referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Lyrizovaná próza: Manifest ľudskosti uprostred odľudštenej doby
Dátum pridania: 22.06.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: easy3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 897
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 
Nástup mladšej generácie
- túžba po novosti, modernosti, svetovosti, no neizolovať sa pritom od domácich skutočností
- snahy prekonať zobrazovacie pokusy tradičného realizmu
- nové umenie = uplatňovanie lyriz. princípov tzv. Lyrizovaná próza: niekoľko vývojových stupňov:

1. Ornamentálna próza:
- lyrizácia jazykom = experimentovanie so slovom, jazykom (formové novátorstvo)
- ornamentálnosť = ozdobnosť jazyka a štýlu
- snaha povýšiť slov. prózu na svet. úroveň, zodpovedajúcu európskym prúdom(expres., poet., impres.)
- atmosféra miest a veľkomiest
- I. Horváth, J. Hrušovský, G. Vámoš

2. Expresionisticko-senzualistická próza
- na polceste medzi 1(OP = lyrizácia jazykom) a 3(PN = úplné prestavanie prózy lyrickými postupmi a prostriedkami)
- stret reality s víziami, snami
- J. Bodenek, J. Horák, J. Cíger-Hronský (časť tvorby)

3.Próza naturalizmu
- vrchol = uplatnenie lyrizmu vo všetkých zložkách diela
- lyrický prístup k deju (=jeho oslabenie, redukcia), postavám, priestoru, času,...
- negatívny vzťah k vojne, civilizácii, mestu (=zlo, skazenosť, nemorálnosť)
- človek dedinský, prírodný, vrchársky
- harmonická jednota človeka a prírody (prostredníctvom personifikácie jej nové zapojenie do diela)
- tajomstvo, fantastika, symboly, prvky mýtu, rozprávky, balady
- Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner

ORNAMENTÁLNA PRÓZA
- ozdobnosť jazyka a štýlu
- expresívnosť jazyka
- snový postup (motívy radili bez časovej a logickej následnosti)
- pesimistické, tragické nálady
- silný rozpor vnútorného sveta a vonkajšej spoločnosti
- patria tam: F. Gašpar, J. Hrušovský, G. Vámoš, I. Horváth

IVAN HORVÁTH
- písal pod vplyvom impresionizmu a expresionizmu
- Človek na ulici – cyklus noviel (1.-Bratia Jurgovci, 2.- Laco a Bratislava)
- témy: tulácke hľadanie šťastia, ľúbostný trojuholník
- študuje ľudskú psychiku (zmätok v človeku)

Svadba Arného Jurgu
- ornamentálny typ prózy
- Arne: Je najstarší, najspravodlivejší. Veľmi ľúbi Oľgu a rád by sa s ňou oženil. Keď starý Jurga zomiera, všetok majetok zdedí. Chce ukázať svoju spravodlivosť, a tak rozdelí majetok na tri časti, avšak má podmienky. Nakoniec sa s Oľgou ožení
- Peter: Arne si o ňom myslí, že je mravný, ale skutočnosť je iná. Jeho žena je neplodná, a tak má dieťa so slúžkou. Má dilemu, či zostať so svojou ženou alebo so slúžkou, nakoniec ostáva so ženou a slúžka sa zrúti a postrelí ho. Peter ostáva na vozíčku a jeho žena sa o neho stará
- Tomáš: Je maliar. Pohádal sa s otcom a odchádza z domu. Žije s Vierou aj keď ľúbi Oľgu. Viera mu tají ľúbostné listy od Oľgy. Tá ho prestáva ľúbiť. Nevie, s ktorou bude a nakoniec sa vracia k Viere, ale tá už nechce

Laco a Bratislava
- nadľahčený obraz vzťahu Laca k Bratislave
- tešenie sa z každej maličkosti
- zmyslové vnímanie

Strieborný prah
- novela
- téma vášne a pomsty
- Oidipovská dilema
- hl. postava: Ján Martiňák
- chce sa pomstiť otcovi, ktorý opustil matku a zobral sa bohatšiu
- zaľúbi sa do mladého dievčaťa. Zistí, že je to jeho nevlastná dcéra
-záver: zmierenie Jána s otcom. Vzoprie sa osudu a pomáha slepému otcovi. Zoberie ho na Vianoce domov

Vízum do Európy
- retrospektíva
- zvraty
- detektívne zápletky

JÁN HRUŠOVSKÝ
- posúva sa od expresionizmu k naturalizmu
- diela: Pampílová Madonna, Muž s protézou

FIDO GAŠPAR
Deputácia mŕtvych

GEJZA VÁMOŠ

Editino očko, Atómy Boha, Odlomená haluz

Lyrizovaná próza (próza naturizmu):
- vyčlenila sa v 30.-tych rokoch ako protest proti vojne a fašizmu
- vrchol dosahuje Švantner, je to svojrázna vetva expresionizmu
- subjektívnosť umeleckej výpovede: osobná zaujatosť rozprávača
- rytmizácia prejavu v robine zvukovej výstavby a v obraznosti

