referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Prínos umeleckých avantgardných smerov vo svetovej literatúre a ich vplyv na slovenskú literárnu modernu
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 796
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
AVANTGARDA

-2 prúdy -od kubizmu cez futurizmus ku konštruktivizmu
-od expresionizmu cez dadaizmus k surrealizmu
-začala sa formovať začiatkom 20. storočia
-vznikla vo Francúzsku, nadväzuje na predošlé smery
-avantgard = predvoj
-predstavovala aktívny odboj umelcov voči meštiactvu

GUILLAUME APPOLLINAIRE

-radíme ho predstaviteľom avantgardy
-reprezentoval kubizmus a surrealizmus
-je autorom nového žánru – pásmo-polytematickosť
-väčší rozsah
-zdôrazňuje sa básnická obraznosť
-voľné radenie zdanlivo nesúvisiacich tematických celkov
-zjednocuje ich ústredná téma
-využíva voľný prúd vedomia, asociačné možnosti jazyka, častý prechod z jednej do druhej témy
-spájanie časovo i priestorovo nesúvisiacich motívov
-prepájanie prítomnosti a minulosti
-báseň Most Mirabeu
-prirovnáva stratu lásky k toku rieky
-využíva prirovnanie
-v básni chýba interpunkcia

Alkoholy (pásmo)

-vystihuje poéziu mesta
-odmietanie tradície v živote aj v umení
-poukazuje na dobu, kedy poézia stráca svoje miesto v spoločnosti
-reakcia umenia na vnútorný pokrok
-využíva asociatívnu metódu, svoje zážitky z rôznych miest sveta
-ironický postoj k náboženstvu
-hovorí o pominuteľnosti umenia
-chýba interpunkcia

Kaligramy

-zbierka
-typograficky (= Ideogramy) upravené básne do rôznych tvarov (napr. v tvare koňa)
-väčšinou tvar súvisí s námetom

SLOVENSKÁ LITERÁRNA MODERNA (1900-1918)

-Slovensko = najpriemyselnejšia časť Uhorska
-potrebná modernizácia spoločnosti
-obyvateľstvo bolo sociálne zbedačované, preto riešili svoj problém odnárodňovaním
-odnárodňovanie bolo pomerne ľahké, pretože neexistovala slovenská buržoázia, kt. by zjednocovala
-postavenie spisovateľov sa mení
-v literárnej moderne sa kladie dôraz na tvorivú individualitu, ne presadzovanie vlastného názora bez povinnosti voči národu
-doznievala staršia generácia (Hviezd., Vaj., Kuk.)
-realizovala sa mladá generácia (Taj., Tim.)
-nastupuje tertia generácia (Krasko, Jes., Kráľ)
-časopisy: Slov., pohľady, Živena, Denica, Černokňažník
-SLM-predstavovala nové, moderné chápanie tvorby a vzťah k tradíciám
-od nárosného k všeľudskému
-spoločnosť podrobili sociálno-mravnej kritike
-zaviedli do literatúry netradičného lyrického hrdinu
-forma:-príručná prozódia
-potrojné metrum
-zárodky voľného verša
-rytmické usporiadanie verša je iné
-lyrika:krátke básnické úvahy (téma: príroda, úvaha o človeku)
-epika:rozvíja sa próza s lyrickými prvkami, próza realistického typu (Jesenský- Demokrati)
-vplyv francúzskeho symbolizmu (Boudelaire)
-nemecký vplyv
-Kraskova básnická škola = SLM
-znaky SLM: aktivita x pasivita
sen x skutočnosť
-symboly:

1. krajná prírodná metafora
2. lyrický hrdina – človek vnútorný
3. od národnému k všeľudskému (sociálne problémy)
4. lyrická poézia
-Naša SLM sa považuje za typ symbolicko-impresionistického básnictva

IVAN KRASKO

Nox et solitudo

=noc a samota
-smútok – príznačný prvok Kraskovej tvorby
-láska – téma zobrazenia Kraskovho smútku
cit x skutočnosť
žiarna láska x temné žiale
dom milej x mohyla lásky
-kontrast = výstavbový prvok
-príroda – stav duše (súmrak, mraky)
-lyrický hrdina – večne niečo stráca
- pocit bezvýchodiskovosti
-vždy prichádza neskoro
-ocitol sa v búrnej, tmavej noci
-vplyv symbolizmu – eufonická výstavba verša, dynamické prvky
-vplyv impresionizmu – vyjadrenie farebného sveta, zachytenie tieňohry
-piesňová forma (štvorveršie)
-prostý slovník, daktylotrochejský verš
-smútok-objektívne príčiny = sociálne pomery
-subjektívne príčiny – sklamanie v láske, osamelosť, vzdialenie od domova
-básne:Vesper Dominicae /nedeľný večer) – Spomienka k matke
Aminke, Už je pozde –ľúbostný cit
Topole –príroda
Jehovah – báseň s národnou tematikou
-zachytil drámu moderného človeka, ktorý hrozí odcudzeniu

Otcova roľa

-názov básne – rodná vlasť
-posledné 2 verše – Nájdu sa ešte národovci, ktorí budú bojovať za národ?
-tulák z cudziny – autoštylizácia
-tajomný prvok – "Zdá sa, že ktosi" – svedomie
-výčitky – výzva k povinnostiam
-básnická otázka
-grécka mytológia

Verše

-verše silného sociálne protestu, vzdoru
-sviežejší tón, svetlejšia farebnosť
-východisko (cesta k svetlu)
-spoločenská tematika
-v popredí láska k domovu, vlasti
-zmysel života – v aktívnej práci
-Život- hodnoty života
-Otrok –buričský tón, pomsta za neprávie, autoštylizácia
-Baníci – sloboda
próza: Našianalýza citových vzťahov, kresba charakterov, dokumentárnosť
Svadba-//-
Almužna -//-
List mŕtvemu-//-

JANKO JESENSKÝ

-vplyv romantizmu (Byron, Puškin, Sládkovič, Petóffi)
-pocitový svet_ citové a ľúbostné zážitky x úvahy o nepriaznivej národnej situácii

Verše I.

-ľúbostná tematika
-láska: ľúbostný cit, erotická túžba, impresia, jej prchavosť, nenaplnenosť (túžba x sklamanie), citová kríza (príznačné pre SLM)

Verše II.

-(básnik vzdoru)
-príležitostná poézia
-výzva do boja za národné a sociálne práva

Zo zajatia

-I. svetová vojna
-materinský jazyk
-podobná sonetu

Po búrkach –vznik I. republiky
Proti noci – II. svetová vojna
Čierne dni
Na zlobu dňa I., II.
Jesenný kvet – SNP, venované BB
Reflexie – úvahy
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.