiny (triedy) – tak sa odlišuje od iných

Znaky:

1. zobrazuje vec (osobu, jav) len z istého hľadiska, nezobrazuje všetky znaky, len tie, ktoré sú v istom prostredí dôležité
2. znaky -fyzické (farba, veľkosť, tvar)

-psychické (u ľudí – povaha , názory, city, schopnosti, u vecí – účelnosť, prednosti, nedostatky, hodnotenie)
zobrazenie + hodnotenie (vecí, javu, človeka)

3. zobrazovanie objektu v rozličných situáciách, jeho správanie, konanie, vystupovanie a okolnosti
4. kompozícia

-z opisov
-zo zážitkových častí
-z údajových výkladových prvkov
-v literatúre je úplnou charakteristikou celé umelecké dielo (Tajovský – Mamka Pôstková)

5. členenie charakteristiky od štýlu autora:

a) odborná (ved.-techn. literatúra), (krajiny, mestá, obdobia, terén),= informovať pre praktickú podobu
b) umelecká (osoba, zviera), =zvýrazniť rozdiel dobra a zla -vnútorná (psychická)
-vonkajšia (fyzická)
-pôsobí na city

Druhy:

1. priama (vlastnosti človeka)
nepriama (prostredníctvom jeho konania)
2.vonkajšia (fyzické znaky)
vnútorná (psychické črty)
3.individuálna (osobná – jednotlivec) = autocharakteristika
skupinová (mestská, národný charakter,...)
4.objektívna (komplexne, nezaujato, aj klady aj zápory)
subjektívna (výber len niekoľkých vlastností, zveličovanie), napr. karikatúra
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.