Naturizmus - estetický výraz životného pocitu
- snaha o záchranu pred odcudzením, pred rozháraným svetom
- záchranu hľadajú v prírode, v dedinskom prostredí, v duševnom svete dedinského, vrchárskeho a prírodného človeka
- vo vlastnom vnútri, vo svete mýtov, symbolov, baladiky
- usilujú sa zmierniť priepasť medzi snom a skutočnosťou
- nový prístup k deju, postavám, času a priestoru
- vplyv francúzskych autorov, jednota folklórneho a intelektuálneho prvku
- jednoduchá, ale čistá etika, sociálne cítenie, básnický jazyk

ĽUDO ONDREJOV (Ľudovít Mistrík) - 1901 - 1962
- narodil sa v bývalej Juhoslávii, detstvo a mladosť prežil v Kostiviarskej, chodil na meštiansku školu v BB
- urobil si notársky kurz a pôsobil v notárskych úradoch, bol redaktorom
1928-1933 pracuje ako úradník v MS v Martine
1938 - profesionálny spisovateľ, zomrel v Ba

Tvorba:
MARTIN NOCIAR JAKUBOVIE - debutová próza, súbor poézie a lyrických próz, podtitul Denník o živote a láske, o smrti a budúcnosti
BEZ NÁVRATU - zbierka veršov
ROZPRÁVKY Z HÔR - literatúra pre deti a mládež,  poznačené osobného a neopakovateľné prežívanie, životné istoty a krásu nachádza v prírode, na dedine, vo fyzickej práci drevorubača, pastiera, príroda pre neho nie je cieľom, nejde mu o návrat do starého a prežitého sveta dediny, ale je symbolom pre slobodu a voľnosť
MESTO STROSKOTANCOV v duchu slobody, pravda a spravodlivosť mu unikajú
MESTO SKLAMANIA
PIJANSKÉ PIESNE - zbierka básní motívy sna, noci, večera, jesene, smútku, samoty, krčmy, cintorína, šibenice, prehlbovanie tragizmu a pocitu bezvýchodiskovosti

cyklus troch cestopisných románov:
AFRICKÝ ZÁPISNÍK
HORAMI SUMATRY
PRÍHODY V DIVOČINE
- nie sú to svedectvá autora o zážitkoch a skúsenostiach z ciest, sú to umelecké fikcie
- obraz vzťahov človeka a prírody pred bránou civilizácie v exotických krajinách, kde sa človek skláňa pred jej veľkoleposťou a tajomnosťou

SLNKO VYSTÚPILO NAD HORY - trilógia
ZBOJNÍCKA MLADOSŤ - prvá časť trilógie (vrchárska) - oslobodenie od pesimistických nálad, harmonická jednota človeka a prírody, vrchárskej nespútanosti v ideálnom svete, kde vládne priateľstvo, láska, odvaha, krása, sila, telesné a duševné zdravie
- túžbou Jerguša je letieť ako vták a mať krídla, túžba po odpútaní sa od všetkých problémov, nízkosti a malicherností
- chce, aby sa rozvinuli všetky dobré ľudské vlastnosti a sily
- Jerguš je dieťa samoty, subjektívne vníma skutočnosť, oživuje prírodu a veci
- silný prvok dramatizmu, zjemňovanie skutočnosti, častá personifikácia

JERGUŠ LAPIN
- hlavný hrdina je vytrhnutý z prostredia vrchárskej prírody, hodený do veľkého sveta vojen a politických zápasov
- človek nepokoja a činu, rozhodne sa pre návrat k pôde, roľníctvu, hoci to odporuje jeho vnútornému a spoločenskému založeniu - pastierky typ
- autor je tu menej citový, nachádzame tu rozumové postoje

NA ZEMI SÚ TVOJE HVIEZDY
- dej sa sústreďuje na Ondreja Šimčiska, negatívna postava, Jerguš je tu len na okraji
- Ondrej vo vzťahu k okoliu je pasívny, z tohto jednotvárneho života ho vytrhne vojna a povstanie, nakoniec ho zasiahne guľka a zomiera na matkinom hrobe

ŠIBENIČNÉ POLE - zbierka 4 krátkych próz, láska k dobrým a spravodlivým ľuďom a k prírode
VÝŠINY - vykresľuje svet podobný svetu Zbojníckej mladosti, horskej prírody, vrchárov, drevorubačov

znaky naturizmu v Ondrejovej tvorbe:
- mýtus prírody vo vzťahu k človeku, mýtus priateľstva
- hrdina je samotár, využíva tajomnosť a rozprávkovosť
- Ondrejov je prechodným článkom medzi naturizmom a lyrizovanou prózou  Folklórny naturizmus
- motívy zbojníctva, problémy medzivojnových čias
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.