referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Slovenské národné obrodenie
Dátum pridania: 22.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 3b3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 515
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 
18. stor. hospodárska kríza v Uhorsku. Mária Terézia podporuje obchod a modernizáciu poľnohospodárstva, chce podmieniť záujem o zvyšovanie výroby. Jozef II pokračuje v snahách matky: tolerančný patent, zrušenie nevoľníctva, reformácia školstva, zrušenie rozjímavých reholí, zrušenie cenzúry. Nepriamo sa vytvárajú podmienky pre formovanie národného povedomia Slovákov. Národ ak spĺňa jeden z troch znakov – národné hranice, štátne hranice, národný jazyk (spisovný). Národní buditelia sa zoskupovali z kňazov a učiteľov, zväčša ľudového pôvodu.

V období slovenského národného obrodenia (1780 – 1850 "Osvetou k slobode!") sa slovenská vzdelanosť delí na tri fázy:
1) 1780- 1820 - osvietenské a národnobuditeľské obdobie
2) 1820- 1835 - obdobie všeslovanských ideí
1834 – Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej v Pešti (predsedom bol Ján Kollár, prvý pokus o zjednotenie vzdelancov, vydávali almanach Zora)
Predstavitelia: Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ján Hollý, Ján Chalupka
3) 1835- 1849 - štúrovské revolučné obdobie - v tomto období sa vyriešila otázka spisovného jazyka (1843), v rokoch 1848-1849 pokus o riešenie národných a politických otázok (revolúcia).

Osvietenské a národnobuditeľské obdobie
Snaha o uzákonenie spisovnej slovenčiny, starostlivosť o povznesenie slovenského ľudu vydávaním ľudovýchovných diel a časopisov:
1783 – 1787 Prešpurské noviny (Bratislava)
1785 – 1786 Staré noviny literárního umění (Banská Bystrica)
1812 – 1818 Týdeňík (Juraj Palkovič),
Zakladanie spolkov a vydavateľstiev:
1792 – Slovenské učené tovarišstvo (Trnava bernolákovci- katolíci)
1808 – Učená spoločnosť malohontská (evanjelici)
1810 – Učená spoločnosť banského okolia (Banská Štiavnica- evanjelici)
1803 – Katedra reči a literatúry československej na evanjelickom lýceu v Bratislave
Predstavitelia: Jozef Ignác Bajza, Juraj Fándly, Anton Bernolák, Juraj Palkovič

Jozef Ignác Bajza (1755 – 1836)
"Já první ke knihám slováckym lud lámal"
Katolícky kňaz, podstatná časť jeho tvorby vznikla v Dolnom Dubovom, kde pracoval ako farár. Mal dosť konfliktnú povahu. Do konfliktu sa dostával aj so samotnými bernolákovcami, ale aj s vyššou cirkevnou hierarchiou, ktorú neustále kritizoval. Považoval sa za prvého tvorcu spisovnej slovenčiny. Je autorom prvého slovenského románu – René mládenca, príhody a skúsenosti (1784-85). Je napísaný západoslovenským nárečím s množstvom slov prebratých z češtiny a nemčiny a použil gramatiku a pravopis, ktorý sám vytvoril. Táto gramatika a pravopis sa nezakladali na pevných pravidlách, nevytvoril ucelený pravopisný a gramatický systém, nepodporil svoje dielo jazykovou prácou. Prvý diel vyšiel, druhý diel cirkev zakázala a vyšiel až v rokoch 1955-1970. Je to dobrodružno- výchovný román, rozprávačom je autor, používa retrospektívny postup. René je syn benátskeho kupca, jeho učiteľom je Van Stiphant. Miesto deja: Turecko, Egypt, Taliansko a nakoniec sa cez Viedeň dostáva na Slovensko. V druhom dieli René spoznáva život na Slovensku. Tento diel je kritikou cirkvi. Bajza napísal aj viacero náboženskovýchovných prác, písal aj epigramy (krátke satirické básne), v ktorých pranieroval morálne nedostatky vtedajšej spoločnosti – Slovenské dvojnásobné slovenské epigramata, jednako- konco- hlasne a zvuko- mírné (1794).
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slovenské národné obrodenie SOŠ 2.9773 411 slov
Slovenské národné obrodenie SOŠ 2.9757 1513 slov
Slovenské národné obrodenie SOŠ 2.9341 4373 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 2.9527 927 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 2.9754 825 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 2.9883 199 slov
Slovenské národné obrodenie GYM 3.0080 553 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.